Hòa chung trong không khí chào đón Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam, Trung tâm Văn hóa Điện ảnh tỉnh Điện Biên đã tổ chức nhiều hoạt động phát hành xuất bản phẩm đa dạng, đáp ứng nhu cầu tìm hiểu của độc giả trên địa bàn toàn tỉnh.

Ngày Quốc khánh 2/9 hàng năm đã trở thành một ngày lễ trọng đại cả dân tộc Việt Nam. Sự kiện không chỉ nhắc nhở mỗi người dân về những gian lao đi đến ngày độc lập, mà còn gợi cho nhân dân niềm tự hào dân tộc trong lịch sử đấu tranh dựng nước, giữ nước. Khẳng định sự lãnh đạo đúng đắn và sáng suốt của Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc tiếp tục củng cố niềm tin của Nhân dân vào sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội.

 Các xuất bản phẩm được lựa chọn phát hành là những tác phẩm có nội dung phong phú và giá trị lịch sử, làm sống lại những giây phút hào hùng của dân tộc như: Cách mạng tháng 8 năm 1945 (Sự kiện, hình ảnh và ký ức) – NXB Thông Tin và Truyền Thông; Sự ra đời của bản tuyên ngôn độc lập; Hồ Chí Minh viết Tuyên ngôn độc lập – NXN Văn Hóa Thông Tin,…

Thông qua các tác phẩm, bạn đọc có thêm những hiểu biết sâu sắc về công cuộc dựng nước gian lao của thế hệ trước để đi đến thắng lợi thiêng liêng: Khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ cộng hòa. Đồng thời qua đó, khơi dậy trong họ lòng tự hào dân tộc, cổ vũ các thế hệ người Việt Nam hôm nay đoàn kết xây dựng và phát triển đất nước đẹp giàu.

Bên cạnh đó, Trung tâm Văn hóa Điện ảnh cũng tổ chức nhiều hoạt động để giao lưu với độc giả, khách hàng trên địa bàn toàn tỉnh: Tổ chức thực hiện “Tuần lễ sách” Hướng tới chào mừng 75 năm ngày Quốc khánh nước CHXHCNVN (02/9/1945 – 02/9/2020); Chương trình “Mua sách tặng sách”; Giảm giá 10% các Xuất bản phẩm, Văn hóa phẩm tri ân khách hàng,… Những hoạt động trên đã góp phần làm cho hình thức phát hành thêm phong phú, gắn với nhiệm vụ tuyên truyền chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh Điện Biên lần thứ XIV tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Liên kết website
Thống kê: 6.947.442
Online: 17