Để thực hiện các biện pháp phòng chống, kiểm soát, ngăn chặn sự lây lan của dịch Covid-19, Chính phủ nước CHDCND Lào quyết định tiếp tục đóng cửa các cửa khẩu quốc tế, cửa khẩu chính và cửa khẩu phụ đến ngày 17/5/2020; riêng các phương tiện vận tải hàng hóa được phép xuất nhập qua các cửa khẩu quốc tế nhưng phải chấp hành các quy trình và hướng dẫn tại cửa khẩu đảm bảo những yêu cầu về phòng chống dịch.

Bên cạnh đó, Chính phủ nước CHDCND Lào cho phép công dân Việt Nam đang sinh sống, lao động và học tập tại Lào được phép xuất cảnh trở về Việt Nam qua các cửa khẩu quốc tế, với điều kiện phải đăng ký nguyện vọng xin về nước (theo mẫu) tại Đại sứ quán và các Tổng Lãnh sự quán nước CHXHCN Việt Nam tại CHDCND Lào; xuất cảnh trật tự, có tổ chức, tuân thủ nghiêm túc các quy định của Lào và Việt Nam về phòng chống Covid-19 trong thời điểm hiện tại.

Những công dân Việt Nam đã khai phiếu thăm dò nguyện vọng, được cơ quan chức năng của Lào tạo điều kiện để được xuất cảnh. Những người có nguyện vọng về nước mà chưa khai phiếu thăm dò, có thể khai đơn đăng ký xuất cảnh và gửi cho Đại sứ quán, các Tổng Lãnh sự quán nước CHXHCN Việt Nam tại nước CHDCND Lào tổng hợp, chuyển cho Bộ Ngoại giao và các cơ quan chức năng của Lào để tiếp tục giải quyết cho bà con được xuất cảnh Lào trở về nước.

Địa chỉ liên hệ của Đại sứ quán và các Tổng Lãnh sự quán nước CHXHCN Việt Nam tại nước CHDCND Lào:

1. Đại sứ quán nước CHXHCN Việt Nam tại nước CHDCND Lào:

Địa chỉ: Số 85, đường 23 Singha, Ban Phôn xay, quận Say sét tha, thủ đô Viêng Chăn.

Email: vnemb.lao@mofa.gov.vn; vnemb.lao@gmail.com

Số điện thoại: 02096160775; 02095976868; 02098247979; 02095008888

Website: vnembassy-vientiane.mofa.gov.vn

2. Tổng lãnh sự quán nước CHXHCN Việt Nam tại Luông Pha Băng

Địa chỉ:  Số 15/II, Thôn Wat that, đường Pho thi sa lát, thành phố Luông Pha Băng

Email: tlsqlpb@yahoo.com

Số điện thoại liên hệ: 02092886886; 02091112345

Website: vnconsulate-luangprabang.mofa.gov.vn

3. Tổng lãnh sự quán nước CHXHCN Việt Nam tại Savannakhet

Địa chỉ: Đường Săn ti pháp, tổ 38, Ban Phôn xa vằng Tày, thành phố Kay sỏn Phôm vi hẳn, tỉnh Sà van na khẹt

Email: lanhsusavan20@gmail.com

Số điện thoại liên hệ: 02092693888; 02098208666

Website: vnconsulate-savanakhet.mofa.gov.vn

4. Tổng lãnh sự quán nước CHXHCN Việt Nam tại Pakse

Địa chỉ: Số 31 Pha bat, thành phố Pắc sề, tỉnh Chămpa sắc.

Email: nguyenhai1666@gmail.com

Số điện thoại liên hệ: 02093411290; 02097991818

Website: https://vnconsulate-pakse.mofa.gov.vn


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
     Liên kết website
    Thống kê: 7.122.035
    Online: 12