Chiều ngày 24/4, tại Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Điện Biên, Hội đồng Xét duyệt thuyết minh đề tài (cơ quan thường trực của Hội đồng Khoa học và Công nghệ tỉnh) đã tiến hành xét duyệt thuyết minh đề tài "Nghiên cứu, sưu tầm và bảo tồn nghệ thuật múa dân gian các dân tộc tỉnh Điện Biên phục vụ phát triển du lịch".

 

 

Đây là đề tài khoa học xã hội và nhân văn cấp tỉnh do Trung tâm Văn hóa, Điện ảnh phối hợp với Đoàn Nghệ thuật, Bảo tàng tỉnh và Trung tâm Thông tin Xúc tiến du lịch thực hiện. Đề tài nhằm nghiên cứu thực trạng và phân tích những yếu tố tác động đến công tác bảo tồn, phát huy nghệ thuật múa dân gian truyền thống của các dân tộc tại tỉnh Điện Biên trong bối cảnh hiện nay. Qua đó đề xuất các nhóm giải pháp góp phần bảo tồn, phát triển và quảng bá giá trị nghệ thuật múa dân gian phục vụ phát triển du lịch trên địa bàn tỉnh.

Sau khi nghe nội dung trình bày thuyết minh của nhóm thực hiện đề tài, Hội đồng và các thành viên phản biện đã đánh giá cao mục tiêu, chất lượng nội dung, tính ứng dụng và hiệu quả khoa học của đề tài. Kết quả, đề tài đã được Hội đồng nhất trí thông qua với điểm đánh giá trung bình đạt 84,1 điểm.

Trung tâm Văn hóa, Điện ảnh tỉnh có trách nhiệm tiếp thu các ý kiến tham gia để hoàn thiện hồ sơ trình Hội đồng Khoa học và Công nghệ cấp tỉnh duyệt, làm căn cứ tổ chức triển khai thực hiện trong các năm 2020 - 2021./.


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
     Liên kết website
    Thống kê: 6.676.257
    Online: 38