10 năm thành lập Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch  
ĐỔI MỚI SÁNG TẠO VÀ PHÁT TRIỂN
Năng động, sáng tạo và làm việc có kế hoạch, có phương pháp, ý chí quyết tâm thực hiện kế hoạch đã và đang là những tiêu chuẩn cần có và phải có đối với người lao động nói chung và cán bộ, đảng viên ...
TRUNG TÂM PHÁT HÀNH SÁCH – ĐẨY MẠNH HOẠT ĐỘNG PHÁT HÀNH
Nâng cao hiệu quả phát hành sách lưu động
Liên hoan tiếng hát ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch lần thứ nhất năm 2018
VẬN ĐỘNG TỐT CÔNG TÁC XÃ HỘI HÓA THỂ DỤC THỂ THAO TRONG 10 NĂM QUA
Thư viện - Trung tâm thông tin mạnh của tỉnh Điện Biên
Kế hoạch tổ chức Giải Cầu lông kỷ niệm 10 năm thành lập ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Du lịch cộng đồng - Xu hướng phát triển du lịch bền vững
CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH – BƯỚC TIẾN MỚI TRONG 10 NĂM QUA
Kết quả 10 năm thực hiện các hoạt động về "Ngày văn hóa các dân tộc Việt Nam" của tỉnh Điện Biên
THỂ THAO THÀNH TÍCH CAO TỈNH ĐIỆN BIÊN, 10 NĂM HỘI NHẬP VÀ PHÁT TRIỂN
Kết quả công tác thể dục thể thao quần chúng tỉnh Điện Biên qua 10 năm xây dựng và phát triển
Công tác kế hoạch trên chặng đường xây dựng và phát triển của ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, 10 năm - Dấu ấn một chặng đường xây dựng và phát triển
Khảo sát xây dựng Công trình Văn hóa tại xã Ta Ma, huyện Tuần Giáo
Văn hóa, Thông tin- Nhịp cầu nối giữa ý Đảng lòng dân
Kế hoạch tổ chức các hoạt động Kỷ niệm 10 năm thành lập Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH TỈNH ĐIỆN BIÊN, 10 NĂM - MỘT CHẶNG ĐƯỜNG
VÀI VÀI SUY NGẪM VỀ DU LỊCH ĐIỆN BIÊN (Nhân kỷ niệm 10 năm thành lập Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Điện Biên (05/05/2008 - 05/05/2018))
Một số kinh nghiệm trong thực tiễn công tác nhằm đẩy mạnh hơn nữa phong trào “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”
Công tác quản lý, phát huy giá trị các di tích, danh lam thắng cảnh trên địa bàn tỉnh Điện Biên thực trạng và giải pháp
Điện Biên miễn thu phí tham quan các điểm di tích lịch sử, công trình văn hóa ngày 02/9/2018
THÔNG BÁO MỜI CHÀO HÀNG CẠNH TRANH RÚT GỌN, Gói thầu: Mua bộ thiết bị chuyên dùng chiếu phim lưu động
THÔNG BÁO tổ chức Cuộc thi Ảnh đẹp Du lịch Tây Bắc năm 2018 trên địa bàn tỉnh Điện Biên
THÔNG BÁO Cuộc thi thiết kế mẫu sản phẩm lưu niệm, quà tặng du lịch tỉnh Điện Biên năm 2018
Đường dây nóng
Phòng nghiệp vụ văn hoá
Điện thoại: 0915.910.345
Quảng cáo
Số người trực tuyến:   12  
Số lượt truy cập:   5.002.736