Văn bản của tỉnh  
STTTên thủ tụcCập nhậtDownload
1 Đề án tổ chức Cuộc thi Người đẹp Hoa Ban năm 2017 22/02/2019 Download
2 Kế hoạch tổ chức Lễ hội Hoa Ban năm 2018 22/02/2019 Download
3 Quyết định thành lập Ban tổ chức Lễ hội Hoa Ban năm 2018 22/02/2019 Download
4 Kế hoạch tuyên truyền Lễ hội Hoa Ban năm 2018 22/02/2019 Download
5 Kế hoạch tổ chức Lễ hội Hoa Ban năm 2019 và Ngày hội Văn hóa, Thể thao, Du lịch tỉnh Điện Biên lần thứ VI 11/12/2018 Download
6 Kế hoạch 3493/KH-UBND về việc tổ chức Lễ hội Hoa Ban năm 2017 và Ngày hội Văn hóa - Thể thao - Du lịch tỉnh Điện Biên lần thứ V 22/02/2019 Download
7 QĐ v/v thành lập BTC Lễ hội Hoa Ban năm 2017 và Ngày hội VHTTDL tỉnh Điện Biên lần thứ V 22/02/2019 Download
8 Kế hoạch tuyên truyền phục vụ Lễ hội Hoa Ban năm 2017 và Ngày hội Văn hóa - Thể thao - Du lịch tỉnh Điện Biên lần thứ V 22/02/2019 Download
9 Thư mời tham gia Lễ hội Hoa Ban 2017 của UBND tỉnh Điện Biên 22/02/2019 Download
10 Văn bản đề nghị tham gia Cuộc thi Người đẹp Hoa Ban 22/02/2019 Download
11 Thông cáo báo chí tuyên truyền Lễ hội Hoa Ban năm 2017 và Ngày hội VHTTDL tỉnh Điện Biên lần thứ V 22/02/2019 Download
12 QĐ 1601/QĐ-BTC của BTC Lễ hội Hoa Ban năm 2017 và Ngày hội VHTTDL tỉnh ĐB lần thứ V v/v phân công nhiệm vụ thành viên BTC Lễ hội, Ngày hội 22/02/2019 Download
13 Kế hoạch tuyên truyền Lễ hội Hoa Ban năm 2019 và Ngày hội Văn hóa, Thể thao, Du lịch tỉnh Điện Biên lần thứ VI 11/12/2018 Download
14 1149/QĐ-BTC Quyết định phân công nhiệm vụ thành viên BTC Lễ hội Hoa Ban năm 2019 và Ngày hội Văn hóa, Thể thao, Du lịch lần thứ VI 22/02/2019 Download
15 Quyết định thành lập Ban tổ chức Lễ hội Hoa Ban năm 2019 và Ngày hội Văn hóa, Thể thao, Du lịch tỉnh Điện Biên lần thứ VI 11/12/2018 Download
16 Quy chế Liên hoan dân ca, dân vũ, âm nhạc truyền thống; Trình diễn Lễ hội và nghi thức văn hóa dân gian trong khuôn khổ Lễ hội Hoa Ban năm 2017 và Ngày hội VHTTDL tỉnh ĐB lần thứ V 22/02/2019 Download
17 Điều lệ Tổ chức thi đấu và giao lưu các môn thể thao tại Lễ hội Hoa ban năm 2017 22/02/2019 Download
18 37/UBND-KGVX Giao nhiệm vụ phối hợp thực hiện Chương trình truyền hình trực tiếp khai mạc Lễ hội Hoa Ban và Kỷ niệm 65 năm chiến thắng ĐBP 22/02/2019 Download
19 106/KH-BTC Kế hoạch tổ chức Cuộc thi Người đẹp Hoa Ban năm 2019 22/02/2019 Download
20 62/QĐ-UBND Quyết định ban hành quy định mức tài trợ, quyền lợi của tổ chức và cá nhân tài trợ tổ chức Lễ hội Hoa Ban năm 2019 và Ngày hội Văn hóa, Thể thao, Du lịch tỉnh Điện Biên lần thứ VI 22/02/2019 Download
 
Tra cứu
đường dây nóng
Album ảnh
Liên kết website
Lịch năm