Thực hiện Quyết định số 1660/QĐ-BVHTTDL ngày 25 tháng 5 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Kế hoạch xét tặng danh hiệu “Nghệ sĩ nhân dân”, “Nghệ sĩ ưu tú” lần thứ 10, năm 2021; Thực hiện Quyết định số 1324/QĐ-UBND ngày 27 tháng 7 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên về việc thành lập Hội đồng cấp tỉnh xét tặng danh hiệu “Nghệ sĩ nhân dân”, “Nghệ sĩ ưu tú” lần thứ 10;

Hội đồng cấp tỉnh xét tặng danh hiệu “Nghệ sĩ nhân dân”, “Nghệ sĩ ưu tú” lần thứ 10 đã tổ chức họp xét để lựa chọn các cá nhân đủ tiêu chuẩn theo quy định của Nghị định số 89/2014/NĐ-CP; Nghị định số 40/2021/NĐ-CP.

Hội đồng cấp tỉnh thông báo công khai lấy ý kiến nhân dân về các cá nhân đề nghị xét tặng danh hiệu “Nghệ sĩ nhân dân”, “Nghệ sĩ ưu tú” lần thứ 10, năm 2021 trong thời gian 07 ngày làm việc bắt đầu từ ngày 17/8/2021.

 Mọi ý kiến đóng góp tham gia, xin gửi về: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Điện Biên.

Địa chỉ: Phố 01 - Phường Mường Thanh - Thành phố Điện Biên Phủ - Tỉnh Điện Biên.

Điện thoại: 0215.3829.190 - Email: svhttdldienbien@gmail.com.

Xem chi tiết tại đây./.

Tệp đính kèm


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Liên kết website
Thống kê: 7.605.795
Online: 60