Ngày 09/8, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành văn bản về tiếp tục tiếp tục triển khai thực hiện việc cung cấp, phản hổi và xử lý thông tin báo chí.

Theo đó, nhằm đảm bảo bảo thực hiện đúng các quy định của pháp luật trong quá trình cung cấp, phản hồi và xử lý thông tin báo chí, cần xem xét việc cung cấp thông tin khi nhận được yêu cầu cung cấp thông tin từ cơ quan báo chí, nhà báo, phóng viên, bảo đảm các cơ quan báo chí hoạt động đúng pháp luật, đúng tôn chỉ, mục đích.

Bên cạnh đó cần chủ động rà soát nắm bắt các thông tin báo chí phản ánh về ngành; đối với những thông tin tiêu cực kịp thời báo cáo Sở để có hướng giải quyết. Trường hợp báo chí thông tin đúng phải có văn bản tiếp thu, nêu hướng giải quyết và biện pháp khắc phục. Trường hợp báo chí thông tin sai, sai một phần hoặc chưa phản ánh đúng bản chất sự việc phải có văn bản phản hồi thông tin, yêu cầu cơ quan báo chí cải chính thông tin theo đúng quy định của Luật báo chí. Trong trường hợp cần thiết sẽ phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông để có phương án xử lý phù hợp.

Yêu cầu bắt buộc khi làm việc với cơ quan báo chí đề nghị phóng viên xuất trình Thẻ nhà báo (do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp, còn hiệu lực) hoặc Giấy giới thiệu và Chứng minh thư do cơ quan báo chí cấp, còn hiệu lực. Cần lưu lại các thông tin: Làm việc với cơ quan báo chí nào? Thông tin cá nhân của phóng viên? Nội dung làm việc là gì? Lần thứ mấy đến làm việc? Thời gian cụ thể? và định kỳ báo cáo Sở trong cuộc họp giao ban hằng tháng.

Trường hợp phát hiện phóng viên sử dụng giấy tờ không hợp pháp, hoặc có hành vi mạo danh nhà báo, sách nhiễu, thực hiện không đúng với các quy định của Luật Báo chí và quy định về đạo đức nghề nghiệp người làm báo kịp thời phối hợp với cơ quan chức năng hoặc Sở Thông tin và Truyền thông để phối hợp xử lý theo quy định.

Trước đó, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã thành lập Tổ truyền thông nhằm quảng bá, tuyên truyền hình ảnh của ngành, đồng thời xử lý thông tin đa chiều, khủng hoảng truyền thông liên quan đến lĩnh vực của ngành./.

 

 

 


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
     Liên kết website
    Thống kê: 6.947.412
    Online: 75