Năm 2020, năm cuối cùng thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch 5 năm 2015 - 2020, đánh dấu một năm đầy nỗ lực của toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong ngành Văn hóa Thể thao và Du lịch cùng với sự quan tâm chỉ đạo sâu sát của Tỉnh ủy, UBND tỉnh; sự phối hợp hỗ trợ tích cực của các sở, ban, ngành, đoàn thể, các địa phương, các doanh nghiệp trong triển khai thực hiện nhiệm vụ.

Những năm qua, ngành Văn hóa Thể thao và Du lịch gặt hái được những thành tựu quan trọng, góp phần vào sự phát triển kinh tế - xã hội chung của tỉnh nhà. Để góp phần có được sự thành công đó là việc xây dựng, triển khai, thực hiện các Quy hoạch, đề án được Thủ tướng Chính phủ, UBND tỉnh phê duyệt trên các lĩnh vực Văn hóa, Thể thao, Du lịch tại địa bàn tỉnh Điện Biên.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã quán triệt, phổ biến nội dung; chủ trì phối hợp với các sở, ban, ngành, đơn vị có liên quan triển khai thực hiện các quy hoạch, đề án cụ thể: Quy hoạch hoạt động karaoke, vũ trường trên địa bàn tỉnh Điện Biên đến năm 2020; Quy hoạch tuyên truyền quảng cáo ngoài trời tỉnh Điện Biên đến năm 2020; Đề án “Xây dựng hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao và phát triển văn hoá nông thôn tỉnh Điện Biên đến năm 2015, định hướng đến năm 2020”; Đề án tiếp tục bảo tồn và phát triển văn hóa các dân tộc tỉnh Điện Biên gắn với phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2016 - 2020, định hướng đến năm 2025; Đề án phát huy giá trị tốt đẹp các mối quan hệ trong gia đình và hỗ trợ xây dựng gia đình hạnh phúc, bền vững tỉnh Điện Biên đến năm 2020; Quy hoạch phát triển Thể dục Thể thao tỉnh Điện Biên giai đoạn 2016-2025 và định hướng đến năm 2030; Quy hoạch tổng thể phát triển du lịch tỉnh Điện Biên giai đoạn đến năm 2020; Quy hoạch chi tiết Khu du lịch sinh thái hang động Pa Thơm - huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên; Quy hoạch tổng thể phát triển Khu du lịch Quốc gia Điện Biên Phủ - Pá Khoang đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030; Đề án “Xây dựng Bản văn hóa Dân tộc để phát triển Du lịch tỉnh Điện Biên đến năm 2015”; Đề án tuyên truyền, quảng bá, xúc tiến du lịch tỉnh Điện Biên giai đoạn 2012-2015, định hướng đến năm 2020; Chương trình phát triển du lịch tỉnh Điện Biên đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030.

Việc triển khai, thực hiện các Quy hoạch, đề án trên đã thu được các kết quả đáng khích lệ: Trong giai đoạn 2016 - 2020, đã thực hiện dàn dựng 42 chương trình nghệ thuật, thực hiện 606 buổi biểu diễn, phục vụ trên 1.160 ngàn lượt người xem. Mức hưởng thụ nghệ thuật chuyên nghiệp đạt 0,4 lượt/người/năm. Toàn tỉnh có 1.273 đội văn nghệ quần chúng với trên 18.425 buổi biểu diễn, phục vụ 3.365 ngàn lượt người xem, nâng cao mức hưởng thụ bình quân của người dân đạt 1,2 lượt/người/năm; Đến tháng 6/2020, tổng số di tích được xếp hạng là 25 di tích, kiểm kê 18/19 dân tộc, 28 cá nhân được được phong tặng và truy tặng danh hiệu Nghệ nhân ưu tú; Dự ước năm 2020 có 70% gia đình đạt danh hiệu gia đình văn hóa, tăng 13,2% so với năm 2011; 62% thôn, bản, tổ dân phố đạt danh hiệu văn hóa, tăng 24,8% so với năm 2011; 92% cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa, tăng 7,23% so với năm 2011; Về số người tập luyện TDTT thường xuyên đến hết năm 2019 là 169.066 người, chiếm 28,1% (tăng 2,6% so với năm 2016); Dự ước đến năm 2020, tỷ lệ người luyện tập thể dục thể thao thường xuyên đạt 29 - 30% đạt mục tiêu quy hoạch đề ra; Số hộ gia đình thể thao đến năm hết 2019 là 21.280 hộ, chiếm 17,4% (tăng 1,8% với năm 2016); Dự ước đến năm 2020 đạt 18 - 19% đạt mục tiêu quy hoạch đề ra; Du lịch có bước phát triển khá, trong giai đoạn 2016 - 2020, đón khoảng trên 3 triệu lượt khách (vượt mục tiêu Kế hoạch) tăng gấp 1,5 lần so với giai đoạn 2011 - 2015, tổng doanh thu từ hoạt động du lịch ước đạt 4,8 tỷ đồng, tăng gấp 2,3 lần so với giai đoạn 2011 - 2015.

Các thành tựu, kết quả trên đã đóng góp không nhỏ vào việc thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội chung của tỉnh; đặc biệt thu hút đầu tư vào phát triển du lịch, tác động đến liên kết - phát triển vùng. Các kết quả trong lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch có nhiều chuyển biến tích cực, góp phần trong quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế, giải quyết việc làm cho người lao động, cải thiện đời sống nhân dân./.


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
     Liên kết website
    Thống kê: 7.121.838
    Online: 70