Thực hiện chương trình công tác quý I, ngày 30/3, Chi bộ Trung tâm Thông tin Xúc tiến Du lịch tổ chức sinh hoạt chuyên đề về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Tại buổi sinh hoạt, đồng chí Phạm Văn Thăng - Bí thư Chi bộ đã phát biểu nêu rõ mục đích, yêu cầu và định hướng nội dung trong buổi sinh hoạt.

 Đồng chí Phạm Văn Thăng - Bí thư Chi bộ đã phát biểu 

Được sự phân công của Chi bộ, đồng chí Tào Đức Lập báo cáo nội dung sinh hoạt với chủ đề: "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phòng, chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ". Đồng thời các đảng viên, viên chức được xem một số videoclip: Phòng chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong Đảng - Tấm gương Đảng viên Trần Thị Hữu Hiếu; Xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh - Đảng trong cuộc sống hôm nay; Đấu tranh chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, góp phần ngăn ngừa tham nhũng.

Đ​ồng chí Tào Đức Lập trình bày nội dung chuyên đề

Đồng chí Tào Đức Lập trao đổi làm rõ hơn công tác đấu tranh với những hiện tượng thờ ơ trước những nhận thức lệch lạc, quan điểm sai trái; đấu tranh với những biểu hiện không dám nhận khuyết điểm, vạch rõ vì sao có khuyết điểm ấy, dẫn đến quả thế nào, dùng phương pháp gì để sửa chữa; đấu tranh với các biểu hiện quan liêu, xa rời quần chúng, không sâu sát cơ sở, thiếu kiểm tra, đôn đốc, không nắm chắc tình hình; chống các biểu hiện thờ ơ, vô cảm, thiếu trách nhiệm trước những khó khăn, bức xúc và đòi hỏi chính đáng của nhân dân; phòng chống, ngăn chặn chủ nghĩa cá nhân, bệnh quan liêu, mệnh lệnh; giáo dục tinh thần phục vụ nhân dân; phòng, chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa …

Trong buổi sinh hoạt, các đảng viên, viên chức phát biểu, trao đổi, thảo luận nhận thức đối với chuyên đề và tác dụng của chuyên đề đối với bản thân. Qua đó, mỗi đảng viên và viên chức nâng cao nhận thức, thấm nhuần nội dung, giá trị lý luận, thực tiễn, liên hệ đến trách nhiệm cá nhân, phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu, tinh thần đoàn kết, đẩy mạnh học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Liên kết website
Thống kê: 7.121.808
Online: 109