Trong 2 ngày mùng 1 và 2/6, tại Nhà Thiếu nhi tỉnh đã diễn ra Đại hội Đảng bộ Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTTDL) tỉnh Điện Biên lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020 - 2025 với chủ đề "Đoàn kết, Dân chủ, Đổi mới, Sáng tạo, Tâm huyết, Trách nhiệm.

Trong nhiệm kỳ 2015 - 2020 vừa qua, dưới sự lãnh đạo của Ban Thường vụ, Ban Chấp hành, Đảng bộ đã tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, chủ động linh hoạt đề ra chủ trương, giải pháp, phát huy sức mạnh tổng hợp, sự nỗ lực của cán bộ, đảng viên, với tinh thần đoàn kết thống nhất cao, nỗ lực phấn đấu, khắc phục mọi khó khăn, hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch công tác qua từng năm và cả giai đoạn. Công tác xây dựng Đảng tiếp tục được quan tâm chỉ đạo, nhất là xây dựng Chi, Đảng bộ gắn với xây dựng cơ quan, đoàn thể trong sạch vững mạnh, nghiêm túc triển khai và tổ chức thực hiện có hiệu quả Nghị quvết Trung ương 4 khóa XI, XII gắn với thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Các nhiệm vụ, mục tiêu chung, chỉ tiêu cơ bản đạt so với Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ III để ra,  đặc biệt chỉ tiêu về phát triển đảng vượt 96% kế hoạch đề ra, kết quả phân loại chất lượng tổ chức cơ sở đảng, tổ chức đoàn thể nhiều năm đều đạt Đảng bộ trong sạch vững mạnh.

Công tác giáo dục, chính trị tư tưởng luôn được Đảng bộ quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và có chuyển biến rõ rệt thông qua việc đổi mới, nâng cao chất lượng học tập, quán triệt các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Trong nhiệm kỳ đã tổ chức quán triệt và xây dựng chương trĩnh hành động thực hiện Nghị quyết, các chuyên đề. Kết quả có 100% đảng viên, trên 95% quân chúng được học tập, quán triệt (vượt mục tiêu Nghị quyết đề ra).

Đảng bộ Sở hiện có 155 đảng viên, sinh hoạt tại 9 chi bộ trực thuộc. Trong nhiệm kỳ, Đảng bộ đã đổi mới phương thức lãnh đạo, đoàn kết, dân chủ, sáng tạo, phát huy sức mạnh tổng hợp khắc phục khó khăn, hoàn thành nhiệm vụ. Đan. Cả nhiệm kỳ có 4 năm được đánh giá hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, 3 năm được công nhận danh hiệu trong sạch vững mạnh tiêu biểu. Trong nhiệm kỳ Đảng bộ có 4 năm được đánh giá hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, trong đó có 3 năm được công nhận danh hiệu “Trong sạch vững mạnh” tiêu biểu, được Đảng ủy Khối tặng Giấy khen; hằng năm 100% các chi bộ trực thuộc được đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, trong đó có 20% hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Các đại biểu về dự Đại hội

Đảng bộ và các Chi bộ trực thuộc đã chú trọng đổi mới và nâng cao chất lượng sinh hoạt, có nề nếp, chất lượng ngày càng nâng lên, trong sinh hoạt bảo đảm tính lãnh đạo, giáo dục và chiến đấụ, khơi dậy và phát huy tinh thần đấu tranh tự phê bình và phê bình, bảo đảm nguyên tắc tập trung dân chủ, giữ gìn sự đoàn kết thống nhất trong đảng. Hàng năm 100% chi bộ trực thuộc được đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, trong đó có 20% hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Công tác tham mưu, định hướng phát triển hoạt động VHTTDL tiếp tục được đẩy mạnh, đạt nhiều kết quả cao. Về lĩnh vực văn hóa, nâng cao chất lượng toàn diện công tác tuyên truyền, cổ động trực quan, văn hóa văn nghệ và các hoạt động chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn, các sự kiện trọng đại của đất nước và của tỉnh, phục vụ nhiệm vụ chính trị của đất nước, địa phương. Công tác bảo tồn và phát huy di sản văn hóa luôn được quan tâm, hoạt động biểu diễn nghệ thuật chuyên nghiệp, văn hóa văn nghệ quần chúng, điện ảnh, thư viện, bảo tàng, phát hành sách... được tổ chức thường xuyên, thu hút đông đảo người dân tham gia.

Về lĩnh vực Gia đình: Triển khai hực hiện tốt Luật và much tiêu mục tiêu chương trình hành động quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình. Ban Chỉ đạo mô hình phòng, chống bạo lực gia đình, câu lạc bộ, nhóm phòng chống bạo lực gia đình trên địa bàn tiếp tục duy trì sinh hoạt, các thành viên trong nhóm tích cực tham gia hòa giải khi có các vụ bạo lực gia đình xảy ra, từng bước ngăn chặn và hàng năm giảm 10 - 15% hộ gia đình có bạo lực gia đình trên địa bàn tỉnh, góp phần xây dựng gia đình trên địa bàn tỉnh ấm no, tiến bộ, hạnh phúc và phát triển bền vững.

Về lĩnh vực thể thao, nhiệm kỳ qua, phong trào TDTT quần chúng phát triển mạnh, tiếp tục đẩy mạnh cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” và phong trào “Khỏe để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”. Các hoạt động thế dục thế thao được tham mưu tổ chức và hướng dẫn thường xuyên, liên tục tạo được không khí vui tươi, phấn khởi cho nhân dân các dân tộc trên địa bàn tỉnh, góp phần hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu đề ra. Thể thao thành tích cao của tỉnh đạt được nhiều thành tích đáng khích lệ; các môn thể thao mũi nhọn được quan tâm đầu tư, phát triển; thành tích của vận động viên từng bước được cải thiện, số vận động viên đạt đẳng cấp và số huy chương đạt được hằng năm luôn đạt và vượt chỉ tiêu.

