Sau 2 ngày (17 - 18/8), Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Điện Biên lần thứ IX, nhiệm kỳ 2020 – 2025 đã diễn ra thành công.

Ban Chấp hành mới ra mắt Đại hội.

Với phương châm “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Sáng tạo - Hiệu quả”, Đại hội đã bầu 21 đồng chí vào Ban Chấp hành Đảng bộ khóa IX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 (dự khuyết 4 đồng chí); bầu 27 đại biểu chính thức dự Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025 và 3 đại biểu dự khuyết. Đồng chí Lỳ Lỳ Xá tiếp tục được tín nhiệm bầu giữ chức Bí thư Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Điện Biên lần thứ IX, nhiệm kỳ 2020 -2025.

Đại biểu biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội.

Tại Đại hội, các đại biểu đã tập trung thảo luận đề ra phương hướng, mục tiêu trong nhiệm kỳ tới. Đồng thời, biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Điện Biên lần thứ IX, nhiệm kỳ 2020 - 2025, với 11 chỉ tiêu chủ yếu và 6 nhiệm vụ trọng tâm.

http://www.dienbien.gov.vn/


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Liên kết website
Thống kê: 7.119.593
Online: 49