Theo chu kỳ 04 năm một lần, Đại hội Thể dục thể thao các cấp diễn ra trên phạm vi cả nước tiến tới Đại hội Thể thao toàn quốc. Ngày 09/7/2020 Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ban hành Hướng dẫn số 2535/HD-BVHTTDL về việc tổ chức Đại hội Thể dục thể thao các cấp tiến tới Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ IX năm 2022.

Thực hiện Hướng dẫn của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Ngày 28/8/2020, Uỷ ban nhân dân tỉnh Điện Biên đã ban hành Hướng dẫn số 2537/HD-UBND về việc tổ chức Đại hội Thể dục thể thao các cấp trên địa bàn tỉnh, tiến tới Đại hội Thể dục thể thao tỉnh Điện Biên lần thứ XI năm 2022. Theo Hướng dẫn xác định mục đích: Đại hội Thể dục thể thao các cấp là hoạt động thể dục thể thao rộng lớn của quần chúng nhân dân trong cả nước nói chung và tỉnh Điện Biên nói riêng. Chào mừng thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Điện Biên lần thứ XIV và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp và bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV. Tạo sự chuyển biến sâu sắc về nhận thức của các cấp, các ngành và toàn xã hội về lợi ích, vai trò của thể dục, thể thao trong việc nâng cao sức khỏe, thể lực, tầm vóc của nhân dân, góp phần cải thiện nòi giống, đào tạo con người phát triển toàn diện trong giai đoạn mới. Đồng thời nâng cao thành tích và trình độ các môn thể thao, chuẩn bị tốt lực lượng vận động viên tham dự Đại hội Thể dục thể thao cấp huyện, cấp tỉnh và Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ IX năm 2022 đạt kết quả. Đánh giá kết quả phát triển sự nghiệp thể dục thể thao và cuộc vận động "Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại" trên phạm vi toàn tỉnh giai đoạn 2018 - 2022. Tạo động lực phát triển sâu rộng phong trào thể dục thể thao trong các đối tượng và địa bàn, tăng nhanh số người tập luyện thể dục thể thao thường xuyên, số hộ gia đình thể thao, giữ gìn và khai thác các môn thể thao dân tộc, trò chơi dân gian mang đặc thù vùng Tây Bắc, Điện Biên.

Về quy mô, thời gian tổ chức Đại hội:

- Đại hội Thể dục thể thao cấp xã, phường, thị trấn và đơn vị cơ sở (gọi chung là cấp xã): Phấn đấu 129/129 xã, phường, thị trấn (đạt 100%) tổ chức Đại hội Thể dục thể thao cơ sở. Quy mô tổ chức thi đấu ít nhất từ 5 môn thể thao trở lên, tập trung vào các môn thể thao được đông đảo nhân dân yêu thích, ưu tiên tổ chức các môn thể thao dân tộc và trò chơi dân gian phù hợp truyền thống của địa phương. Lựa chọn xã Thanh Chăn, huyện Điện Biên là xã tổ chức Đại hội Thể dục thể thao điểm. Thời gian tổ chức Đại hội cấp xã hoàn thành chậm nhất trong Quý III năm 2021.

- Đại hội Thể dục thể thao cấp huyện, thị xã, thành phố (gọi chung là cấp huyện): Yêu cầu 10/10 huyện, thị xã, thành phố tổ chức Đại hội Thể dục thể thao (đạt 100%). Quy mô tổ chức thi đấu ít nhất từ 10 môn thể thao trở lên, trong đó có các môn Điền kinh, Cầu lông, Bóng đá, Bóng chuyền và các môn thể thao dân tộc phù hợp với truyền thống của địa phương. Lựa chọn huyện Điện Biên là địa phương tổ chức Đại hội Thể dục thể thao điểm. Thời gian tổ chức Đại hội cấp huyện hoàn thành chậm nhất trong Quý I năm 2022.

