Tuyên truyền, Phổ biến,Giáo dục pháp luật  
Thông tư quy định điều kiện chuyên môn tổ chức tập luyện và thi đấu môn Yoga
Yoga là môn thể thao sử dụng phương pháp rèn luyện thể chất bằng các bài tập, tư thế thực hành (Asana) kết hợp với các bài tập thở (Pranayama) nhằm nâng cao sức khỏe, ngăn ngừa và đẩy lùi bệnh tật.
Luật Bảo vệ Môi trường năm 2014
Ngày 23/6/2014, Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam đã ban hành Luật Bảo vệ Môi trường số 55/2014/QH33. Luật Bảo vệ Môi trường gồm 20 chương, 170 Điều, quy định về hoạt động bảo vệ môi trường; chính sách, biện pháp và nguồn lực để bảo vệ môi trường; quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, hộ gia đình và cá nhân trong bảo vệ môi trường.
QUY ĐỊNH CHI TIẾT VIỆC SỬ DỤNG VỐN NSNN ĐỂ MUA SẮM
Ngày 16/5/2016 Thông tư số 58/2016/TT-BTC chính thức có hiệu lực, theo đó các cơ quan, tổ chức, đơn vị khi sử dụng vốn nhà nước gồm nguồn chi thường xuyên; nguồn vốn sự nghiệp thực hiện CTMT quốc gia; vốn tín dụng do nhà nước bảo lãnh; nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA), nguồn thu từ phí, lệ phí; nguồn thu hoạt động sự nghiệp; nguồn quỹ BHYT... theo quy định để mua sắm: Trang thiết bị, phương tiện làm việc theo quy định của Thủ tướng Chính phủ về tiêu chuẩn, định mức trang thiết bị và phương tiện làm việc của các cơ quan và cán bộ, công chức, viên chức nhà nước; máy móc, trang thiết bị phục vụ cho công tác chuyên môn, phục vụ an toàn lao động, phòng cháy, chữa cháy; ô tô, xe máy, tàu, thuyền, xuồng và các phương tiện vận chuyển khác… phải thực hiện theo quy định tại Thông tư này.
THỰC HIỆN DÂN CHỦ TRONG CƠ QUAN HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC VÀ ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP
Ngày 13/01/2016 Bộ Nội vụ vừa ban hành Thông tư 01/2016/TT-BNV hướng dẫn Nghị định 04/2015/NĐ-CP về thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính Nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập.
Quy định tiêu chuẩn, định mức, chế độ quản lý, sử dụng máy móc, thiết bị của cơ quan Nhà nước
Ngày 17/11/2015 Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 58/2015/QĐ-TTg Quy định tiêu chuẩn, định mức, chế độ quản lý, sử dụng máy móc, thiết bị của cơ quan NN, tổ chức, đơn vị sự nghiệp công lập.
Nghệ nhân nhân dân, Nghệ nhân ưu tú (NNND, NNƯT) có thu nhập thấp, hoàn cảnh khó khăn sẽ được trợ cấp sinh hoạt hằng tháng, bảo hiểm y tế, hỗ trợ chi phí mai táng.
Ngày 28/10/2015 Chính phủ đã ban hành Nghị định số 109/2015/NĐ-CP về hỗ trợ đối với NNND, NNƯT có thu nhập thấp, hoàn cảnh khó khăn. Nghị định có hiệu lực từ ngày 01/01/2016.
Chính phủ ban hành Nghị định mới về đánh giá, phân loại công chức, viên chức
Ngày 09/6/2015, Chính phủ ban hành Nghị định 56/2015/NĐ-CP về đánh giá và phân loại cán bộ, công chức, viên chức.
CHẾ ĐỘ PHỤ CẤP ƯU ĐÃI NGHỀ VÀ CHẾ ĐỘ BỒI DƯỠNG BIỂU DIỄN
Ngày 20 tháng 5 năm 2015 Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định 14/2015/QĐ-TTg, về chế độ phụ cấp ưu đãi nghề nghiệp và chế độ bồi dưỡng đối với ngừơi làm việc trong lĩnh vực nghệ thuật biểu diễn.
Ban hành Thông tư mới quy định về tinh giản biên chế
Thông tư liên tịch 01/2015/TTLT-BNV-BTC hướng dẫn chính sách về hưu trước tuổi với đối tượng tinh giản biên chế tại khoản 1 điều 8 Nghị định 108/2014/NĐ-CP như sau:
QUY ĐỊNH MỚI VỀ CƠ CHẾ TỰ CHỦ CỦA ĐƠN VỊ SỰ NGHIÊP CÔNG LẬP
Quy định mới về chế độ nhuận bút đối với tác phẩm điện ảnh, mỹ thuật, nhiếp ảnh, sân khấu và các loại hình nghệ thuật sân khấu khác
Ngày 14/02/2015 Thủ tướng Chính phủ đã ký ban hành Nghị định 21/2015/NĐ-CP quy định chế độ nhuận bút, thù lao đối với tác phẩm điện ảnh, mỹ thuật, nhiếp ảnh và sân khấu và các loại hình nghệ thuật biểu diễn khác.
CHIẾN LƯỢC VĂN HÓA ĐỐI NGOẠI CỦA VIỆT NAM ĐẾN NĂM 2020 VÀ TẦM NHÌN ĐẾN 2030
Ngày 08/02/2015 Thủ tướng Chính phủ đã ký ban hành Quyết định 210/QĐ-TTg về phê duyệt chiến lược văn hóa đối ngoại của Việt Nam đến năm 2020 và tầm nhìn đến 2030.
VĂN BẢN MỚI VỀ LĨNH VỰC VĂN HÓA
Ngày 09/12/2014, Bộ VHTTDL đã ban hành Thông tư 20/2014/TT-BVHTTDL quy định hoạt động của đội Tuyên truyền lưu động cấp tỉnh và cấp huyện . Các nội dung chủ yếu sau được quy định như sau:
Ban hành Nghị định mới về thực hiện dân chủ trong hoạt động của Cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập
Chính phủ vừa ban hành Nghị định 04/2015/NĐ-CP về thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập.
Quy định mới về xét tặng danh hiệu “Nghệ sỹ nhân dân”, “Nghệ sỹ ưu tú”
Cuối tháng 9 vừa qua, Chính phủ đã ban hành Nghị định 89/2014/NĐ-CP để hướng dẫn việc xét tặng danh hiệu “Nghệ sĩ nhân dân”, “Nghệ sĩ ưu tú”. Theo quy định mới, danh hiệu NSND và NSƯT sẽ được xét tặng và công bố 03 năm một lần, vào dịp kỉ niệm Quốc khánh 2 tháng 9, thay cho quy định trước đây là 2 năm một lần.
1
LỊCH TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG LỄ HỘI HOA BAN NĂM 2017 VÀ NGÀY HỘI VHTTDL TỈNH ĐIỆN BIÊN LẦN THỨ V
Thông báo Cuộc thi sáng tác biểu trưng (logo) Festival Biển Nha Trang – Khánh Hòa
THÔNG BÁO CUỘC THI NGƯỜI ĐẸP HOA BAN NĂM 2017
Giới thiệu Festival Di sản Quảng Nam lần thứ VI-2017
Đường dây nóng
Phòng nghiệp vụ văn hoá
Điện thoại: 0915.910.345
Quảng cáo
Số người trực tuyến:   12  
Số lượt truy cập:   3.440.375