Hội thảo do Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên tổ chức sáng ngày 09/9/2021 theo hình thức trực tuyến. Tham dự hội thảo có các nhà khoa học, các các nhà nghiên cứu, doanh nghiệp du lịch tại Hà Nội, Thái Nguyên; Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch, Văn phòng điều phối xây dựng nông thôn mới các tỉnh Cao Bằng, Điện Biên.

Du lịch cộng đồng là loại hình du lịch gắn với các giá trị và không gian sống của cộng đồng nhằm mang lại cho du khách những trải nghiệm về sinh thái và bản sắc văn hóa cộng đồng địa phương.Trong loại hình này, cộng đồng địa phương tham gia trực tiếp vào hoạt động du lịch, được hưởng lợi ích kinh tế - xã hội từ hoạt động du lịch và có trách nhiệm bảo vệ tài nguyên, môi trường, bản sắc văn hóa của cộng đồng. Đây được xem là loại hình du lịch mang nhiều ý nghĩa kinh tế - xã hội và có tính bền vững. Từ nhiều nghiên cứu cho thấy du lịch cộng đồng đang được quan tâm và dự báo trở thành loại hình du lịch chủ chốt trong chiến lược quảng bá và phát triển du lịch Việt Nam. Ngày 27/9/2014, Tổ chức Du lịch thế giới đã chọn “Du lịch và sự phát triển của cộng đồng” là chủ đề của Ngày du lịch thế giới để tái khẳng định vai trò du lịch cộng đồng với tư cách là công cụ góp phần tăng quyền cho người dân tại các cộng đồng du lịch địa phương.  

Tại hội thảo, từ cơ sở lý luận và thực tiễn, kinh nghiệm trong phát triển du lịch cộng đồng, các diễn giả đã trình bày đề dẫn và các tham luận: Thực trạng, tiềm năng và định hướng phát triển du lịch cộng đồng tại các tỉnh Cao Bằng, Điện Biên; Mô hình phù hợp cho các tỉnh miền núi phía Bắc về phát triển du lịch cộng đồng; Đổi mới tư duy và cách tiếp cận duy lịch cộng đồng; Tăng cường kết nối và phát huy vai trò của công ty lữ hành trong phát triển du lịch cộng đồng; Du lịch cộng đồng gắn với xây dựng nông thôn mới tại tỉnh Cao Bằng.

Các đại biểu tham dự đã tập trung thảo luận, trao đổi về các vấn đề liên quan đến các định hướng, giải pháp phát triển du lịch cộng đồng. Trên cơ sở của các bài tham luận và ý kiến trao đổi của các đại biểu, Ban Tổ chức sẽ tiếp thu, tổng hợp thành tài liệu tham khảo để xây dựng mô hình, gợi mở những giải pháp trong phát triển du lịch cộng đồng dựa trên khai thác giá trị văn hoá truyền thống của đồng bào các dân tộc thiểu số trong xây dựng nông thôn mới cho phù hợp, hiệu quả với các địa phương.


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Liên kết website
Thống kê: 7.605.951
Online: 63