Năm 1977, tại Đại hội toàn thể Hội đồng Quốc tế các Bảo tàng lần thứ 11 diễn ra tại Matxcova, Nga đã quyết định bắt đầu từ năm 1978, lấy ngày 18/5 hằng năm là ngày Quốc tế Bảo tàng, ngày của cộng đồng Bảo tàng trên toàn thế giới.

Năm 2020, chủ đề được lựa chọn "Bảo tàng vì sự bình đẳng; Đa dạng và Hòa nhập" nhằm tôn vinh sự đa dạng của bảo tàng cùng cán bộ chuyên môn làm việc tại bảo tàng. Chủ đề này nhằm khuyến khích các bảo tàng cùng tham gia để tạo sự kết nối chung cho tương lai và truyền thống.

Trong giai đoạn dịch bệnh Covid - 19 đang diễn biến phức tạp trên thế giới hiện nay, Bảo tàng tỉnh đã thúc đẩy sự sáng tạo, phát huy tốt giá trị các sưu tập hiện vật thông qua khai thác thế mạnh của phương tiện truyền thông xã hội. Cụ thể, Bảo tàng đã đa dạng cách thức giới thiệu sưu tập hiện vật; xây dựng nội dung cho trang mạng xã hội của đơn vị như trên trang Fanpage và Trang TTĐT. Qua đó, có thể giới thiệu những hình ảnh đẹp, có chất lượng cao về hiện vật hoặc sưu tập hiện vật của bảo tàng; vận dụng lợi thế của mạng xã hội để sáng tạo các hình thức giới thiệu di sản văn hoá nhằm khuyến khích khách tham quan biết đến nội dung giới thiệu và hoạt động của bảo tàng.

Hiện nay, Bảo tàng tỉnh đang hướng tới đẩy mạnh việc số hoá hình ảnh các sưu tập hiện vật, tác phẩm nghệ thuật, văn hóa…; xây dựng cổng thông tin trực tuyến, khuyến khích du khách tham gia tìm hiểu nội dung trưng bày. Bên cạnh đó, Bảo tàng tỉnh đang xây dựng kế hoạch, tổ chức chương trình phối hợp về “Phát huy giá trị di sản văn hóa gắn với hoạt động và xây dựng văn hóa ứng xử trong trường học giai đoạn 2020 - 2025” để các giá trị văn hóa, đặc biệt là các di sản văn hóa phi vật thể tới học sinh, sinh viên gắn với các chương trình học tập, nghiên cứu…

 


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
     Liên kết website
    Thống kê: 7.121.750
    Online: 48