Thực hiện Kế hoạch số 13-KH/ĐUK của Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh về Học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Ngày 13/6, Ban thường vụ Đảng ủy Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức Hội nghị Học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Tới dự có các đồng chí trong BCH Đảng ủy; lãnh đạo Sở; Ban chi ủy các Chi bộ trực thuộc; Trưởng, phó các phòng, đơn vị trực thuộc.

Tại Hội nghị các đại biểu được nghe Báo cáo viên Nguyễn Duy Chinh - Phó Bí thư Đảng ủy; Phạm Minh Khuyến - Trưởng Ban Tuyên Giáo Đảng ủy Khối cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh quán triệt các nội dung: Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Báo cáo chính trị của BCH Trung ương Đảng khóa XII tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Chiến lược phát triển kinh tế- xã hội 10 năm 2021-2030; Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội 5 năm 2016-2020 và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021- 2025.Báo cáo của BCH Trung ương Đảng khóa XII về tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng.

Báo cáo viên Nguyễn Duy Chinh triển khai chuyên đề tại Hội nghị

 Theo đó Đồng chí Đoàn Văn Chì- Phó Bí thư thường trực Đảng ủy- phó Giám đốc Sở  đã triển khai Nghị quyết số 03-NQ/TU ngày 07/5/2021 của Tỉnh ủy về phát triển du lịch tỉnh Điện Biên đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 tới toàn thể hội nghị. Để đạt được các mục tiêu của Nghị quyết, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Điện Biên đề ra 3 nhiệm vụ trọng tâm: (1) Rà soát, điều chỉnh, bổ sung xây dựng các quy hoạch, đề án; (2) phát triển kết cấu hạ tầng du lịch (giao thông, cơ sở lưu trú, nhà hàng, khu vui chơi giải trí, mua sắm, tôn tạo các di tích lịch sử); (3) phát triển sản phẩm  du lịch (du lịch lịch sử, tâm linh; du lịch văn hóa, sinh thái; du lịch nghỉ dưỡng, giải trí, chăm sóc sức khỏe).

Các đại biểu dự Hội nghị

Kết thúc Hội nghị, đồng chí phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, phó giám đốc Sở Đoàn Văn Chì yêu cầu Ban chi ủy các chi bộ triển khai việc nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền một cách nghiêm túc tới đảng viên, công chức, viên chức, người lao động trong đơn vị để hiểu rõ, nắm vững những nội dung cơ bản, những vấn đề mới, cốt lõi của Nghị quyết và chương trình hành động thực hiện nghị quyết để vận dụng sáng tạo các nội dung vào thực hiện các nhiệm vụ chính trị của chi bộ, cơ quan, đơn vị; Các ủy viên BCH Đảng ủy bám sát nhiệm vụ được giao, khẩn trương tham mưu cho Đảng ủy Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết và chỉ đạo các cấp ủy chi bộ, tiến hành xây dựng chương trình hành động thực hiện Nghị quyết gắn với chức năng, nhiệm vụ, phù hợp với tình hình thực tế của địa phương, đơn vị để từng bước đưa Nghị quyếtĐại hội của Đảng vào cuộc sống.


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Liên kết website
Thống kê: 7.605.960
Online: 61