Thực hiện kế hoạch công tác được giao năm 2021, căn cứ chức năng, nhiệm vụ của đơn vị về công tác tuyên truyền lưu động; thiết thực chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng cộng sản Việt Nam; Trung tâm Văn hóa, Điện ảnh tỉnh xây dựng chương trình tuyên truyền với chủ đề: Mừng Đảng, mừng xuân Tân Sửu và Chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Đội tuyên truyền lưu động Trung tâm Văn hóa, Điện ảnh tỉnh phối hợp Trung tâm Văn hóa Truyền thanh - Truyền hình Huyện Điện Biên phục vụ cơ sở từ ngày 26 - 28/01/2021 tại các xã: Hẹ Muông, Na Ư, Hua Thanh.

Chương trình có nội dung phong phú với các hình thức tuyên truyền đa dạng như: văn nghệ, tuyên truyền miệng, cổ động trực quan, cổ động mặt đường đã thu hút đông đảo quần chúng nhân dân đến xem và cổ vũ.

Một số tiết mục văn nghệ đặc sắc:

Múa trái còn ngày xuân

Tiết mục giao lưu của địa phương

Múa Chợ tình./.


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Liên kết website
Thống kê: 7.024.447
Online: 68