Chiều ngày 23/7, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch (VHTT&DL) tổ chức đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba và Hội nghị triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021.

 

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, đồng chí Vừ A Bằng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh trao Huân chương Lao động hạng Ba cho Sở VHTT&DL vì có nhiều thành tích xuất sắc trong triển khai tổ chức thực hiện phong trào “Toàn dân xây dựng đời sống văn hóa”, giai đoạn 2000 - 2020 và trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 2 tập thể là cán bộ, nhân dân phường Mường Thanh (TP. Điện Biên Phủ) và cán bộ, nhân dân bản Co Mỵ, xã Thanh Xương (huyện Điện Biên) đã có thành tích trong thực hiện phong trào thi đua “Toàn dân xây dựng đời sống văn hóa”, giai đoạn 2000 - 2020. Ngoài ra, đơn vị Bảo tàng Chiến thắng Điện Biên Phủ được nhận Cờ thi đua của UBND tỉnh, 2 cá nhân nhận danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh.

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vừ A Bằng trao Huân chương lao động hạng Ba cho lãnh đạo Sở VHTT&DL.

Trong 6 tháng đầu năm 2021, Sở VHTT&DL tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các Nghị quyết của Tỉnh ủy, HĐND và các văn bản chỉ đạo UBND tỉnh, của Bộ VHTT&DL, đồng thời thực hiện quyết liệt các biện pháp phòng, chống dịch bệnh đã đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận. Trong đó, Sở làm tốt công tác tuyên truyền về Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026. Các chỉ tiêu kế hoạch của ngành cơ bản theo Kế hoạch đề ra; trong đó, 18 chỉ tiêu duy trì đạt kế hoạch, 7 chỉ tiêu đạt thấp do ảnh hưởng của dịch Covid-19, nhưng có tăng so với cùng kỳ năm trước. Sở đã hoàn thành 5/10 nhiệm vụ tham mưu xây dựng, trình duyệt các nghị quyết, chương trình, đề án, kế hoạch, đạt 50% kế hoạch UBND tỉnh giao.

Trong chương trình Hội nghị, các đại biểu được nghe một số ý kiến phòng, đơn vị trực thuộc Sở; phòng văn hóa, thông tin; Trung tâm văn hoá, truyền thanh- truyền hình các huyện, thị xã trình bày một số tham luận về hình thức và giải pháp tổ chức thực hiện các lĩnh vực công tác văn hóa văn nghệ trong tình hình dịch bệnh covid-19; công tác bảo tồn di sản văn hóa; phát triển phong trào thể dục thể thao...

Đồng chí Vừ A Bằng Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại Hội ngh

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Vừ A Bằng chúc mừng Sở VHTT&DL vinh dự được nhận Huân chương Lao động hạng Ba và nhấn mạnh, Sở VHTT&DL cần không ngừng đổi mới, sáng tạo, đoàn kết, phát huy tối đa những thành tích đã đạt được để thực hiện nhiệm vụ tốt hơn trong thời gian tới. đồng thời biểu dương tinh thần trách nhiệm của Sở VHTT&DL, chủ động có giải pháp khắc phục khó khăn trong tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp và đạt được những kết quả đáng ghi nhận trong 6 tháng đầu năm. Ngoài làm tốt nhiệm vụ trọng tâm đã đề ra, đẩy mạnh các phong trào thi đua, khuyến khích những ý kiến sáng tạo để thực hiện tốt nhiệm vụ kế hoạch năm. Cấp ủy, tập thể Ban Giám đốc cần phát huy tinh thần trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu; quan tâm đến công tác xây dựng Đảng, nhất là công tác cán bộ, đào tạo cán bộ chuyên môn cho ngành, đi đôi với công tác thi đua khen thưởng. Đối với phòng văn hóa; Trung tâm Văn hoá- truyền thanh, truyền hình cấp huyện phải làm tốt công tác quản lý nhà nước,và triển khai thực hiện nhiệm vụ nhất là việc ứng dụng công nghệ thông tin; giúp các xã làm tốt công tác quản lý an ninh mạng…

Trong 6 tháng cuối năm 2021, Sở VHTT&DL đề ra 5 nhiệm vụ trọng tâm và 8 giải pháp trọng điểm, tiếp tục tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện các Nghị quyết của Tỉnh ủy; chỉ đạo tiếp tục lập, hoàn thiện dự thảo các quy hoạch, đề án, dự án, kế hoạch, cơ chế chính sách trình HĐND, UBND tỉnh; xây dựng kế hoạch tham dự và triển khai các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao có quy mô trong và ngoài tỉnh. Đồng thời, hướng dẫn bình xét, tổng hợp cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa 5 năm giai đoạn 2017 - 2021; hướng dẫn tổ chức thành công Đại hội TDTT các cấp trên địa bàn tỉnh và tham mưu tổ chức Đại hội TDTT tỉnh lần thứ XI, năm 2022.

Một số hình tại Hội nghị:

Toàn cảnh Hội nghị

Đồng chí Vừ A Bằng Phó Chủ tịch UBND tỉnh trao danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh cho 2 cá nhân

Đ/c Vừ A Bằng trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 2 tập thể là cán bộ, nhân dân phường Mường Thanh (TP. Điện Biên Phủ) và cán bộ, nhân dân bản Co Mỵ, xã Thanh Xương (h. Điện Biên)

Đ/c Vừ A Bằng trao Cờ thi đua của UBND tỉnh cho tập thể Bảo tàng Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ

Đ/c Vừ A Bằng tặng hoa Chúc mừng tập thể Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch  nhân dịp đón nhận Huân chương Lao động hạng ba


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Liên kết website
Thống kê: 7.606.048
Online: 30