Tuyên truyền, Phổ biến,Giáo dục pháp luật  
Nghị định số 22/2018/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Sở hữu trí tuệ năm 2005 và Luật sử đổi, bổ sung một số điều của Luật sở hữu trí tuệ năm 2009 về quyền tác giả, quyền liên quan
Ngày 23/02/2018, Chính phủ ban hành Nghị định số 22/2018/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Sở hữu trí tuệ năm 2005 và Luật sử đổi, bổ sung một số điều của Luật sở hữu trí tuệ năm 2009 về quyền tác giả, quyền liên quan.
Tài liệu tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật quý I/2018
Nội dung tuyên truyền, phòng chống mua, bán người
Trong những năm gần đây, mua bán người đã trở thành một vấn nạn, gây bức xúc trong toàn xã hội, không chỉ ở Việt Nam mà trên phạm vi toàn thế giới. Tình hình tội phạm mua bán người nói chung và mua bán phụ nữ, trẻ em nói riêng diễn biến ngày càng phức tạp; tính chất và thủ đoạn hoạt động ngày càng nghiêm trọng, tinh vi, xảo quyệt; nhiều trường hợp có tổ chức chặt chẽ và có tính xuyên quốc gia. Đáng chú ý là đã xuất hiện một số đường dây đưa người sang Trung Quốc bán nội tạng cho các bệnh viện tư, dẫn đến nạn nhân bị tử vong.
Các Luật mới được Quốc hội thông qua tại kỳ họp thứ 4
Kỳ họp thứ 4 Quốc hội khóa XIV thông qua 6 luật mới bao gồm Luật Quản lý nợ công 2017; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Các tổ chức tín dung 2017; Luật Lâm nghiệp 2017; Luật Thủy sản 2017; Luật Quy hoạch 2017; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cơ quan đại diện nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ở nước ngoài 2017.
Chú trọng việc cá nhân xây dựng kế hoạch đăng ký học tập và làm theo Bác
Thời gian qua, toàn Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang và nhân dân các dân tộc Điện Biên, đã có sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động trong việc triển khai, thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị. Nhiều địa phương, đơn vị đã làm tốt công tác đăng ký kế hoạch cá nhân học tập và làm theo Bác, trở thành công việc tự giác, thường xuyên. Qua đó, đã góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) của Đảng.
Điện Biên: Các Đảng bộ thuộc tỉnh hoàn thành triển khai học tập Chỉ thị 05-CT/TW Chuyên đề 2018
Thực hiện Kế hoạch số 30-KH/TU, ngày 03/01/2018 của Tỉnh ủy Điện Biên về việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị, chuyên đề năm 2018: “Xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” (Chỉ thị 05-CT/TW chuyên đề 2018). Đến nay, 100% các đảng bộ trực thuộc tỉnh, trong đó có 318/650 tổ chức cơ sở Đảng đã hoàn thành kế hoạch triển khai học tập theo đúng kế hoạch của Tỉnh.
Tổ chức tuyên truyền, phổ biến các văn bản pháp luật.
Ngày 04/01/2018, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành văn bản số 16/SVHTTDL-VP về việc tổ chức tuyên truyền, phổ biến các văn bản pháp luật nhằm kịp thời tuyên truyền, phổ biến nội dung của các văn bản pháp luật mới ban hành đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, lao động trong ngành.
Bảo đảm an toàn giao thông trong dịp lễ Quốc khánh và khai giảng năm học mới 2017-2018
Thực hiện Công điện số 1224/CĐ-TTg ngày 17/8/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc bảo đảm trật tự an toàn giao thông đợt nghỉ lễ 2/9 và khai giảng năm học mới 2017-2018; UBND tỉnh ban hành Công điện khẩn số 06/CĐ-UBND ngày 21/8/2017 về việc bảo đảm trật tự an toàn giao thông đợt nghỉ lễ 2/9 và khai giảng năm học mới 2017-2018.
Luật Phòng chống tác hại thuốc lá
Luật số 09/2012/QH13 của Quốc hội : LUẬT PHÒNG, CHỐNG TÁC HẠI CỦA THUỐC LÁ
Điều chỉnh mức lương cơ sở từ ngày 01/7/2017
Chính phủ vừa ban hành Nghị định 47/2017/NĐ-CP Quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang.
MỨC ĐÓNG BẢO HIỂM XÃ HỘI BẮT BUỘC TỪ 01/6/2017
Ngày 14/4/2017, Chính phủ ban hành Nghị định số 44/2017/NĐ-CP quy định mức đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc vào Quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp.
Chính phủ ban hành Nghị định mới về lĩnh vực tài chính, đầu tư công, ngân sách nhà nước.
Chính phủ vừa ban hành Nghị định 31/2017/NĐ-CP nêu rõ quy chế lập, thẩm tra, quyết định kế hoạch tài chính 5 năm địa phương, kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm địa phương, kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 3 năm địa phương, dự toán và phân bổ ngân sách địa phương, phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương hàng năm.
Thông tư quy định điều kiện chuyên môn tổ chức tập luyện và thi đấu môn Yoga
Yoga là môn thể thao sử dụng phương pháp rèn luyện thể chất bằng các bài tập, tư thế thực hành (Asana) kết hợp với các bài tập thở (Pranayama) nhằm nâng cao sức khỏe, ngăn ngừa và đẩy lùi bệnh tật.
Luật Bảo vệ Môi trường năm 2014
Ngày 23/6/2014, Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam đã ban hành Luật Bảo vệ Môi trường số 55/2014/QH33. Luật Bảo vệ Môi trường gồm 20 chương, 170 Điều, quy định về hoạt động bảo vệ môi trường; chính sách, biện pháp và nguồn lực để bảo vệ môi trường; quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, hộ gia đình và cá nhân trong bảo vệ môi trường.
QUY ĐỊNH CHI TIẾT VIỆC SỬ DỤNG VỐN NSNN ĐỂ MUA SẮM
Ngày 16/5/2016 Thông tư số 58/2016/TT-BTC chính thức có hiệu lực, theo đó các cơ quan, tổ chức, đơn vị khi sử dụng vốn nhà nước gồm nguồn chi thường xuyên; nguồn vốn sự nghiệp thực hiện CTMT quốc gia; vốn tín dụng do nhà nước bảo lãnh; nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA), nguồn thu từ phí, lệ phí; nguồn thu hoạt động sự nghiệp; nguồn quỹ BHYT... theo quy định để mua sắm: Trang thiết bị, phương tiện làm việc theo quy định của Thủ tướng Chính phủ về tiêu chuẩn, định mức trang thiết bị và phương tiện làm việc của các cơ quan và cán bộ, công chức, viên chức nhà nước; máy móc, trang thiết bị phục vụ cho công tác chuyên môn, phục vụ an toàn lao động, phòng cháy, chữa cháy; ô tô, xe máy, tàu, thuyền, xuồng và các phương tiện vận chuyển khác… phải thực hiện theo quy định tại Thông tư này.
1
Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (Búa liềm vàng) lần thứ III năm 2018
Quy định về định mức hoạt động, nội dung chi và mức chi đặc thù của Đội tuyên truyền lưu động, thành viên của Đội NT quần chúng trên địa bàn tỉnh ĐB
KẾT QUẢ ĐẠI HỘI TDTT TỈNH ĐIỆN BIÊN LẦN THỨ X - NĂM 2018
THÔNG BÁO MỜI CHÀO HÀNG CẠNH TRANH
Đường dây nóng
Phòng nghiệp vụ văn hoá
Điện thoại: 0915.910.345
Quảng cáo
Số người trực tuyến:   12  
Số lượt truy cập:   4.621.485