Giới thiệu  
Tập huấn nâng cao nhận thức về du lịch cộng đồng
Trong các ngày từ 08/10 đến 10/10, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã phối hợp với Phòng Văn hóa và Thông tin huyện Tủa Chùa tổ chức lớp tập huấn Nâng cao nhận thức về du lịch cộng đồng tại huyện Tủa Chùa năm 2018.
Văn phòng Sở
Trung tâm huấn luyện và Thi đấu TDTT
Phòng Văn hóa - Thông tin các huyện, thị xã, thành phố
Trung tâm Phát hành sách tỉnh Điện Biên
Thư viện tỉnh Điện Biên
Bảo tàng Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ
Bảo tàng tỉnh Điện Biên
Trung tâm Phát hành phim và Chiếu bóng
Đoàn nghệ thuật tỉnh Điện Biên
Trung tâm Văn hóa tỉnh Điện Biên
Trung tâm Thông tin xúc tiến Du lịch tỉnh Điện Biên
Phòng Nghiệp vụ Văn hóa
Phòng Xây dựng nếp sống Văn hóa và Gia đình
Thanh tra Sở
1
Trung tâm Phát sách phát hành Lịch Tết Kỷ Hợi 2019
Thể lệ Cuộc thi sáng tác tranh cổ động tuyên truyền kỷ niệm 65 năm chiến thắng Điện Biên Phủ và 60 năm Ngày mở đường Hồ Chí Minh - Ngày truyền thống bộ đội Trường Sơn
Danh mục Văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực quản lý Nhà nước trong kỳ hệ thống hóa 2014 - 2018
THÔNG BÁO MỜI TỔ CHỨC CÁC CHƯƠNG TRÌNH, TOUR DU LỊCH ĐẾN VỚI ĐIỆN BIÊN NĂM 2019
Đường dây nóng
Phòng nghiệp vụ văn hoá
Điện thoại: 0915.910.345
Quảng cáo
Số người trực tuyến:   12  
Số lượt truy cập:   5.331.050