Ngày Sách Việt Nam là sự kiện văn hóa quan trọng đối với những người yêu sách và cả cộng đồng xã hội, được tổ chức vào ngày 21/4 hằng năm.

Theo đó, nhiều hoạt động văn hóa đọc được tổ chức trên toàn quốc với nhiều hình thức phong phú, đa dạng, trở thành ngày hội của những người yêu sách. Năm nay, trong hoàn cảnh dịch Covid-19 có nhiều diễn biến phức tạp, Ngày hội sách sẽ được tổ chức online do Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức bắt đầu từ ngày 19 tháng 4 năm 2020 đến ngày 20 tháng 5 năm 2020, tại sàn Book365.vn của Bộ Thông tin và Truyền thông.

Ngày hội sách online là cơ hội lớn, góp phần cùng Chính phủ và cả nước thực hiện nhanh việc chuyển đổi số. Trong thời điểm này, việc tạo ra các ứng dụng công nghệ số, đưa ngày hội sách online cũng như nhiều hoạt động sản xuất kinh doanh của các đơn vị xuất bản lên môi trường số là rất quan trọng.

Đây là hoạt động thiết thực, phù hợp góp phần xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm bản sắc dân tộc. Là dịp để tôn vinh giá trị của sách, khẳng định vị trí, vai trò và tầm quan trọng của sách trong đời sống xã hội. Tôn vinh người đọc và những người tham gia sưu tầm, sáng tác, xuất bản, in, phát hành, lưu giữ sách. Đồng thời còn góp phần quan trọng trong việc nâng cao trách nhiệm của các cấp, các ngành đối với việc xây dựng và phát triển văn hóa đọc ở Việt Nam.

Nhằm đảm bảo thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 cũng như để Ngày Sách Việt Nam lần thứ 7 tiếp tục được triển khai hiệu quả, góp phần phát triển văn hóa đọc của mọi tầng lớp nhân dân trên địa bàn tỉnh, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thông báo đến toàn bộ cán bộ công chức, viên chức, người lao động trong toàn ngành cũng như nhân dân các dân tộc trên điạ bàn tỉnh được biết, và hường ứng hoạt động vô cùng ý nghĩa này./.

 

 


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
     Liên kết website
    Thống kê: 6.829.841
    Online: 20