Ngày 26/8, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức Lớp tập huấn bồi dưỡng Nghiệp vụ hướng dẫn viên du lịch tại điểm năm 2020 tại thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên.

Lớp tập huấn diễn ra từ ngày 26 - 30/8, với sự tham gia của 33 học viên là công chức, viên chức một số phòng, đơn vị trực thuộc Sở và các công tác viên, người lao động làm công tác hướng dẫn du lịch tại các khu, điểm du lịch trên địa bàn tỉnh, các cá nhân có nguyện vọng được cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch tại điểm trên địa bàn tỉnh.

Trong dịp tập huấn này các học viên sẽ được nghe truyền đạt các nội dung như: công tác bảo đảm an ninh trật tự trong hoạt động du lịch; công tác quản lý nhà nước về du lịch và các quy định của pháp luật trong quản lý hướng dẫn viên du lịch…

Giảng viên Khoa Du lịch - Trường Đại học Mở Hà Nội giới thiệu và giảng dạy nhiều chuyên đề với những nội dung thiết thực như: Tổng quan Du lịch, Tâm lý du khách và giao tiếp trong hướng dẫn du lịch, Tổng quan nghiệp vụ hướng dẫn du lịch tại điểm, Xây dựng và trình bày bài thuyết minh, Quản lý đoàn khách và giải quyết tình huống, Thực hành hướng dẫn du lịch tại điểm.

Lớp tập huấn được tổ chức nhằm tăng cường quản lý nhà nước đối với hướng dẫn viên, hoạt động hướng dẫn du lịch tại điểm, đồng thời cung cấp những kiến thức, kỹ năng để từng bước nâng cao trình độ, chất lượng hướng dẫn viên du lịch tại các khu, điểm du lịch trên địa bàn tỉnh, đáp ứng nhu cầu tìm hiểu thông tin điểm đến của khách du lịch, yêu cầu phát triển lĩnh vực du lịch theo hướng chuyên nghiệp./.


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Liên kết website
Thống kê: 6.766.965
Online: 47