Văn bản
Văn bản pháp quy
Văn bản chung
Lĩnh vực Văn hóa
Lĩnh vực Thể thao
Lĩnh vực Du lịch
Lĩnh vực Gia đình
Văn bản chỉ đạo
Thông tin, báo cáo
Thông tin
Báo cáo
Nội dung Văn bản  
 
Tiêu đề :     
Lĩnh vực :     
 
STTTênCập nhậtDownload
1 Danh sách các cá nhân được Hội đồng cấp tỉnh xét tặng danh hiệu Nghệ nhân ưu tú lần thứ Hai - năm 2018 (Ban hành kèm theo văn bản số 2278/SVHTTDL, ngày 07/11/2017 của Hội đồng cấp tỉnh xét tặng) 12/12/2017 Download
2 2278//SVHTTDL-DSVH ngày 07/12/2017 về việc thông báo công khai kết quả xét chọn danh hiệu “Nghệ nhân ưu tú” trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể lần thứ hai, năm 2018 12/12/2017 Download
3 Biểu Thu - Chi kèm theo Quyết định số 2056/QĐ-SVHTTDL ngày 04/11/2017 về việc công bố công khai quyết toán ngân sách năm2016 14/11/2017 Download
4 Quyết định số 2056/QĐ-SVHTTDL ngày 04/11/2017 về việc công khai quyết toán ngân sách năm 2016 13/11/2017 Download
5 Nghị định 2694/BVHTTDL-DSVH V/v một số lưu ý khi thực hiện nghị định 62/2014/NĐ-CP 01/08/2017 Download
6 Quyết định 3255/QĐ-BVHTTDL: Quyết định ban hành Kế hoạch xét tặng danh hiệu "Nghệ nhân nhân dân", "Nghệ nhân ưu tú" trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể lần thứ Hai - năm 2018 01/08/2017 Download
7 Văn bản số 4671/BVHTTDL-TĐKT V/v hướng dẫn xét tặng danh hiệu "Nghệ nhân nhân dân", "Nghệ nhân ưu tú" trong lĩnh vực DSVHPVT lần thứ Hai 01/08/2017 Download
8 NĐ số 62/2014/NĐ-CP QUY ĐỊNH VỀ XÉT TẶNG DANH HIỆU “NGHỆ NHÂN NHÂN DÂN”, “NGHỆ NHÂN ƯU TÚ” TRONG LĨNH VỰC DI SẢN VĂN HÓA PHI VẬT THỂ 01/08/2017 Download
9 QĐ 718/QĐ-BVHTTDL v/v ban hành bộ Quy tắc ứng xử văn minh Du lịch 29/05/2017 Download
10 Nghị định Quy định xử phạt vi phạm hành chính về quyền tác giả, quyền liên quan 24/05/2017 Download
11 Nghị định 47/2017/NĐ-CP Quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang. 24/05/2017 Download
12 355/BTC-HCSN ngày 10/01/2017 hướng dẫn cơ chế và định mức tài chính công tác gia đình 25/01/2017 Download
13 Biểu đính kèm Quyết định số 164/QĐ-SVHTTDL ngày 25/01/2017 25/01/2017 Download
14 164/QĐ-SVHTTDL ngày 25/01/2017 v/v công khai số liệu dự toán ngân sách năm 2017 25/01/2017 Download
15 Thông tư số 11/2016/TT-BVHTTDL về Quy định điều kiện chuyên môn tổ chức tập luyện và thi đấu môn Yoga 20/12/2016 Download
16 QĐ 23/2016/QĐ-UBND ngày 04/10/2016 quy định quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị di tích trên địa bàn tỉnh Điện Biên 09/12/2016 Download
17 QĐ 2002/QĐ-SVHTTDL ngày 02/12/2016 Phê duyệt danh sách cán bộ, công chức, viên chức có nghĩa vụ kê khai tài sản, thu nhập năm 2016 07/12/2016 Download
18 1828/SVHTTDL-KHTC ngày 05/11/2016 BC Dự ước tình hình thực hiện KH phát triển VHTTDL năm 2016, mục tiêu, nhiệm vụ năm 2017 21/11/2016 Download
19 QĐ số 1697/QĐ-SVHTTDL ngày 12/10/2016 Về việc công khai số liệu quyết toán ngân sách năm 2015 25/10/2016 Download
20 Bảng đối chiếu số liệu công khai quyết toán năm 2015 (kèm theo QĐ số 1696/QĐ-SVHTTDL ngày 12/10/2016) 25/10/2016 Download
21 QĐ số 1696/QĐ-SVHTTDL ngày 12/10/2016 Về việc công khai số liệu quyết toán ngân sách năm 2015 25/10/2016 Download
