Chiều ngày 28/9, Hội đồng cấp tỉnh xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân nhân dân”, “Nghệ nhân ưu tú” tỉnh Điện Biên lần thứ ba, năm 2021 đã họp xét tặng các danh hiệu này trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể. Đồng chí Lê Văn Quý - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Điện Biên, Chủ tịch hội đồng chủ trì cuộc họp.

Hội nghị nhằm xét chọn, trân trọng, tôn vinh những cá nhân có phẩm chất đạo đức, tài năng đặc biệt xuất sắc, đang nắm giữ, truyền dạy và có cống hiến to lớn cho sự nghiệp bảo vệ và phát huy di sản văn hóa phi vật thể trên địa bàn tỉnh, trong các lĩnh vực: Tiếng nói, chữ viết, ngữ văn dân gian, nghệ thuật trình diễn dân gian, tập quán xã hội và tín ngưỡng; Lễ hội truyền thống, tri thức dân gian để đề nghị Bộ Văn hóa,Thể thao và Du lịch; Thủ tướng Chính phủ xem xét trình Chủ tịch nước tặng danh hiệu “Nghệ nhân Nhân dân”,“Nghệ nhân ưu tú” trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thề lần thứ ba, năm 2021, góp phần bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa các dân tộc tỉnh Điện Biên. 

Theo đó, thời gian qua, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã phối hợp với Hội đồng cấp tỉnh tiến hành khảo sát, tổ chức lấy kiến cơ sở, tổng hợp danh sách, lập hồ sơ đề nghị xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân nhân dân” và “Nghệ nhân ưu tú”.  Kết quả bước đầu  có 20 cá nhân tiêu biểu được đưa vào danh sách trình Hội đồng cấp tỉnh xem xét, trong đó có 02 “Nghệ nhân nhân dân” và 18 “Nghệ nhân ưu tú”.

Sau khi nghe báo cáo hồ sơ đề nghị xét tặng của từng cá nhân, đối chiếu với các điều kiện và các tiêu chuẩn theo quy định, các thành viên Hội đồng cấp tỉnh đã thảo luận, phân tích, lựa chọn những gương mặt tiêu biểu, có sức lan tỏa trong xã hội, có uy tín trong cộng đồng và có nhiều công lao đóng góp trong sự nghiệp bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể của tỉnh để xem xét vinh danh đúng đối tượng. Trên cở đó các thành viên Hội đồng đã tiến hành bỏ phiếu kín cho từng cá nhân. Kết quả cuộc họp có 02/02 cá nhân đề nghị xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân dân” ; 13/18 cá nhân đề nghị xét tặng danh hiệu  “Nghệ nhân ưu tú” đủ điều kiện đề nghị Hội đồng chuyên ngành cấp Bộ xem xét; trong đó đại diện cho 04 dân tộc trên địa bàn tỉnh, gồm các dân tộc: Thái (07 nghệ nhân), Mông (04 nghệ nhân), Dao (02 nghệ nhân), Khơ Mú (02 nghệ nhân), thuộc 08 huyện, thị xã, thành phố (thành phố ĐBP, thị xã Mường Lay, các huyện: Điện Biên, Điện Biên Đông, Mường Ảng,  Mường Chà, Nậm Pồ, Mường Nhé).

Các nghệ nhân được vinh danh sẽ khích lệ tinh thần và có thêm động lực để làm tốt công tác gìn giữ, truyền dạy và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể các dân tộc trên địa bàn tỉnh Điện Biên./.


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
     Liên kết website
    Thống kê: 6.830.854
    Online: 21