Tuyên truyền, Phổ biến,Giáo dục pháp luật  
Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật Quý III/2018
QUY ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ, TỔ CHỨC LỄ HỘI
Ngày 29/8/2018 Thủ tướng chính phủ đã ký, ban hành Nghị định số 110/2018/NĐ-CP quy định về quản lý và tổ chức lễ hội.
Những điểm mới các Luật thuộc lĩnh vực Văn hóa, Thể thao và Du lịch nhằm hỗ trợ pháp lý tốt hơn cho Doanh nghiệp
Trong các ngày từ 22/8 đến 24/8/2018, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã tổ chức Hội nghị về công tác hỗ trợ pháp lý cho Doanh nghiệp trong lĩnh vực quản lý của Bộ văn hóa, Thể thao và Du lịch.
Các Luật, Nghị quyết mới được thông qua tại kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XIV
Chi bộ Trung tâm Phát hành Phim và Chiếu bóng tổ chức sinh hoạt chuyên đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh về lãnh đạo, dân chủ, nêu gương”
Để chuẩn bị cho kỳ sinh hoạt chuyên đề có hiệu quả, ngay từ kỳ sinh hoạt tháng 3, xác định rõ nội dung chuyên đề của quý II là: “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh về lãnh đạo, dân chủ, nêu gương”, với lợi thế đơn vị, chi bộ đã phân công nhiệm vụ cho đảng viên lựa chọn bài giảng của GS. Hoàng Chí Bảo về chuyên đề trên; Cấp ủy chi bộ biên tập các tài liệu sách báo, bài tuyên truyền, hình ảnh, lời nói, video hấp dẫn, định hướng thảo luận, sát với chuyên đề đó gửi cho đảng viên nghiên cứu trước ít nhất là một tuần, để tránh việc sinh hoạt một cách thụ động.
CHƯƠNG TRÌNH Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2018
Thực hiện Quyết định số 215/QĐ-UBND ngày 20/3/2018 của UBND tỉnh ban hành Chương trình hành động thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2018 trên địa bàn tỉnh Điện Biên.
Hiệu quả thực hiện phong trào thi đua yêu nước của ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch Điện Biên
Quán triệt tư tưởng của Bác Hồ về thi đua: “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua”, kể từ khi thành lập đến nay, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Điện Biên luôn chú trọng trong công tác thi đua, khen thưởng, coi đây là động lực quan trọng để hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ công tác.
TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CHỈ THỊ SỐ 05 VỀ HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH
Sau 5 năm thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW (khoá XI) việc phát động, tổ chức thực hiện việc Học tập và làm theo phong cách, đạo đức, tư cách Hồ Chí Minh đã trở thành một phong trào sâu rộng, quyen thuộc và đem lại những kết quả thiết thực trong việc nâng cao về ý thức trách nhiệm, tác phong làm việc, chấp hành kỷ luật, kỷ cương, thực hành tiết kiệm, giao tiếp ứng xử...trong đội ngũ cán bộ đảng viên và góp phần quan trọng vào việc thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp và Nghị quyết Trung ương 4 khoá XI “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”.
Đề cương tuyên truyền, giáo dục pháp luật quý II/2018: Luật Lâm nghiệp, Luật Thủy sản, Luật chuyển giao công nghệ
Nghị định số 22/2018/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Sở hữu trí tuệ năm 2005 và Luật sử đổi, bổ sung một số điều của Luật sở hữu trí tuệ năm 2009 về quyền tác giả, quyền liên quan
Ngày 23/02/2018, Chính phủ ban hành Nghị định số 22/2018/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Sở hữu trí tuệ năm 2005 và Luật sử đổi, bổ sung một số điều của Luật sở hữu trí tuệ năm 2009 về quyền tác giả, quyền liên quan.
Tài liệu tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật quý I/2018
Nội dung tuyên truyền, phòng chống mua, bán người
Trong những năm gần đây, mua bán người đã trở thành một vấn nạn, gây bức xúc trong toàn xã hội, không chỉ ở Việt Nam mà trên phạm vi toàn thế giới. Tình hình tội phạm mua bán người nói chung và mua bán phụ nữ, trẻ em nói riêng diễn biến ngày càng phức tạp; tính chất và thủ đoạn hoạt động ngày càng nghiêm trọng, tinh vi, xảo quyệt; nhiều trường hợp có tổ chức chặt chẽ và có tính xuyên quốc gia. Đáng chú ý là đã xuất hiện một số đường dây đưa người sang Trung Quốc bán nội tạng cho các bệnh viện tư, dẫn đến nạn nhân bị tử vong.
Các Luật mới được Quốc hội thông qua tại kỳ họp thứ 4
Kỳ họp thứ 4 Quốc hội khóa XIV thông qua 6 luật mới bao gồm Luật Quản lý nợ công 2017; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Các tổ chức tín dung 2017; Luật Lâm nghiệp 2017; Luật Thủy sản 2017; Luật Quy hoạch 2017; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cơ quan đại diện nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ở nước ngoài 2017.
Chú trọng việc cá nhân xây dựng kế hoạch đăng ký học tập và làm theo Bác
Thời gian qua, toàn Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang và nhân dân các dân tộc Điện Biên, đã có sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động trong việc triển khai, thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị. Nhiều địa phương, đơn vị đã làm tốt công tác đăng ký kế hoạch cá nhân học tập và làm theo Bác, trở thành công việc tự giác, thường xuyên. Qua đó, đã góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) của Đảng.
Điện Biên: Các Đảng bộ thuộc tỉnh hoàn thành triển khai học tập Chỉ thị 05-CT/TW Chuyên đề 2018
Thực hiện Kế hoạch số 30-KH/TU, ngày 03/01/2018 của Tỉnh ủy Điện Biên về việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị, chuyên đề năm 2018: “Xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” (Chỉ thị 05-CT/TW chuyên đề 2018). Đến nay, 100% các đảng bộ trực thuộc tỉnh, trong đó có 318/650 tổ chức cơ sở Đảng đã hoàn thành kế hoạch triển khai học tập theo đúng kế hoạch của Tỉnh.
1
Điện Biên miễn thu phí tham quan các điểm di tích lịch sử, công trình văn hóa ngày 02/9/2018
THÔNG BÁO MỜI CHÀO HÀNG CẠNH TRANH RÚT GỌN, Gói thầu: Mua bộ thiết bị chuyên dùng chiếu phim lưu động
THÔNG BÁO tổ chức Cuộc thi Ảnh đẹp Du lịch Tây Bắc năm 2018 trên địa bàn tỉnh Điện Biên
THÔNG BÁO Cuộc thi thiết kế mẫu sản phẩm lưu niệm, quà tặng du lịch tỉnh Điện Biên năm 2018
Đường dây nóng
Phòng nghiệp vụ văn hoá
Điện thoại: 0915.910.345
Quảng cáo
Số người trực tuyến:   12  
Số lượt truy cập:   5.002.731