Chào mừng kỷ niệm 45 năm Giải phóng Miền nam thống nhất đất nước (30/04/1975 - 30/04/2020), 66 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (07/05/1954 - 07/05/2020), từ ngày 29/04 - 10/05 Thư viện tỉnh Điện Biên tổ chức trưng bày triển lãm và giới thiệu sách với chủ đề “ Hào khí Việt Nam” tại trụ sở Thư viện.

Triển lãm trưng bày, giới thiệu 400 bản sách, xoay quanh các nội dung về vai trò của Đảng đối với sự nghiệp cách mạng Việt Nam; Chủ tịch Hồ Chí Minh - Nhân tố thắng lợi của Cách mạng Việt Nam; Đảng, Bác Hồ lãnh đạo cuộc kháng chiến chống Pháp; Chiến dịch Điện Biên Phủ; diễn biến và kết quả chiến dịch; chiến thắng Điện Biên Phủ - sức mạnh dân tộc và tầm vóc thời đại; các tác phẩm văn học nghệ thuật viết về chiến thắng Điện Biên Phủ; Một số văn kiện của Đảng chỉ đạo cuộc tổng tiến công và nổi dậy mùa xuân 1975; cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước cũng như quá trình chuẩn bị và  diễn biến Tổng tiến công, nổi dậy mùa xuân 1975; Đại thắng mùa xuân 1975 qua hồi ức của các đồng chí lãnh đạo Đảng. Những tài liệu quý về Chủ tịch Hồ Chí Minh về Đại tướng Võ Nguyên Giáp…

Triển lãm sách là một hoạt động thiết thực giúp bạn đọc ôn lại những trang sử hào hùng của dân tộc, thấy được sự lãnh đạo tài tình, sáng suốt của Đảng, của Bác Hồ cùng tinh thần đoàn kết, chiến đấu anh dũng, bất khuất, không sợ khó khăn, gian khổ của toàn quân, toàn dân ta. Từ đó khơi dậy lòng tự hào dân tộc, động viên thế hệ trẻ phát huy truyền thống cách mạng, tinh thần độc lập, ý chí tự lực, tự cường của dân tộc, khẳng định quyết tâm đi theo con đường  xã hội chủ nghĩa dưới sự lãnh đạo của Đảng.

 


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
     Liên kết website
    Thống kê: 6.829.768
    Online: 20