Tuyên truyền, Phổ biến,Giáo dục pháp luật  
Tổ chức tuyên truyền, phổ biến các văn bản pháp luật.
Ngày 04/01/2018, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành văn bản số 16/SVHTTDL-VP về việc tổ chức tuyên truyền, phổ biến các văn bản pháp luật nhằm kịp thời tuyên truyền, phổ biến nội dung của các văn bản pháp luật mới ban hành đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, lao động trong ngành.
Bảo đảm an toàn giao thông trong dịp lễ Quốc khánh và khai giảng năm học mới 2017-2018
Thực hiện Công điện số 1224/CĐ-TTg ngày 17/8/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc bảo đảm trật tự an toàn giao thông đợt nghỉ lễ 2/9 và khai giảng năm học mới 2017-2018; UBND tỉnh ban hành Công điện khẩn số 06/CĐ-UBND ngày 21/8/2017 về việc bảo đảm trật tự an toàn giao thông đợt nghỉ lễ 2/9 và khai giảng năm học mới 2017-2018.
Luật Phòng chống tác hại thuốc lá
Luật số 09/2012/QH13 của Quốc hội : LUẬT PHÒNG, CHỐNG TÁC HẠI CỦA THUỐC LÁ
Điều chỉnh mức lương cơ sở từ ngày 01/7/2017
Chính phủ vừa ban hành Nghị định 47/2017/NĐ-CP Quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang.
MỨC ĐÓNG BẢO HIỂM XÃ HỘI BẮT BUỘC TỪ 01/6/2017
Ngày 14/4/2017, Chính phủ ban hành Nghị định số 44/2017/NĐ-CP quy định mức đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc vào Quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp.
Chính phủ ban hành Nghị định mới về lĩnh vực tài chính, đầu tư công, ngân sách nhà nước.
Chính phủ vừa ban hành Nghị định 31/2017/NĐ-CP nêu rõ quy chế lập, thẩm tra, quyết định kế hoạch tài chính 5 năm địa phương, kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm địa phương, kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 3 năm địa phương, dự toán và phân bổ ngân sách địa phương, phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương hàng năm.
Thông tư quy định điều kiện chuyên môn tổ chức tập luyện và thi đấu môn Yoga
Yoga là môn thể thao sử dụng phương pháp rèn luyện thể chất bằng các bài tập, tư thế thực hành (Asana) kết hợp với các bài tập thở (Pranayama) nhằm nâng cao sức khỏe, ngăn ngừa và đẩy lùi bệnh tật.
Luật Bảo vệ Môi trường năm 2014
Ngày 23/6/2014, Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam đã ban hành Luật Bảo vệ Môi trường số 55/2014/QH33. Luật Bảo vệ Môi trường gồm 20 chương, 170 Điều, quy định về hoạt động bảo vệ môi trường; chính sách, biện pháp và nguồn lực để bảo vệ môi trường; quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, hộ gia đình và cá nhân trong bảo vệ môi trường.
QUY ĐỊNH CHI TIẾT VIỆC SỬ DỤNG VỐN NSNN ĐỂ MUA SẮM
Ngày 16/5/2016 Thông tư số 58/2016/TT-BTC chính thức có hiệu lực, theo đó các cơ quan, tổ chức, đơn vị khi sử dụng vốn nhà nước gồm nguồn chi thường xuyên; nguồn vốn sự nghiệp thực hiện CTMT quốc gia; vốn tín dụng do nhà nước bảo lãnh; nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA), nguồn thu từ phí, lệ phí; nguồn thu hoạt động sự nghiệp; nguồn quỹ BHYT... theo quy định để mua sắm: Trang thiết bị, phương tiện làm việc theo quy định của Thủ tướng Chính phủ về tiêu chuẩn, định mức trang thiết bị và phương tiện làm việc của các cơ quan và cán bộ, công chức, viên chức nhà nước; máy móc, trang thiết bị phục vụ cho công tác chuyên môn, phục vụ an toàn lao động, phòng cháy, chữa cháy; ô tô, xe máy, tàu, thuyền, xuồng và các phương tiện vận chuyển khác… phải thực hiện theo quy định tại Thông tư này.
THỰC HIỆN DÂN CHỦ TRONG CƠ QUAN HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC VÀ ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP
Ngày 13/01/2016 Bộ Nội vụ vừa ban hành Thông tư 01/2016/TT-BNV hướng dẫn Nghị định 04/2015/NĐ-CP về thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính Nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập.
Quy định tiêu chuẩn, định mức, chế độ quản lý, sử dụng máy móc, thiết bị của cơ quan Nhà nước
Ngày 17/11/2015 Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 58/2015/QĐ-TTg Quy định tiêu chuẩn, định mức, chế độ quản lý, sử dụng máy móc, thiết bị của cơ quan NN, tổ chức, đơn vị sự nghiệp công lập.
Nghệ nhân nhân dân, Nghệ nhân ưu tú (NNND, NNƯT) có thu nhập thấp, hoàn cảnh khó khăn sẽ được trợ cấp sinh hoạt hằng tháng, bảo hiểm y tế, hỗ trợ chi phí mai táng.
Ngày 28/10/2015 Chính phủ đã ban hành Nghị định số 109/2015/NĐ-CP về hỗ trợ đối với NNND, NNƯT có thu nhập thấp, hoàn cảnh khó khăn. Nghị định có hiệu lực từ ngày 01/01/2016.
Chính phủ ban hành Nghị định mới về đánh giá, phân loại công chức, viên chức
Ngày 09/6/2015, Chính phủ ban hành Nghị định 56/2015/NĐ-CP về đánh giá và phân loại cán bộ, công chức, viên chức.
CHẾ ĐỘ PHỤ CẤP ƯU ĐÃI NGHỀ VÀ CHẾ ĐỘ BỒI DƯỠNG BIỂU DIỄN
Ngày 20 tháng 5 năm 2015 Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định 14/2015/QĐ-TTg, về chế độ phụ cấp ưu đãi nghề nghiệp và chế độ bồi dưỡng đối với ngừơi làm việc trong lĩnh vực nghệ thuật biểu diễn.
Ban hành Thông tư mới quy định về tinh giản biên chế
Thông tư liên tịch 01/2015/TTLT-BNV-BTC hướng dẫn chính sách về hưu trước tuổi với đối tượng tinh giản biên chế tại khoản 1 điều 8 Nghị định 108/2014/NĐ-CP như sau:
1
Thông báo mời họp Ban Tổ chức Lễ hội Hoa Ban năm 2018
Cuộc thi Piano quốc tế năm 2018 tại Nhạc viện thành phố Hồ Chí Minh
Thông báo công khai kết quả xét chọn danh hiệu “Nghệ nhân ưu tú” trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể lần thứ Hai, năm 2018
Thông báo cuộc thi sáng tác tranh cổ động tuyên truyền kỷ niệm 70 năm ngày Bác Hồ ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948-11/6/2018); tuyên truyền về môi trường Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Đường dây nóng
Phòng nghiệp vụ văn hoá
Điện thoại: 0915.910.345
Quảng cáo
Số người trực tuyến:   12  
Số lượt truy cập:   4.256.044