Về lĩnh vực Du lịch, có bước phát triển khả quan, đã từng bước hình thành các sản phẩm du lịch đặc trưng, đa dạng, phong phú, có chất lượng như: Du lịch lịch sử, văn hóa, tâm linh, du lịch sinh thái, du lịch cộng đồng… có khả năng cạnh tranh trong khu vực. Công tác tuyên truyền, quảng bá, xúc tiến du lịch được chú trọng, đẩy mạnh, phối hợp và lồng ghép với các hoạt động văn hóa, nghệ thuật, lễ hội truyền thống, góp phần quảng bá, giới thiệu và khẳng định thương hiệu du lịch Điện Biên.

Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” đã đi vào đời sống xã hội, ngày càng phát triển sâu rộng, đạt được những kết quả nhất định góp phần không nhỏ trong công cuộc đổi mới, phát triển kinh tế - xã hội, thực hiện mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh; đã trở thành hoạt động thường xuyên, liên tục và tạo khí thế thi đua sôi nổi trong từng hộ gia đình, thôn, bản, tổ dân phố, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trong việc thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các quy định của địa phương và xây dựng cuộc sống ấm no, hạnh phúc.  

Với những kết quả đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua, nhiệm kỳ 2020 - 2025, Đảng bộ Sở VHTTDL đã đề ra 9 chỉ tiêu và 8 giải pháp nhằm không ngừng nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên; tích cực đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, đẩy mạnh và thực hiện có hiệu quả việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Tăng cường giáo dục chính trị tư tưởng, nâng cao phẩm chất đạo đức, tâm huyết nghề nghiệp, năng lực công tác cho cán bộ đảng viên, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới. Phát huy vai trò, trách nhiệm của các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội, khắc phục mọi khó khăn, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị với phương châm “Phát huy truyền thống đoàn kết, dân chủ, tiếp tục đổi mới, sảng tạo, tâm huyết, trách nhiệm; xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh toàn diện”.

Đ/c Phạm Việt Dũng - Giám đốc Sở bỏ lá phiếu đầu tiên trong Đại hội

Tại Đại hội, các đại biểu thảo luận, xác định các hạn chế, khuyết điểm, rút ra bài học kinh nghiệm cho nhiệm kỳ mới. Đồng thời xác định mục tiêu nhiệm kỳ 2020 - 2025 với phương châm “phát huy truyền thống đoàn kết, dân chủ; tiếp tục đổi mới, sáng tạo, tâm huyết, trách nhiệm, xây dựng Đảng bộ trong sạch, vừng mạnh toàn diện”  và 9 chỉ tiêu phấn đấu. Cụ thể, phấn đấu đến năm 2025 có 72% hộ gia đình văn hóa; 65% thôn, bản, tổ dân phố văn hóa; 93% cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp công nhận đạt chuẩn văn hóa; có 35% dân số tham gia luyện tập TDTT thường xuyên, 23% số hộ gia đình luyện tập TDTT. Giai đoạn 2021 - 2025, đón trên 5,4 triệu lượt khách, tốc độ tăng trưởng khách du lịch đạt trung bình trên 10%/năm, trong đó có 620 ngàn lượt khách quốc tế, tổng thu từ du lịch đạt trên 8.500 tỷ đồng. Hằng năm có trên 90% cán bộ, công chức, viên chức, người lao động hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên và đạt danh hiệu lao động tiên tiến. Phấn đấu 100% đảng viên, trên 90% công chức, viên chức, người lao động được tập trung học tập, quán triệt các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước, nội quy, quy chế của cơ quan, đơn vị. Trong nhiệm kỳ kết nạp từ 50 đảng viên trở lên; hằng năm 95% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, trong đó có 15% đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; 100% chi bộ trực thuộc hoàn thành tốt nhiệm vụ trờ lên, ưong đó 20% chi bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, Đảng bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên. Hằng năm 100% gia đình đảng viên, trên 95% gia đình công chức, viên chức đạt danh hiệu gia đình văn hóa; cơ quan đạt chuẩn văn hóa, đạt tiêu chuẩn an toàn về an ninh trật tự, công sở Xanh - Sạch - Đẹp. 100% chi, đảng bộ chỉ đạo, xây dựng phong trào văn hóa, văn nghệ, TDTT thu hút khoảng 80% cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức tham gia tập luyện thường xuyên.

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ gồm 14 đồng chí (dự kiến nhân sự 15 đồng chí, để khuyết 1 đồng chí là lãnh đạo Sở) và bỏ phiếu giới thiệu Bí thư Đảng ủy. Đồng chí Phạm Việt Dũng, Giám đốc Sở VHTTDL tái cử chức danh Bí thư Đảng ủy . Cũng tại Đại hội, các đại biểu đã bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đảng bộ Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh nhiệm kỳ 2020 - 2025 là 12 đồng chí.

Cùng ngày, tại Hội nghị Ban chấp hành lần thứ nhất nhiệm kỳ 2020 - 2025, các đại biểu đã tiến hành bầu Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ nhiệm Ủy Ban kiểm tra Đảng ủy Sở VHTTDL./.

BCH Đảng bộ Sở nhiệm kỳ 2020 - 2025 ra mắt Đại hội

 


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
     Liên kết website
    Thống kê: 7.706.064
    Online: 50