- Đại hội Thể dục thể thao Đảng bộ Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh; các ngành, đơn vị (gọi chung là cấp ngành) gồm: Đảng bộ Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh và lựa chọn một số Ngành, đơn vị tổ chức Đại hội Thể dục thể thao: Ngành Giáo dục và Đào tạo; Ngành Y tế; Ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Khối các Trường Chuyên nghiệp (giao Trường Cao đẳng Y tế chủ trì); Khối Doanh nghiệp (giao Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh chủ trì); Công an tỉnh; Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh; Trung đoàn Bộ binh 82 - Quân khu 2; Trung đoàn Cảnh sát Cơ động Tây Bắc; Trại giam Nà Tấu. Quy mô tổ chức thi đấu ít nhất từ 06 môn thể thao trở lên, trong đó ưu tiên tổ chức các môn thể thao được đông đảo cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động, học sinh, sinh viên, chiến sĩ tham gia. Tùy điều kiện cụ thể có thể tổ chức các môn thể thao dân tộc phù hợp với truyền thống của ngành. Thời gian tổ chức Đại hội cấp ngành hoàn thành chậm nhất trong Quý I năm 2022.

- Đại hội Thể dục thể thao cấp tỉnh: Quy mô tổ chức thi đấu ít nhất từ 15 môn thể thao trở lên, tập trung tổ chức các môn thể thao trọng điểm, thế mạnh, truyền thống của tỉnh, các môn thể thao dân tộc. Thời gian tổ chức Đại hội hoàn thành trong Quý II năm 2022.

Hướng dẫn đã đề cập công tác tuyên truyền về Đại hội Thể dục thể thao các cấp cần được triển khai ngay từ Quý IV năm 2020, gắn với việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, đồng thời đẩy mạnh hưởng ứng cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” và phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”. Tập trung vào dịp kỷ niệm các ngày lễ lớn của dân tộc, của địa phương, ngày truyền thống của ngành. Hình thức tuyên truyền là hình ảnh pa nô, áp phích, các bài viết, bài đọc trên các phương tiện thông tin đại chúng, loa truyền thanh, xe tuyên truyền lưu động, các ấn phẩm văn hóa phản ánh thành tựu thể dục thể thao qua năm tháng xây dựng và phát triển của thời kỳ đổi mới, đặc biệt là từ sau Đại hội Thể dục thể thao toàn tỉnh lần thứ X năm 2018 đến nay. Các bài hát tuyên truyền về thể dục thể thao như: “Khoẻ vì nước”, “Sáng mãi niềm tin”, “Niềm tin chiến thắng”, “Đường tới đỉnh vinh quang”… trong quá trình chuẩn bị và tổ chức Đại hội Thể dục thể thao các cấp. Khẩu hiệu tuyên truyền: Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại; Khỏe để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; Khỏe để lập nghiệp và giữ nước; Đoàn kết - Trung thực - Cao thượng - Tiến bộ; Nhanh hơn - Cao hơn - Mạnh hơn; Luyện tập thể thao, nâng cao sức khỏe, cải thiện thể lực, tầm vóc; Bảo tồn và phát triển các môn thể thao dân tộc; Các dân tộc bình đẳng, đoàn kết, tôn trọng và giúp nhau cùng phát triển…

Dưới ánh sáng của Nghị quyết số 08-NQ/TW ngày 01/12/2011 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, tạo bước phát triển mạnh mẽ về Thể dục thể thao đến năm 2020 và Chiến lược phát triển Thể dục thể thao Việt Nam đến năm 2020. Với khẩu hiệu “Khỏe để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN” và “Đoàn kết - Trung thực - Cao thượng - Tiến bộ”, Đại hội Thể dục thể thao các cấp trên địa bàn tỉnh Điện Biên từ nay đến năm 2022 sẽ tạo bước nhảy vọt về số lượng, chất lượng phong trào Thể dục thể thao, lập nên nhiều kỷ lục mới tại Đại hội, quyết tâm đạt được vị trí cao tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ IX, sánh vai ngang tầm với các tỉnh trong khu vực, xứng đáng với tầm vóc của mảnh đất lịch sử Anh hùng, góp phần lập thành tích chào mừng kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (07/5/1954-07/5/2024).

 


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
     Liên kết website
    Thống kê: 6.767.001
    Online: 30