22 Thông tư LT số 10/2015/TTLT-BVHTTDL-BNV quy định mã số và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành nghệ thuật biểu diễn và điện ảnh 23/09/2016 Download
23 Thông tư 08/2016/TT-BVHTTDL quy định các biểu mẫu trong hoạt động đăng ký quyền tác giả, quyền liên quan 04/08/2016 Download
24 Thông tư liên tịch 13/2016/TTLT-BGDĐT-BVHTTDL-BLĐTBXH-BCA hướng dẫn giáo dục chuyển đổi hành vi về xây dựng gia đình và phòng chống BLGĐ trong các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân 04/08/2016 Download
25 QĐ số 1465/QĐ-TTg phê duyệt Quy hoạch tổng thể Khu du lịch QG ĐBP - Pá Khoang tỉnh ĐB đến năm 2020, tầm nhìn 2030 20/07/2016 Download
26 Số 53/UBND-VX đính chính Quyết định số 01/QĐ-UBND phê duyệt Quy hoạch chi tiết khu du lịch sinh thái hang động Pa Thơm 20/07/2016 Download
27 QĐ số 01/QĐ-UBND phê duyệt Quy hoạch chi tiết khu du lịch sinh thái hang động Pa Thơm - huyện ĐB, tỉnh ĐB 20/07/2016 Download
28 QĐ số 1487/QĐ-UBND v/v phê duyệt KH phát triển KTXH 05 năm giai đoạn 2016 - 2020 tỉnh ĐB 20/07/2016 Download
29 Thông báo số 76/TB-VPCP Kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại Hội nghị Thủ tướng Chính phủ với doanh nghiệp 2016 Doanh nghiệp Việt Nam - Động lực phát triển kinh tế đất nước 10/06/2016 Download
30 Phụ biểu kèm theo Kế hoạch Số 558/KH-SVHTTDL phát triển sự nghiệp văn hóa, thể thao và du lịch 5 năm giai đoạn 2016-2020, tỉnh Điện Biên 20/07/2016 Download
31 Kế hoạch Số 558/KH-SVHTTDL phát triển sự nghiệp văn hóa, thể thao và du lịch 5 năm giai đoạn 2016-2020, tỉnh Điện Biên 20/07/2016 Download
32 QĐ số 83/QĐ-SVHTTDL về việc ban hành chương trình công tác trọng tâm năm 2016 20/07/2016 Download
33 Quyết định số 4666/QĐ-BVHTTDL v/v ban hành Bộ tiêu chí hướng dẫn bảo vệ môi trường tại các điểm di tích 29/03/2016 Download
34 Phụ lục số 01 Kèm Quyết định số 57 /QĐ-SVHTTDL ngày 14 tháng 01 năm 2016 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 20/07/2016 Download
35 Số 57/QĐ-SVHTTDL về việc công bố công khai số liệu dự toán ngân sách năm 2016 20/07/2016 Download
36 QĐ số 678/QĐ-UBND về việc kiện toàn thành viên Ban chỉ đạo công tác gia đình tỉnh Điện Biên 05/01/2016 Download
37 Văn bản 1316/BVHTTDL-GĐ hướng dẫn thành lập Ban chỉ đạo công tác gia đình 04/01/2016 Download
38 QĐ số 748/QĐ-UBND về việc thành lập Ban chỉ đạo công tác gia đình tỉnh Điện Biên 04/01/2016 Download
39 Quyết định 1059/QĐ-BCĐ v/v ban hành Quy chế hoạt động Ban chỉ đạo công tác gia đình tỉnh Điện Biên 04/01/2016 Download
40 Phụ lục Biểu mẫu về Thi đua khen thưởng 02/12/2015 Download
12
 
Thông báo công khai kết quả xét chọn danh hiệu “Nghệ nhân ưu tú” trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể lần thứ Hai, năm 2018
Thông báo cuộc thi sáng tác tranh cổ động tuyên truyền kỷ niệm 70 năm ngày Bác Hồ ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948-11/6/2018); tuyên truyền về môi trường Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Lễ hội Hoa Tam giác mạch lần thứ III năm 2017
THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG
Theo dòng sự kiện
Đường dây nóng
Phòng nghiệp vụ văn hoá
Điện thoại: 0915.910.345
Quảng cáo
Số người trực tuyến:   12  
Số lượt truy cập:   4.149.703