Văn hóa  
Điểm báo  
Sách & tác phẩm  
Phim ĐẠO MỘ BÚT KÝ
Bản đồ  
Văn Hoá » Nghệ thuật biểu diễn  
Tổ chức trình diễn trang phục truyền thống cộng đồng các dân tộc Việt Nam tỉnh Điện Biên

Nghị quyết Trung ương 5 khóa VIII của Đảng khẳng định phải xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc. Để cụ thể hóa đường lối của Đảng, Nhà nước đã ban hành nhiều chính sách thiết thực nhằm bảo tồn, phát triển nền văn hóa Việt Nam.

TỔNG KẾT LỚP TẬP HUẤN ĐỘI VĂN NGHỆ BẢN TÀ LÈNG

Tối 8/9, Xã Tà Lèng và Trung tâm Văn hóa - Thông tin - Thể thao TP Điện Biên Phủ tổ chức tổng kết lớp tập huấn đội văn nghệ bản Tà Lèng. 

Văn hóa, văn nghệ tỉnh Điện Biên 6 tháng đầu năm 2011 phục vụ tốt nhiệm vụ chính trị.

Với vai trò là cơ quan thường trực Ban chỉ đạo các ngày lễ lớn của tỉnh, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Điện Biên đã chủ động xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ kết hợp với các hoạt động thể thao, du lịch 6 tháng đầu năm được tổ chức rộng khắp với nội dung phong phú, chú trọng nâng cao chất lượng nghệ thuật, phù hợp với Chỉ thị số 45-CT/TW ngày 22/7/2010 của Bộ Chính trị.

THÔNG BÁO Triển lãm Tranh biếm họa, chủ đề "Phòng, chống tham nhũng"
THÔNG BÁO MỜI CHÀO HÀNG, Gói thầu: Cấp sản phẩm văn hóa cho đồng bào dân tộc thiểu số, các xã khu vực III, các trường dân tộc nội trú
Kế hoạch vận động, tổ chức Hiến máu tình nguyện năm 2018
Thông báo "Cuộc vận động sáng tác ca khúc về thành phố Đà Nẵng"
Đường dây nóng
Phòng nghiệp vụ văn hoá
Điện thoại: 0915.910.345
Quảng cáo
Số người trực tuyến:   12  
Số lượt truy cập:   4.783.468