Thực hiện chương trình công tác quý II năm 2020, ngày 29/5, Chi bộ Trung tâm Thông tin Xúc tiến Du lịch tổ chức sinh hoạt chuyên đề quý II về học tập tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, với sự tham gia của toàn thể đảng viên, viên chức trong chi bộ.

Thông qua nội dung chuyên đề, đã góp phần khắc sâu vào tâm trí của mỗi đảng viên, viên chức về tình yêu thương bao la của Bác, là một sự hòa nhập nhất thể "thương người như thể thương thân"; khoan dung, độ lượng, trân trọng phần thiện để khai thác "tình người" trong mỗi con người; phát huy những ưu điểm, khắc phục những nhược điểm; trân trọng mọi ý kiến, kể cả những ý kiến không đồng tình, trái với suy nghĩ của mình; định hướng giáo dục, giúp đỡ con người vươn tới “chân - thiện - mỹ; lấy gương người tốt, việc tốt để hằng ngày giáo dục lẫn nhau, nhằm xây dựng Đảng, xây dựng tổ chức, xây dựng con người mới, cuộc sống mới; biết tiết kiệm thời gian, tiền bạc, của cải vật chất và tinh thần của nhân dân, hết lòng phụng sự Tổ quốc, hết sức phục vụ nhân dân…

Tại buổi sinh hoạt, các đảng viên, viên chức phát biểu, trao đổi, thảo luận nhận thức của cá nhân đối với chuyên đề và nêu rõ tác dụng của chuyên đề đối với bản thân; liên hệ với các nhiệm vụ tại chi bộ, đơn vị; trao đổi, đóng góp ý kiến để hoàn thiện chuyên đề. Qua đó, mỗi đảng viên và viên chức nâng cao nhận thức, thấm nhuần nội dung, giá trị lý luận, thực tiễn, liên hệ đến trách nhiệm cá nhân, phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu, phát huy tinh thần đoàn kết, đẩy mạnh học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh./.

 


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
     Liên kết website
    Thống kê: 7.016.347
    Online: 42