Nhằm kịp thời tuyên truyền, phổ biến nội dung cơ bản của các Luật, Nghị định mới ban hành đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và nhân dân trên địa bàn, đồng thời khuyến khích công chức, viên chức, người lao động tự tìm hiểu, nghiên cứu để nâng cao kiến thức hiểu biết về các văn bản pháp luật. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch giới thiệu một số Luật, Nghị định, Hướng dẫn thi hành Nghị định, có file đính kèm.

Tệp đính kèm


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Liên kết website
Thống kê: 7.121.978
Online: 126