Thực hiện Quyết định số 641/QĐ-TTg ngày 28/4/2011 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án tổng thể phát triển thể lực, tầm vóc người Việt Nam giai đoạn 2011 - 2030, tỉnh Điện Biên đã triển khai đồng bộ trên địa bàn toàn tỉnh.

Mặc dù còn nhiều khó khăn, vướng mắc về nguồn lực thực hiện, điều kiện kinh tế - xã hội của tỉnh còn nhiều khó khăn ; điều kiện sống, chăm sóc sức khỏe, luyện tập TDTT còn khoảng cách khá xa giữa các đối tượng và địa bàn, đặc biệt là đối tượng nông thôn ở vùng xa, vùng biên giới, dân tộc thiểu số đã ảnh hưởng không nhỏ đến thể lực, tầm vóc của người dân trên địa bàn tỉnh. Song cùng với sự nỗ lực của Ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch, sự phối hợp của các Sở ngành, đoàn thể, địa phương trong tỉnh, Đề án đã nhận được sự huưưởng ứng tích cực của người dân.

Theo kết quả các cuộc điều tra dân số, khảo sát về tình trạng sức khỏe nhân dân cho thấy, hiện nay chiều cao trung bình của nam thanh niên Điện Biên chỉ đạt khoảng 163cm và của nữ thanh niên khoảng 152cm, thấp hơn nhiều so với chuẩn của Tổ chức Y tế thế giới (WHO). Trong những năm qua chiều cao của người dân các dân tộc tỉnh Điện Biên tăng không đáng kể; tầm vóc, thể lực của người Điện Biên chậm cải thiện và thấp hơn so với trung bình của nhiều địa phương trong khu vực.

Từ sự cấp thiết trên, UBND tỉnh đã ban hành hệ thống các văn bản chỉ đạo, triển khai thực hiện Đề án đến năm 2030: Quyết định số 1317/QĐ-UBND, ngày 24/12/2019 kiện toàn Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án; Quyết định số 181/QĐ-BCĐ ngày 28/02/2020 về Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo; Quyết định số 182/QĐ-BCĐ ngày 28/02/2020 thành lập Tổ thư ký giúp việc Ban Chỉ đạo; Kế hoạch số 529/KH-BCĐ ngày 28/02/2020 về thực hiện Đề án phát triển thể lực, tầm vóc người Việt Nam đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Điện Biên. Mục tiêu tổng quát được xác định đó là: Tăng cường công tác chăm sóc sức khỏe sinh sản, sức khỏe bà mẹ và trẻ sơ sinh, giảm mạnh tỷ lệ suy dinh dưỡng để cải thiện các chỉ số cơ bản của trẻ em 5 tuổi và đảm bảo các tiêu chí đánh giá thể lực, tầm vóc thân thể của thanh niên trên địa bàn tỉnh lứa tuổi trưởng thành.

Đề án xác định các mục tiêu cụ thể:

a) Cải thiện tầm vóc thân thể của thanh niên tỉnh Điện Biên đạt nhịp độ tăng trưởng ổn định theo các tiêu chí sau:

- Đối với nam 18 tuổi: đến năm 2025 chiều cao trung bình đạt 164,5 cm; năm 2030 chiều cao trung bình đạt 166 cm.

- Đối với nữ 18 tuổi: đến năm  2025 chiều cao trung bình đạt 153,5 cm; năm 2030 chiều cao trung bình đạt 155cm.

b) Cải thiện thể lực, đặc biệt là sức bền và sức mạnh của đa số thanh niên theo các tiêu chí sau:

- Đối với nam 18 tuổi:

+ Chạy tùy sức 05 phút tính quãng đường trung bình đạt 1.050m vào năm 2025; 1.150m vào năm 2030.

+ Lực bóp tay thuận đạt trung bình 45kg năm 2025; 48kg năm 2030.

- Đối với nữ 18 tuổi:

+ Chạy tùy sức 05 phút tính quãng đường trung bình đạt 850m vào năm 2025; 1.000m năm 2030.

+ Lực bóp tay thuận đạt trung bình 30kg năm 2025; 34kg năm 2030.

c) Hình thành phong trào trong toàn tỉnh chăm lo phát triển thể lực, tầm vóc người Điện Biên; mở rộng các hoạt động sinh hoạt văn hóa, thể thao, giải trí lành mạnh, giúp phát triển hài hòa về thể lực, trí lực, tâm lực.

d) Tăng cường chăm sóc sức khỏe trẻ em, người chưa thành niên và thanh niên, nhằm giảm thiểu các bệnh về tim mạch, bệnh béo phì, bệnh gây bất bình thường về chiều cao thân thể, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống.

Thời gian thực hiện Đề án được chia làm 2 giai đoạn: Giai đoạn 1 từ năm 2019 đến năm 2025; Giai đoạn 2 từ năm 2026 đến năm 2030. Gồm 4 chương trình hoạt động: Chương trình 1: Nghiên cứu triển khai, ứng dụng những yếu tố chủ yếu tác động đến thể lực, tầm vóc người Điện Biên do Sở Y tế chủ trì; Chương trình 2: Chăm sóc dinh dưỡng kết hợp với các chương trình chăm sóc sức khỏe, chất lượng dân số có liên quan do Sở Y tế chủ trì; Chương trình 3: Phát triển thể lực, tầm vóc bằng giải pháp tăng cường giáo dục thể chất đối với học sinh từ 03 tuổi đến 18 tuổi do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì; Chương trình 4: Tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức và thay đổi hành vi xã hội về phát triển thể lực, tầm vóc người Việt Nam do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì. Trong mỗi Chương trình đều xác định nhiệm vụ cụ thể, nội dung thực hiện và tiêu chí đánh giá.

Hy vọng rằng với sự quan tâm, chỉ đạo quyết liệt của UBND tỉnh, sự vào cuộc tích cực của các Sở ngành, đoàn thể, địa phương trong tỉnh và sự chung tay góp sức của cộng đồng, Đề án sẽ đạt được mục tiêu đề ra, góp phần vào sự phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh của tỉnh./.

 

 

 


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
     Liên kết website
    Thống kê: 6.705.139
    Online: 69