Ngày 24/6 tại Trung tâm Văn hóa - Truyền thanh - Truyền hình huyện Điện Biên, Bảo tàng tỉnh đã tiếp nhận 56 hiện vật do Phòng văn hóa – Thông tin huyện Điện Biên bàn giao.

Đây là những hiện vật thuộc loại vũ khí, đạn dược, một số công cụ, dụng cụ, … được sử dụng trong kháng chiến gồm 28 danh mục hiện vật có giá trị được phòng Văn hóa - Thông tin lưu giữ, nay bàn giao cho Bảo tàng tỉnh để lưu giữ.

Ngay sau khi tiếp nhận hiện vật, Bảo tàng tỉnh đã giao phòng Nghiệp vụ thực hiện thực hiện đúng quy trình đối với hiện vật sưu tầm. Với số hiện vật này Bảo tàng tỉnh sẽ thực hiện công tác bảo quản lâu dài và phát huy giá trị của hiện vật sau khi đã xác định thời đại và lập hồ sơ khoa học cho hiện vật.

Việc kết nối, tạo mạng lưới cộng tác viên trong công tác sưu tầm hiện vật đã được Bảo tàng tỉnh thực hiện trong nhiều năm qua, đã cho thấy hiệu quả thiết thực trong công tác nghiệp vụ của Bảo tàng tỉnh, góp phần hoàn thành và hoàn thành vượt mức chỉ tiêu giao sưu tầm hiện vật hằng năm của đơn vị./.

 

 

 


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
     Liên kết website
    Thống kê: 7.122.130
    Online: 129