Hội thi “Tuyên truyền Lưu động tỉnh Điện Biên” lần thứ XVIII, năm 2021 được tổ chức từ ngày 13 - 15/5/2021 tại huyện Mường Chà. Hội thi lần này có sự tham gia của các đội tuyên truyền lưu động thuộc Trung tâm Văn hóa - Truyền thanh - Truyền hình các huyện thị xã, thành phố và các đội tuyên truyền văn hóa thuộc lực lượng vũ trang: Công an tỉnh, BCH Bộ đội Biên phòng tỉnh, BCH Quân sự tỉnh, Trung đoàn 82 - Quân khu II, Trung đoàn Cảnh sát cơ động Tây Bắc - Bộ Công an.

Lễ xuất quân của các đoàn tham gia sẽ diễn ra vào 8 giờ 05 phút ngày 13/5 tại Sân hành Lễ tượng Đài Chiến thắng Điện Biên Phủ. Khai mạc Hội thi vào 8 giờ 00 phút ngày 14/5 tại Trung tâm Hội nghị Văn hóa huyện Mường Chà. Hội thi diễn ra từ ngày 13 - 15/5. Các đoàn tham gia sẽ biểu diễn phục vụ cơ sở vào 19 giờ 30 phút ngày 14/5 tại xã Ma Thì Hồ và Hừa Ngài (huyện Mường Chà). Hội thi sẽ bế mạc vào 20 giờ ngày 15/5.

Chương trình văn nghệ chào mừng tại Lễ xuất Quân năm 2019

Trong 2 ngày (14 - 15/5), các đoàn tham gia tranh tài qua 4 loại hình tuyên truyền: Thi chương trình Tuyên truyền tổng hợp (văn nghệ, tuyên truyền miệng, câu chuyện thông tin, cổ động trực quan); thi tuyên truyền bộ ảnh triển lãm; thi trang trí xe tuyên truyền lưu động; thi tuyên truyền miệng. Nội dung, chủ đề của các phần thi là: Ca ngợi Đảng, bác Hồ, quê hương đất nước; tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”; phong trào “Xây dựng nông thôn mới”; học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; phản bác luận điệu tuyên truyền, xuyên tạc của các thế lực thù địch; an toàn giao thông; phòng chống các tệ nạn xã hội; thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, tang, lễ hội... phản ánh các vấn đề mang tính thời sự trong đời sống xã hội hiện nay tại địa phương; đặc biệt tuyên truyền chào mừng bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026; giới thiệu thành tựu chính trị, kinh tế, xã hội, an ninh, quốc phòng của địa phương gắn với các sự kiện chính trị năm 2021; giới thiệu thành tựu, thế mạnh của ngành, địa phương về văn hóa, thể thao cơ sở, mô hình xây dựng nông thôn mới, hoạt động cộng đồng phục vụ phát triển du lịch, gương người tốt việc tốt.

Phần thi của Đội tuyên truyền lưu động huyện Nậm Pồ năm 2019

Bế mạc Hội thi, Ban Tổ chức sẽ lựa chọn trao giải tập thể; giải cho từng loại hình tuyên truyền; giải tuyên truyền viên xuất sắc và một số giải khác;  trao cờ cho huyện đăng cai tổ chức Hội thi TTLĐ tỉnh Điện Biên lần thứ XIX, năm 2023.

Nội dung giới thiệu ảnh triển làm của huyện Mường Nhé năm 2019

Hội thi TTLĐ tỉnh Điện Biên lần thứ XVIII, năm 2021 là một hoạt động đuợc tổ chức 2 năm một lần nhằm “Đưa văn hóa, thông tin về cơ sở”. Đây là đợt tuyên truyền sâu rộng về đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nuớc, các nhiệm vụ chính trị của tỉnh đến với nhân dân các dân tộc trên địa bàn, đưa văn hóa đến với công chúng, đặc biệt là vùng cao, vùng xa, khu vực biên giới, vùng đồng bào dân tộc thiểu số; động viên nhân dân các dân tộc trong tỉnh phát huy tinh thần đoàn kết; phát huy truyền thống lịch sử; đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nuớc góp phần thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tể - xã hội của tỉnh; nhiệm vụ chính trị theo tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Điện Biên lần thứ XIV; đặc biệt, tuyên truyền ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 trên địa bàn tỉnh Điện Biên; thiết thực chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm 2021 của tỉnh.

Ban Giám khảo chấm thi nội dung trang trí xe lưu động năm 2019

Thông qua Hội thi cũng nhằm đánh giá chất lượng hoạt động của các đội tuyên truyền, đổi mới và nâng cao phương pháp, hiệu quả tuyên truyền cho các đội tuyên truyền văn hóa, tuyên truyền lưu động trong tỉnh. Đồng thời, đây cũng là dịp để các tác giả, đạo diễn, tuyên truyền viên gặp gỡ, trao đổi, giao lưu học hỏi kinh nghiệm tổ chức các hoạt động tuyên truyền, nâng cao chất lượng chương trình; góp phần thúc đẩy mối quan hệ phối hợp giữa các đội tuyên truyền nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn hiện nay. 


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Liên kết website
Thống kê: 7.122.112
Online: 117