Ngày 03/02, Trung tâm Thông tin Xúc tiến Du lịch chủ trì, phối hợp với Công đoàn bộ phận tổ chức Hội nghị viên chức năm 2021. Đến dự hội nghị có các đồng chí lãnh đạo các phòng chuyên môn và đại diện Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Hội nghị đã thông qua báo cáo kiểm điểm việc thực hiện các nghị quyết, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của đơn vị; kiểm điểm việc thực hiện nghị quyết hội nghị viên chức năm 2020; kiểm điểm trách nhiệm của người đứng đầu trong việc thực hiện kế hoạch công tác và những quy định về thực hiện dân chủ trong hoạt động của đơn vị năm 2020; phổ biến các chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác được giao năm 2021; các nội dung đề nghị sửa đổi, điều chỉnh trong quy chế chi tiêu nội bộ của đơn vị; báo cáo tổng kết phong trào thi đua năm 2020, phát động thi đua và ký giao ước thi đua giữa thủ trưởng đơn vị và Công đoàn bộ phận.

Với tinh thần làm việc nghiêm túc, thẳng thắn, trách nhiệm và dân chủ, các viên chức đã phát biểu đề xuất một số kiến nghị đối với thủ trưởng đơn vị. Đồng chí Phạm Văn Thăng - Giám đốc Trung tâm Thông tin Xúc tiến Du lịch đã tổng hợp, trả lời, giải đáp các kiến nghị, đề xuất của viên chức theo thẩm quyền; đồng thời đề nghị tất cả các viên chức tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm, đoàn kết đồng lòng, nỗ lực phấn đấu thực hiện tốt vai trò, trách nhiệm, góp phần hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác năm 2021. Tại hội nghị, các viên chức đã biểu quyết thông qua các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2021; phấn đấu 100% đảng viên, viên chức được nghiên cứu, học tập các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước; 100 % đảng viên, trên 95% viên chức đạt danh hiệu lao động tiên tiến, trong đó 30% được các cấp khen thưởng, 15% đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua cấp cơ sở; tập thể đơn vị hoàn thành tốt các nhiệm vụ công tác; duy trì xây dựng công sở xanh - sạch - đẹp./.


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Liên kết website
Thống kê: 7.024.367
Online: 11