Ủy ban nhân dân tỉnh mới ban hành Quyết định số 02/2020/QĐ-UBND ngày 13/02/2020 quy định mức chi chế độ bồi dưỡng đối với giải thi đấu thể thao và mức chi chế độ dinh dưỡng đối với huấn luyện viên, vận động viên trên địa bàn tỉnh Điện Biên.

Quyết định có hiệu lực thi hành từ ngày 01/3/2020 và thay thế cho Quyết định số 12/2012/QĐ-UBND ngày 12/6/2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên về việc quy định một số chế độ đối với vận động viên, huấn luyện viên thể thao và mức chi đối với các giải thi đấu thể thao trên địa bàn tỉnh Điện Biên.

Các nội dung cụ thể trong Quyết định gồm: mức chi chế độ bồi dưỡng đối với giải thi đấu thể thao áp dụng cho các đối tượng gồm: Thành viên BTC và các tiểu ban Đại hội TDTT, Hội khỏe phù đổng, tiểu ban chuyên môn các giải thi đấu; trọng tài, giám sát, thư ký, an ninh trật tự, y tế, nhân viên phục vụ các giải thi đấu; các đối tượng tham gia đồng diễn, diễu hành, xếp hình, xếp chữ; Mức chi chế độ dinh dưỡng, mức thưởng thành tích thi đấu tại Đại hội TDTT các cấp; Hội khỏe phù đổng cấp tỉnh, huyện và giải thi đấu thể thao trên địa bàn tỉnh; giải thi đấu khu vực, toàn quốc và quốc tế cho các đối tượng gồm: Vận động viên, huấn luyện viên, trọng tài.

Mức chi để thực hiện chế độ dinh dưỡng đối với HLV, VĐV thể thao trên địa bàn tỉnh bao gồm mức chi trong thời gian tập trung tập luyện, huấn luyện và mức chi trong thời gian tập trung thi đấu. Trong đó, mức chi (mức ăn) hàng ngày trong thời gian tập trung tập luyện, huấn luyện trong nước đối với đội tuyển cấp tỉnh là 180.000đồng/người/ngày; đội tuyển cấp ngành tỉnh, cấp huyện 120.000 đồng/người/ngày; đội tuyển cấp xã 90.000 đồng/người/ngày.

Mức chi thực hiện chế độ dinh dưỡng đối với HLV, VĐV trong thời gian tập trung thi đấu đối với đội tuyển cấp tỉnh là 240.000 đồng/người/ngày; cấp huyện 150.000 đồng/người/ngày; đội tuyển cấp xã 110.000 đồng/người/ngày.

Mức chi thực hiện chế độ dinh dưỡng đối với các HLV, VĐV khi được cấp có thẩm quyền triệu tập tập luyện, huấn luyện và thi đấu áp dụng theo mức chi quy định nêu trên.

Có thể nói, việc ban hành Quyết định số 02/2020/QĐ-UBND đã cho thấy sự quan tâm của HĐND, UBND tỉnh đối với công tác TDTT trên địa bàn tỉnh, các chế độ quy định trong Quyết định được vận dụng và áp dụng ở mức tối đa so với các quy định, hướng dẫn của trung ương. Đây là nền tảng, là động lực tiếp tiếp thêm sức mạnh và tinh thần cho đội ngũ cán bộ, huấn luyện viên, vận động viên trên địa bàn tỉnh tiếp tục cố gắng hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao, góp phần phát triển bền vững sự nghiệp TDTT trên địa bàn toàn tỉnh.


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
     Liên kết website
    Thống kê: 6.708.369
    Online: 42