Căn cứ Kế hoạch số 87-KH/TU ngày 04/10/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Điện Biên về triển khai thực hiện chủ trương hỗ trợ làm nhà cho hộ nghèo huyện Mường Nhé, tỉnh Điện Biên, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Điện Biên được giao hỗ trợ 34 hộ tại Bản Huổi Ban, xã Mường Nhé, trong đó làm mới 21 nhà ở và cải tạo 13 nhà ở.

Ngày 02/01/2020 Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã thành lập Tổ công tác thực hiện chủ trương hỗ trợ làm nhà cho hộ nghèo huyện Mường Nhé, tỉnh Điện Biên. Tổ công tác có nhiệm vụ tham mưu giúp lãnh đạo Sở tổ chức thực hiện hiệu quả Kế hoạch; các nhiệm vụ được giao trong các văn bản của Ban Chỉ đạo, UBND tỉnh; trực tiếp thực hiện các thủ tục chuẩn bị hỗ trợ, triển khai thi công, nghiệm thu bàn giao, thanh quyết toán công trình theo quy định.

 Sau gần một tháng thi công, đến ngày 18/3, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã bàn giao 08 nhà xây dựng mới và 03 nhà sửa chữa cho các hộ gia đình, hiện đang tiếp tục thi công 15 nhà trong đó 10 nhà xây mới và 05 nhà sửa chữa.

Mục tiêu trong tháng 4/2020, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phấn đấu sẽ hoàn thành việc sửa chữa và làm mới cho 34/34 gia đình tại bản Huổi Ban, xã Mường Nhé./.

 

 


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
     Liên kết website
    Thống kê: 6.600.888
    Online: 38