Tuyên truyền, Phổ biến,Giáo dục pháp luật  
Đề cương Tuyên truyền Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp và Đại hội mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ IX nhiệm kỳ 2019 - 2024
Đại hội mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp và Đại hội mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Điện Biên tiến tới Đại hội mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ IX bắt đầu từ quý IV/2018 đến quý III/2019 là sự kiện quan trọng nhằm khẳng định vị trí, vai trò, nhiệm vụ của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong hệ thống chính trị, trong lịch sử đấu tranh cách mạng vẻ vang của dân tộc 88 năm qua, đặc biệt trong giai đoạn đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế hiện nay.
Một số chế độ đối với Huấn luyện viên, vận động viên thể thao trong thời gian trưng tập, thi đấu
Ngày 07/11/2018, Chính phủ đã ký ban hành Nghị định số 152/2018/NĐ-CP quy định một số chế độ đối với huấn luyện viên, vận động viên thể thao trong thời gian tập trung tập huấn, thi đấu.
Nghị định 122/2018/NĐ-CP Quy định về xét tặng danh hiệu "Gia đình văn hóa", "Thôn văn hóa", "Làng văn hóa", "Ấp văn hóa", "Bản văn hóa", "Tổ dân phố văn hóa"
Giới thiệu Luật Du lịch năm 2017
Triển khai Quy định về giám sát của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội và Nhân dân đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt và cán bộ, đảng viên
Thực hiện Kế hoạch số 143-KH/BCS ngày 06/9/2018 của Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh về triển khai thực hiện Quy định số 124-QĐ/TW, ngày 02/02/2018 của Ban Bí thư Trung ương Đảng quy định về giám sát của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội và Nhân dân đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt và cán bộ, đảng viên (sau đây viết tắt là Quy định số 124-QĐ/TW);
Chương trình tập huấn công tác Đảng năm 2018 gắn với thực tiễn hoạt động tại các chi bộ cơ sở
Ngày 21 - 22/9/2018, Đảng bộ Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với Đảng ủy Dân chính Đảng tỉnh tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác Đảng năm 2018.
Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật Quý III/2018
QUY ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ, TỔ CHỨC LỄ HỘI
Ngày 29/8/2018 Thủ tướng chính phủ đã ký, ban hành Nghị định số 110/2018/NĐ-CP quy định về quản lý và tổ chức lễ hội.
Những điểm mới các Luật thuộc lĩnh vực Văn hóa, Thể thao và Du lịch nhằm hỗ trợ pháp lý tốt hơn cho Doanh nghiệp
Trong các ngày từ 22/8 đến 24/8/2018, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã tổ chức Hội nghị về công tác hỗ trợ pháp lý cho Doanh nghiệp trong lĩnh vực quản lý của Bộ văn hóa, Thể thao và Du lịch.
Các Luật, Nghị quyết mới được thông qua tại kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XIV
Chi bộ Trung tâm Phát hành Phim và Chiếu bóng tổ chức sinh hoạt chuyên đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh về lãnh đạo, dân chủ, nêu gương”
Để chuẩn bị cho kỳ sinh hoạt chuyên đề có hiệu quả, ngay từ kỳ sinh hoạt tháng 3, xác định rõ nội dung chuyên đề của quý II là: “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh về lãnh đạo, dân chủ, nêu gương”, với lợi thế đơn vị, chi bộ đã phân công nhiệm vụ cho đảng viên lựa chọn bài giảng của GS. Hoàng Chí Bảo về chuyên đề trên; Cấp ủy chi bộ biên tập các tài liệu sách báo, bài tuyên truyền, hình ảnh, lời nói, video hấp dẫn, định hướng thảo luận, sát với chuyên đề đó gửi cho đảng viên nghiên cứu trước ít nhất là một tuần, để tránh việc sinh hoạt một cách thụ động.
CHƯƠNG TRÌNH Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2018
Thực hiện Quyết định số 215/QĐ-UBND ngày 20/3/2018 của UBND tỉnh ban hành Chương trình hành động thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2018 trên địa bàn tỉnh Điện Biên.
Hiệu quả thực hiện phong trào thi đua yêu nước của ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch Điện Biên
Quán triệt tư tưởng của Bác Hồ về thi đua: “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua”, kể từ khi thành lập đến nay, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Điện Biên luôn chú trọng trong công tác thi đua, khen thưởng, coi đây là động lực quan trọng để hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ công tác.
TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CHỈ THỊ SỐ 05 VỀ HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH
Sau 5 năm thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW (khoá XI) việc phát động, tổ chức thực hiện việc Học tập và làm theo phong cách, đạo đức, tư cách Hồ Chí Minh đã trở thành một phong trào sâu rộng, quyen thuộc và đem lại những kết quả thiết thực trong việc nâng cao về ý thức trách nhiệm, tác phong làm việc, chấp hành kỷ luật, kỷ cương, thực hành tiết kiệm, giao tiếp ứng xử...trong đội ngũ cán bộ đảng viên và góp phần quan trọng vào việc thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp và Nghị quyết Trung ương 4 khoá XI “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”.
Đề cương tuyên truyền, giáo dục pháp luật quý II/2018: Luật Lâm nghiệp, Luật Thủy sản, Luật chuyển giao công nghệ
1
Trung tâm Phát sách phát hành Lịch Tết Kỷ Hợi 2019
Thể lệ Cuộc thi sáng tác tranh cổ động tuyên truyền kỷ niệm 65 năm chiến thắng Điện Biên Phủ và 60 năm Ngày mở đường Hồ Chí Minh - Ngày truyền thống bộ đội Trường Sơn
Danh mục Văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực quản lý Nhà nước trong kỳ hệ thống hóa 2014 - 2018
THÔNG BÁO MỜI TỔ CHỨC CÁC CHƯƠNG TRÌNH, TOUR DU LỊCH ĐẾN VỚI ĐIỆN BIÊN NĂM 2019
Đường dây nóng
Phòng nghiệp vụ văn hoá
Điện thoại: 0915.910.345
Quảng cáo
Số người trực tuyến:   12  
Số lượt truy cập:   5.331.038