Thông báo  
THÔNG BÁO Liên hoan ảnh nghệ thuật khu vực miền núi phía Bắc lần thứ 19, năm 2019 tại Yên Bái
THAM GIA Ý KIẾN DỰ THẢO KẾ HOẠCH TỔ CHỨC CUỘC THI NGƯỜI ĐẸP HOA BAN NĂM 2019
THÔNG BÁO Giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại năm 2018
Giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại năm 2018 do Ban Tuyên giáo T.Ư, Ban Chỉ đạo Công tác thông tin đối ngoại phối hợp Thông tấn xã Việt Nam tổ chức, tiếp tục ghi nhận và tôn vinh những tác giả, tác phẩm báo chí và sách xuất sắc trong lĩnh vực thông tin đối ngoại.
THAM GIA Ý KIẾN VÀO DỰ THẢO ĐỀ ÁN TỔ CHỨC CUỘC THI NGƯỜI ĐẸP HOA BAN NĂM 2019
Kế hoạch phát động sáng tác văn học nghệ thuật kỷ niệm các ngày lễ lớn năm 2019
Thiết thực kỷ niệm 65 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (07/5/1954 - 07/5/2019), 110 năm thành lập tỉnh (28/6/1909 - 28/6/2019) và 70 năm thành lập Đảng bộ tỉnh (10/10/1949 - 10/10/2019), Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Điện Biên Phát động cuộc thi sáng tác văn học nghệ thuật.
Cuộc thi viết "Tìm hiểu về cải cách hành chính Nhà nước"
Ngày 22/10/2018, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã có Công văn số 4761/BVHTTDL-VP về việc tham gia Cuộc thi viết “Tìm hiểu về cải cách hành chính nhà nước” năm 2018; theo đó, Sở Văn hóa, thể thao và Du lịch đã ban hành văn bản hưởng ứng tham gia cuộc thi, trong đó yêu cầu các phòng chuyên môn có Thủ tục Hành chính tham gia ít nhất 01 bài dự thi và 01 bài dự thi tập thể của Sở.
Trung tâm Phát sách phát hành Lịch Tết Kỷ Hợi 2019
Đề cương Tuyên truyền Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp và Đại hội mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ IX nhiệm kỳ 2019 - 2024
Đại hội mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp và Đại hội mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Điện Biên tiến tới Đại hội mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ IX bắt đầu từ quý IV/2018 đến quý III/2019 là sự kiện quan trọng nhằm khẳng định vị trí, vai trò, nhiệm vụ của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong hệ thống chính trị, trong lịch sử đấu tranh cách mạng vẻ vang của dân tộc 88 năm qua, đặc biệt trong giai đoạn đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế hiện nay.
Thể lệ Cuộc thi sáng tác tranh cổ động tuyên truyền kỷ niệm 65 năm chiến thắng Điện Biên Phủ và 60 năm Ngày mở đường Hồ Chí Minh - Ngày truyền thống bộ đội Trường Sơn
Danh mục Văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực quản lý Nhà nước trong kỳ hệ thống hóa 2014 - 2018
Tháng 10 năm 2019, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã tiến hành kiểm tra, rà soát, xử lý, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật. Trong số các văn bản rà soát, kiểm tra có 01 văn bản hết hiệu lực hoàn toàn và 02 văn bản cần sửa đổi, bổ sung.
THÔNG BÁO MỜI TỔ CHỨC CÁC CHƯƠNG TRÌNH, TOUR DU LỊCH ĐẾN VỚI ĐIỆN BIÊN NĂM 2019
Giải thưởng Phát triển văn hóa đọc
Ngày 10/7/2018, Bộ văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Quyết định số 2608/QĐ-BVHTTĐ V/v ban hành Quy chế Giải thưởng Phát triển văn hóa đọc nhằm tôn vinh các tổ chức, cá nhân có nhiều đóng góp cho sự phát triển văn hóa đọc; góp phần khẳng định vai trò của văn hóa đọc trong việc hình thành trí tuệ, nhân cách, đạo đức và lối sống lành mạnh, phát triển kỹ năng sống của con người Việt Nam.
Điện Biên miễn thu phí tham quan các điểm di tích lịch sử, công trình văn hóa ngày 02/9/2018
Thực hiện văn bản số 2272/UBND-KGVX ngày 20/8/2018 của UBND tỉnh về việc tổ chức các hoạt động nhân dịp kỷ niệm 73 năm ngày Quốc khánh (02/9/1945 - 02/9/2018), Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch sẽ thực hiện miễn phí tham quan các điểm di tích lịch sử, công trình văn hóa trên địa bàn tỉnh.
THÔNG BÁO MỜI CHÀO HÀNG CẠNH TRANH RÚT GỌN, Gói thầu: Mua bộ thiết bị chuyên dùng chiếu phim lưu động
THÔNG BÁO tổ chức Cuộc thi Ảnh đẹp Du lịch Tây Bắc năm 2018 trên địa bàn tỉnh Điện Biên
THÔNG BÁO Liên hoan ảnh nghệ thuật khu vực miền núi phía Bắc lần thứ 19, năm 2019 tại Yên Bái
THAM GIA Ý KIẾN DỰ THẢO KẾ HOẠCH TỔ CHỨC CUỘC THI NGƯỜI ĐẸP HOA BAN NĂM 2019
THÔNG BÁO Giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại năm 2018
THAM GIA Ý KIẾN VÀO DỰ THẢO ĐỀ ÁN TỔ CHỨC CUỘC THI NGƯỜI ĐẸP HOA BAN NĂM 2019
Đường dây nóng
Phòng nghiệp vụ văn hoá
Điện thoại: 0915.910.345
Quảng cáo
Số người trực tuyến:   12  
Số lượt truy cập:   5.635.054