Chiều ngày 18/01 Đoàn Nghệ thuật tổ chức Hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2021. Đến dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Đoàn Văn Chì - Phó giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, cùng đại diện lãnh đạo Phòng Nghiệp vụ Văn hóa, đại diện Phòng PA03 - Công an tỉnh và toàn thể viên chức, người lao động của Đoàn nghệ thuật tỉnh.

Trong năm qua, Đoàn nghệ thuật luôn nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Cục Nghệ thuật biểu diễn, sự ủng hộ, phối hợp chặt chẽ có hiệu quả của các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc của Sở; Phòng Văn hóa, Thông tin; Trung tâm Văn hóa truyền thanh truyền hình các huyện, thị xã, thành phố, cùng với sự nỗ lực cố gắng, đoàn kết, khắc phục khó khăn, nhiệt tình,yêu nghề, tận tâm với công việc của toàn thể cán bộ diễn viên của đơn vị, để góp phần với ngành hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác năm 2020.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị đồng chí Đoàn Văn Chì Phó giám đốc Sở đã biểu dương những thành tích mà tập thể đơn vị đã đạt được trong năm qua đồng thời chỉ ra những tồn tại, hạn chế của đơn vị. Đồng thời yêu cầu tập thể Đoàn Nghệ thuật có những biện pháp khắc phục những mặt còn tồn tại hạn chế để hướng tới phấn đấu hoàn thành xuất sắc mọi kế hoạch được giao vào năm 2021. Đồng chí khẳng định Lãnh đạo Sở sẽ luôn sát sao, đồng hành, ủng hộ, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai kế hoạch công tác của đơn vị.

Tại Hội nghị có 02 tập thể và 13 cá nhân được Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tặng giấy khen vì đã có thành tích xuất sắc trong năm 2021.

Năm 2021, Ban lãnh đạo cùng tập thể cán bộ, viên chức, người lao động Đoàn Nghệ thuật phát huy truyền thống đoàn kết, chủ động, sáng tạo, vượt qua mọi khó khăn để phấn đấu hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra.


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Liên kết website
Thống kê: 7.121.873
Online: 64