Văn hóa  
Điểm báo  
Sách & tác phẩm  
Phim ĐẠO MỘ BÚT KÝ
Bản đồ  
Văn Hoá » Nghệ thuật biểu diễn  
Tổ chức trình diễn trang phục truyền thống cộng đồng các dân tộc Việt Nam tỉnh Điện Biên

Nghị quyết Trung ương 5 khóa VIII của Đảng khẳng định phải xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc. Để cụ thể hóa đường lối của Đảng, Nhà nước đã ban hành nhiều chính sách thiết thực nhằm bảo tồn, phát triển nền văn hóa Việt Nam.

TỔNG KẾT LỚP TẬP HUẤN ĐỘI VĂN NGHỆ BẢN TÀ LÈNG

Tối 8/9, Xã Tà Lèng và Trung tâm Văn hóa - Thông tin - Thể thao TP Điện Biên Phủ tổ chức tổng kết lớp tập huấn đội văn nghệ bản Tà Lèng. 

Văn hóa, văn nghệ tỉnh Điện Biên 6 tháng đầu năm 2011 phục vụ tốt nhiệm vụ chính trị.

Với vai trò là cơ quan thường trực Ban chỉ đạo các ngày lễ lớn của tỉnh, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Điện Biên đã chủ động xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ kết hợp với các hoạt động thể thao, du lịch 6 tháng đầu năm được tổ chức rộng khắp với nội dung phong phú, chú trọng nâng cao chất lượng nghệ thuật, phù hợp với Chỉ thị số 45-CT/TW ngày 22/7/2010 của Bộ Chính trị.

Giải thưởng Phát triển văn hóa đọc
Điện Biên miễn thu phí tham quan các điểm di tích lịch sử, công trình văn hóa ngày 02/9/2018
THÔNG BÁO MỜI CHÀO HÀNG CẠNH TRANH RÚT GỌN, Gói thầu: Mua bộ thiết bị chuyên dùng chiếu phim lưu động
THÔNG BÁO tổ chức Cuộc thi Ảnh đẹp Du lịch Tây Bắc năm 2018 trên địa bàn tỉnh Điện Biên
Đường dây nóng
Phòng nghiệp vụ văn hoá
Điện thoại: 0915.910.345
Quảng cáo
Số người trực tuyến:   12  
Số lượt truy cập:   5.037.273