Ngày 08/01, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức hội nghị trực tuyến tổng kết công tác năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021. Dự Hội nghị có Đồng chí Vũ Đức Đam - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ, Lãnh đạo Bộ, đại diện lãnh đạo các Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Văn hóa, Thể thao, Sở Du lịch các tỉnh, thành phố.

Hội nghị diễn tại 3 điểm cầu, Hà Nội, Đà Nẵng và thành phố Hồ Chí Minh. Tại Hội nghị, Thứ trưởng Nguyễn Văn Hùng đã báo cáo kết quả thực hiện công tác văn hóa, thể thao và du lịch năm 2020, nhiệm vụ trọng tâm năm 2021. Theo đó, Năm 2020 là năm cuối của kế hoạch 5 năm 2016-2020, năm diễn ra nhiều sự kiện chính trị quan trọng, năm tiến hành đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội lần thứ XIII của Đảng, phát huy thành tích đã đạt được, với quyết tâm chính trị cao nhất, Ngành văn hóa, thể thao và du lịch đã vượt qua khó khăn đặc biệt là dịch bệnh covid 19, phấn đấu hoàn thành các nhiệm vụ trọng tâm đã đề ra cho năm 2020 và các mục tiêu phát triển Ngành theo kế hoạch phát triển 5 năm 2016-2020, góp phần cùng cả nước thực hiện thắng lợi Nghị quyết 01/NQ-CP của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2020 và Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 5 năm 2016-2020, Chiến lược 10 năm 2011-2020 của Chính phủ.

Về lĩnh vực văn hóa đã có nhiều bước tiến quan trọng: phê duyệt nhiều quy hoạch tôn tạo, phát huy giá trị tích, đổi mới công tác hoạt động của bảo tàng; công tác xây dựng đời sống văn hóa cơ sở được quan tâm, chú trọng. Các hoạt động văn hóa cơ sở bám sát nhiệm vụ tuyên truyền phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội; Về thể thao: toàn ngành tập trung triển khai phát triển thể thao quần chúng, tích chức tham mưu và chuẩn bị cho Đại hội thể thao Đông Nam Á, công tác huấn luyện vận động viên thành tích cao có bước tiến tích cực giành 26 huy chương vàng, 11 huy chương bạc, 8 huy chương đồng cuộc thi đấu quốc tế. Về du lịch: du lịch Việt Nam bước vào năm 2020 với sức tăng trưởng mạnh mẽ tuy nhiên do ảnh hưởng của covid 19 nên nhiều chỉ tiêu không đạt được. Song Ngành du lịch tập trung công tác xây dựng thể chế, chính sách phát triển du lịch, tổ chức thành công Hội nghị toàn quốc về du lịch năm 2020.

Các đại biểu dự Hội nghị cũng thảo luận sôi nổi về những điểm sáng, cách điều chỉnh hoạt động của Ngành ứng phó với dịch bệnh và thiên tai; định hướng nhiệm vụ trong thời gian tới  cũng như đề xuất những kiến nghị đối với Bộ.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đánh giá cao những thành tích mà ngành Văn hóa, thể thao và du lịch đạt được trong 5 năm vừa qua đặc biệt là năm 2020, Phó Thủ tướng cho rằng, mặc dù chịu ảnh hưởng nặng nề do dịch bệnh Covid-19 nhưng ngành đã khắc phục khó khăn, đạt được nhiều kết quả quan trọng trong lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch. Phó Thủ tướng yêu cầu ngành tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, xúc tiến, quảng bá hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch; đồng thời đẩy nhanh ứng dụng công nghệ số tất cả lĩnh vực.

Tại Hội nghị, lãnh đạo Bộ đã trao cờ thi đua và Bằng khen cho nhiều tập thể, cá nhân ghi nhận thành tích của đơn vị trong năm 2020./.


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Liên kết website
Thống kê: 7.824.408
Online: 42