Ngày 18/8 Chính phủ ban hành Nghị định 93/2020/NĐ-CP hướng dẫn Luật Thư viện. Theo đó, Nghị định có quy định điều kiện thành lập thư viện cộng đồng như sau:

- Có mục tiêu tổ chức, hoạt động thư viện phù hợp và đáp ứng các chức năng, nhiệm vụ quy định tại Khoản 1 và Khoản 3 Điều 16 của Luật Thư viện, không trái với quy định của pháp luật;
- Có đối tượng phục vụ là người dân trong cộng đồng và các đối tượng khác phù hợp với mục tiêu hoạt động của thư viện.
- Có ít nhất 1.500 bản sách (bao gồm tài liệu số).
- Có cơ sở vật chất và tiện ích thư viện bảo đảm các yêu cầu sau:
+ Diện tích và hạ tầng bảo đảm bảo quản tài nguyên thông tin, tiện ích thư viện với không gian đọc ít nhất 25m2 dành cho người sử dụng thư viện;
+ Bảo đảm vệ sinh môi trường, cảnh quan, trang thiết bị an ninh, an toàn và phòng cháy, chữa cháy; không ảnh hưởng tới trật tự, an toàn giao thông trong khu vực.
- Người làm công tác thư viện phải tốt nghiệp từ trung học phổ thông trở lên; có ít nhất 01 người đã tham gia tập huấn hoặc được hướng dẫn nghiệp vụ về thư viện.
Nghị định bắt đầu có hiệu lực thi hành từ ngày 05/10/2020./.

Tệp đính kèm


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
     Liên kết website
    Thống kê: 7.030.080
    Online: 41