Chiều 17/8, Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Điện Biên lần thứ IX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 chính thức khai mạc. Đồng chí Lò Văn Muôn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh dự và chỉ đạo Đại hội. Dự Đại hội có gần 300 đảng viên đại diện cho 4.000 đảng viên toàn Đảng bộ, trực thuộc 83 chi, Đảng bộ cơ sở.

 Báo cáo chính trị Đảng bộ Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Điện Biên đã nêu: Nhiệm kỳ 2015 – 2020, Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh đã tập trung lãnh đạo thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội Đảng bộ lần thứ VIII và các chương trình, kế hoạch, mục tiêu đề ra. Các tổ chức cơ sở đảng đã phát huy vai trò lãnh đạo, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ một cách có hiệu quả, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của mỗi cơ quan, đơn vị.

Điển hình là Đảng bộ Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh đã làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, tạo chuyển biến rõ nét trong nhận thức của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động. Công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng được thực hiện đúng quy định, có tác dụng tích cực trong giáo dục, phòng ngừa sai phạm đối với các tổ chức đảng và cán bộ, đảng viên.

Công tác bồi dưỡng, kết nạp Đảng đạt kết quả cao, trong nhiệm kỳ Đảng ủy đã xây dựng kế hoạch mở 12 lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đối tượng kết nạp đảng với 846 quần chúng tham gia học tập; 10 lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới với 738 đảng viên dự bị tham gia học tập; quyết định thành lập mới 6 chi bộ cơ sở; xem xét, ra quyết định kết nạp 1.180 đảng viên mới; chuyển đảng chính thức cho 1.078 đồng chí; làm thủ tục chuyển sinh hoạt Đảng cho 2.019 đảng viên. Bình quân trong nhiệm kỳ, có 18,5% tổ chức cơ sở đảng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; 67,6% hoàn thành tốt nhiệm vụ

Toàn cảnh Đại hội

Toàn cảnh Đại hội.

Việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về việc “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” chuyên đề hàng năm gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng đạt được những kết quả nhất định. Đa số các mặt công tác của Đảng bộ, đều đạt và vượt so với chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội lần thứ VIII đề ra.

Từ những thành tựu đạt được, nhiệm kỳ 2020-2025, Ban Chấp hành Đảng bộ Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh đề ra 11 chỉ tiêu cụ thể, trọng tâm: Phấn đấu kết nạp từ 750 đảng viên trở lên (bình quân mỗi năm kết nạp 150 đảng viên trở lên); hàng năm có ít nhất 90% cơ quan, đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó có 20% cơ quan, đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; 95% cơ quan, đơn vị đạt danh hiệu cơ quan, đơn vị văn hóa và đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh trật tự”; 100% tổ chức đảng xây dựng và thực hiện tốt chương trình kiểm tra, giám sát toàn khóa…

Đồng chí Lò Văn Muôn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh (người thứ 3 từ phải sang) tặng hoa chức mừng Đại hội Đảng bộ Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Điện Biên lần thứ IX.

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Lò Văn Muôn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh nhấn mạnh: Trong nhiệm kỳ qua, Đảng bộ Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh đạt được nhiều kết quả tích cực trên các mặt công tác, góp phần quan trọng vào sự phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh, quốc phòng và xây dựng hệ thống chính trị của tỉnh như: Công tác quán triệt, học tập, thông tin, tuyên truyền các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước đến cán bộ, đảng viên, quần chúng và xây dựng các chương trình, kế hoạch được thực hiện triển khai kịp thời; công tác tạo nguồn, kết nạp đảng viên mới được chú trọng, điển hình trong nhiệm kỳ toàn Đảng bộ đã kết nạp trên 1.180 đảng viên, cấp phát thẻ đảng cho 1.200 đảng viên...

Trong nhiệm kỳ tới, đồng chí yêu cầu Đảng bộ Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh cần bám sát yêu cầu, nhiệm vụ chính trị của tỉnh, trọng tâm chủ động xây dựng kế hoạch, chương trình hành động thiết thực, cụ thể thực hiện các chủ trương, nghị quyết của Trung ương, tỉnh và ngành phù hợp với đặc điểm, tình hình của cơ quan, đơn vị; tích cực đổi mới, tăng cường và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác chính trị, tư tưởng, tạo sự thống nhất về nhận thức, hành động trong Đảng bộ và sự đồng thuận trong cán bộ, công chức, viên chức.

Bên cạnh đó, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát các tổ chức cơ sở Đảng, chi bộ và đảng viên thực hiện Điều lệ Đảng, nhiệm vụ do cấp ủy, lãnh đạo cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp phân công, nhằm ngăn chặn, phát hiện và xử lý kịp thời, nghiêm minh đối với các hành vi vi phạm...

Tại Đại hội đồng chí đề nghị đại biểu tập trung trí tuệ, dành thời gian thảo luận, tham gia góp ý vào các dự thảo: Nghị quyết Đại hội, Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội; Dự thảo báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV và dự thảo văn kiện Đại hội XIII của Đảng.

Đại biểu tham dự Đại hội.

Cũng trong phiên làm việc hôm nay, Đại hội tiến hành bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Đảng bộ khóa IX và lấy phiếu giới thiệu chức danh Bí thư Đảng ủy khóa IX.

Đại biểu bỏ phiếu BCH khóa IX.

Ngày mai 18/8, Đại hội tiếp tục thông báo kết quả họp Ban Chấp hành Đảng bộ khóa IX phiên thứ nhất và ra mắt Đại hội; bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đảng bộ tỉnh, nhiệm kỳ 2020-2025 và biểu quyết các Nghị quyết Đại hội.

http://www.dienbien.gov.vn/


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Liên kết website
Thống kê: 7.119.498
Online: 50