Tuyên truyền, Phổ biến,Giáo dục pháp luật  
CHƯƠNG TRÌNH Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2018
Thực hiện Quyết định số 215/QĐ-UBND ngày 20/3/2018 của UBND tỉnh ban hành Chương trình hành động thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2018 trên địa bàn tỉnh Điện Biên.
Hiệu quả thực hiện phong trào thi đua yêu nước của ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch Điện Biên
Quán triệt tư tưởng của Bác Hồ về thi đua: “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua”, kể từ khi thành lập đến nay, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Điện Biên luôn chú trọng trong công tác thi đua, khen thưởng, coi đây là động lực quan trọng để hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ công tác.
TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CHỈ THỊ SỐ 05 VỀ HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH
Sau 5 năm thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW (khoá XI) việc phát động, tổ chức thực hiện việc Học tập và làm theo phong cách, đạo đức, tư cách Hồ Chí Minh đã trở thành một phong trào sâu rộng, quyen thuộc và đem lại những kết quả thiết thực trong việc nâng cao về ý thức trách nhiệm, tác phong làm việc, chấp hành kỷ luật, kỷ cương, thực hành tiết kiệm, giao tiếp ứng xử...trong đội ngũ cán bộ đảng viên và góp phần quan trọng vào việc thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp và Nghị quyết Trung ương 4 khoá XI “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”.
Đề cương tuyên truyền, giáo dục pháp luật quý II/2018: Luật Lâm nghiệp, Luật Thủy sản, Luật chuyển giao công nghệ
Nghị định số 22/2018/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Sở hữu trí tuệ năm 2005 và Luật sử đổi, bổ sung một số điều của Luật sở hữu trí tuệ năm 2009 về quyền tác giả, quyền liên quan
Ngày 23/02/2018, Chính phủ ban hành Nghị định số 22/2018/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Sở hữu trí tuệ năm 2005 và Luật sử đổi, bổ sung một số điều của Luật sở hữu trí tuệ năm 2009 về quyền tác giả, quyền liên quan.
Tài liệu tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật quý I/2018
Nội dung tuyên truyền, phòng chống mua, bán người
Trong những năm gần đây, mua bán người đã trở thành một vấn nạn, gây bức xúc trong toàn xã hội, không chỉ ở Việt Nam mà trên phạm vi toàn thế giới. Tình hình tội phạm mua bán người nói chung và mua bán phụ nữ, trẻ em nói riêng diễn biến ngày càng phức tạp; tính chất và thủ đoạn hoạt động ngày càng nghiêm trọng, tinh vi, xảo quyệt; nhiều trường hợp có tổ chức chặt chẽ và có tính xuyên quốc gia. Đáng chú ý là đã xuất hiện một số đường dây đưa người sang Trung Quốc bán nội tạng cho các bệnh viện tư, dẫn đến nạn nhân bị tử vong.
Các Luật mới được Quốc hội thông qua tại kỳ họp thứ 4
Kỳ họp thứ 4 Quốc hội khóa XIV thông qua 6 luật mới bao gồm Luật Quản lý nợ công 2017; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Các tổ chức tín dung 2017; Luật Lâm nghiệp 2017; Luật Thủy sản 2017; Luật Quy hoạch 2017; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cơ quan đại diện nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ở nước ngoài 2017.
Chú trọng việc cá nhân xây dựng kế hoạch đăng ký học tập và làm theo Bác
Thời gian qua, toàn Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang và nhân dân các dân tộc Điện Biên, đã có sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động trong việc triển khai, thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị. Nhiều địa phương, đơn vị đã làm tốt công tác đăng ký kế hoạch cá nhân học tập và làm theo Bác, trở thành công việc tự giác, thường xuyên. Qua đó, đã góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) của Đảng.
Điện Biên: Các Đảng bộ thuộc tỉnh hoàn thành triển khai học tập Chỉ thị 05-CT/TW Chuyên đề 2018
Thực hiện Kế hoạch số 30-KH/TU, ngày 03/01/2018 của Tỉnh ủy Điện Biên về việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị, chuyên đề năm 2018: “Xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” (Chỉ thị 05-CT/TW chuyên đề 2018). Đến nay, 100% các đảng bộ trực thuộc tỉnh, trong đó có 318/650 tổ chức cơ sở Đảng đã hoàn thành kế hoạch triển khai học tập theo đúng kế hoạch của Tỉnh.
Tổ chức tuyên truyền, phổ biến các văn bản pháp luật.
Ngày 04/01/2018, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành văn bản số 16/SVHTTDL-VP về việc tổ chức tuyên truyền, phổ biến các văn bản pháp luật nhằm kịp thời tuyên truyền, phổ biến nội dung của các văn bản pháp luật mới ban hành đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, lao động trong ngành.
Bảo đảm an toàn giao thông trong dịp lễ Quốc khánh và khai giảng năm học mới 2017-2018
Thực hiện Công điện số 1224/CĐ-TTg ngày 17/8/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc bảo đảm trật tự an toàn giao thông đợt nghỉ lễ 2/9 và khai giảng năm học mới 2017-2018; UBND tỉnh ban hành Công điện khẩn số 06/CĐ-UBND ngày 21/8/2017 về việc bảo đảm trật tự an toàn giao thông đợt nghỉ lễ 2/9 và khai giảng năm học mới 2017-2018.
Luật Phòng chống tác hại thuốc lá
Luật số 09/2012/QH13 của Quốc hội : LUẬT PHÒNG, CHỐNG TÁC HẠI CỦA THUỐC LÁ
Điều chỉnh mức lương cơ sở từ ngày 01/7/2017
Chính phủ vừa ban hành Nghị định 47/2017/NĐ-CP Quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang.
MỨC ĐÓNG BẢO HIỂM XÃ HỘI BẮT BUỘC TỪ 01/6/2017
Ngày 14/4/2017, Chính phủ ban hành Nghị định số 44/2017/NĐ-CP quy định mức đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc vào Quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp.
1
THÔNG BÁO Triển lãm Tranh biếm họa, chủ đề "Phòng, chống tham nhũng"
THÔNG BÁO MỜI CHÀO HÀNG, Gói thầu: Cấp sản phẩm văn hóa cho đồng bào dân tộc thiểu số, các xã khu vực III, các trường dân tộc nội trú
Kế hoạch vận động, tổ chức Hiến máu tình nguyện năm 2018
Thông báo "Cuộc vận động sáng tác ca khúc về thành phố Đà Nẵng"
Đường dây nóng
Phòng nghiệp vụ văn hoá
Điện thoại: 0915.910.345
Quảng cáo
Số người trực tuyến:   12  
Số lượt truy cập:   4.785.424