Tuyên truyền, Phổ biến,Giáo dục pháp luật  
Thông tư quy định về hoạt động Thư viện lưu động và luân chuyển tài liệu
Đề cương tuyên truyền Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VII, nhiệm kỳ 2018 - 2023
Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VII, nhiệm kỳ 2018 - 2023 bắt đầu từ ngày 11/12 đến 13/12/2018 tại Thủ đô Hà Nội. Thực hiện Hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch giới thiệu Đề cương tuyên truyền Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VII, nhiệm kỳ 2018 - 2023 của Ban Tuyên giáo Trung ương và Trung ương Hội Nông dân Việt Nam.
Tháng hành động quốc gia phòng chống HIV, AIDS năm 2018
Thực hiện văn bản số 5049/BVHTTDL-VHCS ngày 07/11/2018 của Bộ Văn hóa, Thể thao và DU lịch về việc tổ chức triển khai tuyên truyền tháng hành động quốc gia phòng, chống HIV/AIDS năm 2018, Sở Văn hóa, thể thao và Du lịch xin giới thiệu Kế hoạch tổ chức tháng hành động quốc gia phòng, chống HIV/AIDS năm 2018 của Bộ y tế.
Đề cương Tuyên truyền Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp và Đại hội mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ IX nhiệm kỳ 2019 - 2024
Đại hội mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp và Đại hội mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Điện Biên tiến tới Đại hội mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ IX bắt đầu từ quý IV/2018 đến quý III/2019 là sự kiện quan trọng nhằm khẳng định vị trí, vai trò, nhiệm vụ của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong hệ thống chính trị, trong lịch sử đấu tranh cách mạng vẻ vang của dân tộc 88 năm qua, đặc biệt trong giai đoạn đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế hiện nay.
Một số chế độ đối với Huấn luyện viên, vận động viên thể thao trong thời gian trưng tập, thi đấu
Ngày 07/11/2018, Chính phủ đã ký ban hành Nghị định số 152/2018/NĐ-CP quy định một số chế độ đối với huấn luyện viên, vận động viên thể thao trong thời gian tập trung tập huấn, thi đấu.
Nghị định 122/2018/NĐ-CP Quy định về xét tặng danh hiệu "Gia đình văn hóa", "Thôn văn hóa", "Làng văn hóa", "Ấp văn hóa", "Bản văn hóa", "Tổ dân phố văn hóa"
Giới thiệu Luật Du lịch năm 2017
Triển khai Quy định về giám sát của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội và Nhân dân đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt và cán bộ, đảng viên
Thực hiện Kế hoạch số 143-KH/BCS ngày 06/9/2018 của Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh về triển khai thực hiện Quy định số 124-QĐ/TW, ngày 02/02/2018 của Ban Bí thư Trung ương Đảng quy định về giám sát của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội và Nhân dân đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt và cán bộ, đảng viên (sau đây viết tắt là Quy định số 124-QĐ/TW);
Chương trình tập huấn công tác Đảng năm 2018 gắn với thực tiễn hoạt động tại các chi bộ cơ sở
Ngày 21 - 22/9/2018, Đảng bộ Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với Đảng ủy Dân chính Đảng tỉnh tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác Đảng năm 2018.
Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật Quý III/2018
QUY ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ, TỔ CHỨC LỄ HỘI
Ngày 29/8/2018 Thủ tướng chính phủ đã ký, ban hành Nghị định số 110/2018/NĐ-CP quy định về quản lý và tổ chức lễ hội.
Những điểm mới các Luật thuộc lĩnh vực Văn hóa, Thể thao và Du lịch nhằm hỗ trợ pháp lý tốt hơn cho Doanh nghiệp
Trong các ngày từ 22/8 đến 24/8/2018, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã tổ chức Hội nghị về công tác hỗ trợ pháp lý cho Doanh nghiệp trong lĩnh vực quản lý của Bộ văn hóa, Thể thao và Du lịch.
Các Luật, Nghị quyết mới được thông qua tại kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XIV
Chi bộ Trung tâm Phát hành Phim và Chiếu bóng tổ chức sinh hoạt chuyên đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh về lãnh đạo, dân chủ, nêu gương”
Để chuẩn bị cho kỳ sinh hoạt chuyên đề có hiệu quả, ngay từ kỳ sinh hoạt tháng 3, xác định rõ nội dung chuyên đề của quý II là: “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh về lãnh đạo, dân chủ, nêu gương”, với lợi thế đơn vị, chi bộ đã phân công nhiệm vụ cho đảng viên lựa chọn bài giảng của GS. Hoàng Chí Bảo về chuyên đề trên; Cấp ủy chi bộ biên tập các tài liệu sách báo, bài tuyên truyền, hình ảnh, lời nói, video hấp dẫn, định hướng thảo luận, sát với chuyên đề đó gửi cho đảng viên nghiên cứu trước ít nhất là một tuần, để tránh việc sinh hoạt một cách thụ động.
CHƯƠNG TRÌNH Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2018
Thực hiện Quyết định số 215/QĐ-UBND ngày 20/3/2018 của UBND tỉnh ban hành Chương trình hành động thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2018 trên địa bàn tỉnh Điện Biên.
THÔNG BÁO Liên hoan ảnh nghệ thuật khu vực miền núi phía Bắc lần thứ 19, năm 2019 tại Yên Bái
THAM GIA Ý KIẾN DỰ THẢO KẾ HOẠCH TỔ CHỨC CUỘC THI NGƯỜI ĐẸP HOA BAN NĂM 2019
THÔNG BÁO Giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại năm 2018
THAM GIA Ý KIẾN VÀO DỰ THẢO ĐỀ ÁN TỔ CHỨC CUỘC THI NGƯỜI ĐẸP HOA BAN NĂM 2019
Đường dây nóng
Phòng nghiệp vụ văn hoá
Điện thoại: 0915.910.345
Quảng cáo
Số người trực tuyến:   12  
Số lượt truy cập:   5.634.872