Từ ngày 06 đến 11/7, tại tỉnh Yên Bái, Cục Di sản Văn hóa đã tổ chức Hội nghị - Hội thảo về “Thực trạng công tác kiểm kê, xây dựng hồ sơ di sản văn hóa phi vật thể đề nghị đưa vào danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia và giải pháp phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể trong Danh mục quốc gia” và lớp đào tạo, bồi dưỡng công tác bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể.

Tại Hội thảo, các tỉnh, thành đã đưa ra những ý kiến nhằm nhìn nhận, đánh giá kết quả sau 10 năm thực hiện Thông tư số 04/2010/TT-BVHTTDL quy định việc kiểm kê di sản văn hóa phi vật thể và lập hồ sơ khoa học di sản văn hóa phi vật thể đề nghị đưa vào Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia, đồng thời các thành viên tham dự cũng thẳng thắn chỉ ra những tồn tại, hạn chế; bài học kinh nghiệm và các kiến nghị đề xuất nhằm thực hiện tốt công tác kiểm kê, lập hồ sơ khoa học di sản văn hóa phi vật thể trong thời gian tới.

Sau Hội thảo, lớp Đào tạo - Bồi dưỡng đã giúp các học viên tham dự có thêm những kiến thức cơ bản trong công tác bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể theo Công ước quốc tế (năm 2003) và Luật Di sản Văn hóa của Việt Nam.

Kết thúc lớp Đào tạo, các học viên đã được Cục Di sản Văn hóa trao Giấy Chứng nhận đã hoàn thành Chương trình lớp đào tạo, bồi dưỡng công tác bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể./.

 

 


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
     Liên kết website
    Thống kê: 7.119.508
    Online: 61