Thực hiện kế hoạch công tác năm 2020, trong các ngày từ 10 đến 13/3, Thư viện tỉnh Điện Biên tổ chức tập huấn công tác Thư viện cho một số viên chức chuyên môn của đơn vị.

Tại lớp tập huấn, báo cáo viên đã cung cấp đến các đồng chí viên chức những nội dung về kỹ năng phân loại, định chủ đề, xác định vị trí của tài liệu theo môn ngành tri thức, xác định từ khóa đảm bảo sát ý nghĩa, nội dung tài liệu. Bên cạnh đó là nội dung Biên mục tài liệu thư viện theo tiêu chuẩn AACR2 và khổ mẫu biên mục đọc máy MARC 21; Các thao tác xử lý hình thức và xử lý nội dung tài liệu thư viện trên phần mềm quản lý thư viện tổng thể Kipos; trong đó có nội dung cập nhật, sửa đổi, bổ sung thông tin trong quá trình chuyển đổi biểu ghi thư mục từ phần mềm tư liệu sang phần mềm quản lý thư viện tổng thể Kipos.

Ngoài những nội dung liên quan đến việc xử lý kỹ thuật đối với vốn tài liệu, chương trình cũng dành thời gian cho các đồng chí viên chức phòng Nghiệp vụ thực hiện các kỹ năng trao đổi, tương tác với bạn đọc trong quá trình phục vụ; Tìm hiểu và đánh giá các yêu cầu về thông tin của bạn đọc, từ đó, góp phần lựa chọn những tài liệu phù hợp để bổ sung vào kho sách thư viện. Đồng thời có thể thường xuyên cập nhật, trao đổi, thảo luận, chia sẻ những kinh nghiệm từ các đơn vị trong cùng hệ thống thư viện công cộng, một số giải pháp thiết thực để khắc phục những khó khăn, vướng mắc trong việc triển khai nhiệm vụ chuyên môn tại Thư viện tỉnh Điện Biên.

Qua lớp tập huấn nhằm không ngừng nâng cao chất lượng chuyên môn nghiệp vụ, cập nhật thường xuyên các kiến thức, kỹ năng chuyên môn trong quá trình xử lý thông tin, tài liệu tại thư viện, đặc biệt, trong giai đoạn triển khai các ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động thư viện điện tử, đòi hỏi đội ngũ viên chức luôn phải đổi mới, sáng tạo trong công việc mới có thể đáp ứng được những nhu cầu ngày càng đa dạng của bạn đọc./.

 


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
     Liên kết website
    Thống kê: 6.676.422
    Online: 64