Chiều ngày 21/7, Ủy ban Thường vụ Quốc hội tổ chức Hội nghị công bố, trao nghị quyết phê chuẩn Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội, Phó Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội chuyên trách khóa XV tỉnh Điện Biên, nhiệm kỳ 2021-2026.

Đồng chí Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội trao nghị quyết phê chuẩn chức vụ Trưởng Đoàn ĐBQH khóa XV tỉnh Điện Biên cho đồng chí Nguyễn Văn Thắng.

Theo đó, đồng chí Nguyễn Văn Thắng, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy được phê chuẩn giữ chức vụ Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội; đồng chí Lò Thị Luyến, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh giữ chức vụ Phó Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội chuyên trách khóa XV tỉnh Điện Biên, nhiệm kỳ 2021-2026.

Đồng chí Nguyễn Đức Hải, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội trao nghị quyết phê chuẩn chức vụ Phó Trưởng đoàn ĐBQH chuyên trách khóa XV cho đồng chí Lò Thị Luyến.

Trước đó (19/7), Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Điện Biên đã họp, bỏ phiếu bầu Trưởng đoàn, Phó Trưởng đoàn. Kết quả, 6/6 đại biểu, đạt tỷ lệ 100% đại biểu Quốc hội trong đoàn đồng ý bầu đồng chí Nguyễn Văn Thắng, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy giữ chức vụ Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; bầu đồng chí Lò Thị Luyến, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh giữ chức vụ Phó Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội chuyên trách khóa XV tỉnh Điện Biên, nhiệm kỳ 2021-2026.

Nguồn baodienbienphu.com.vn/


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Liên kết website
Thống kê: 7.706.120
Online: 69