Ngày 22/6, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức Lớp tập huấn bồi dưỡng kiến thức Marketing điểm đến du lịch tại Thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên.

Tham gia lớp tập huấn có 50 học viên là công chức, viên chức một số phòng, đơn vị trực thuộc Sở; công chức, viên chức tham mưu lĩnh vực du lịch tại các huyện, thị xã, thành phố; chủ đầu tư, người quản lý, người lao động tại các điểm du lịch trên địa bàn tỉnh.

Các kiến thức được Giảng viên Đỗ Đình Cương - Chuyên gia đào tạo nghề du lịch giới thiệu và giảng dạy với những nội dung thiết thực như: Quy định của pháp luật về quản lý khu, điểm du lịch, chủ trương, chính sách của tỉnh về phát triển khu, điểm du lịch trên địa bàn tỉnh; Đánh giá tình hình thị trường du lịch quốc tế và Việt Nam hiện nay; Các nguyên tắc cơ bản trong hoạt động xúc tiến du lịch; Quản trị khủng hoảng trong hoạt động xúc tiến du lịch và Nội dung thực hành những kiến thức đã học được thông qua Lớp tập huấn.

Lớp tập huấn nhằm cung cấp những kiến thức, kỹ năng trong hoạt động xúc tiến du lịch, đồng thời phổ biến các quy định của pháp luật, chủ trương, chính sách của tỉnh về phát triển khu, điểm du lịch trên địa bàn tỉnh; để từng bước nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ công chức, viên chức, người lao động trong lĩnh vực du lịch và các đơn vị, doanh nghiệp kinh doanh du lịch trên địa bàn tỉnh, đáp ứng yêu cầu phát triển lĩnh vực du lịch theo hướng chuyên nghiệp.

Lớp tập huấn diễn ra từ ngày 22/6 đến ngày 25/6. Kết thúc Lớp tập huấn, các học viên được cấp chứng nhận tham gia Lớp tập huấn bồi dưỡng kiến thức Marketing điểm đến du lịch do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch cấp./.

 


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
     Liên kết website
    Thống kê: 6.676.319
    Online: 42