Năm 2019 đã đi qua đánh dấu một năm với vô vàn các sự kiện văn hóa được tổ chức,điểm nổi bật nhất trong bức tranh văn hóa, thể thao, du lịch năm qua có lẽ là mảng màu về văn hóa là điểm sáng mang dấu ấn đặc biệt.

Được sự quan tâm chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, UBND tỉnh; sự phối hợp của các Sở, Ban, Ngành, đoàn thể tỉnh, các huyện, thị xã, thành phố; đặc biệt là sự chỉ đạo, điều hành quyết liệt, kịp thời, hiệu quả củaBan lãnh đạo Sở, cùng với sự cố gắng, nỗ lực, quyết tâm thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị - xã hội tỉnh giao.

Ngành đã nỗ lực tham mưu tổ chức thành công Lễ kỷ niệm 110 năm thành lập tỉnh, 70 năm thành lập đảng bộ tỉnh, cùng với chuỗi các hoạt động văn hóa, thể thao như: Lễ phát động hiến tặng hiện vật tại Tòa soạn Báo Quân đội nhân dân; Liên hoan Tuyên truyền Lưu động toàn quốc; Liên hoan cán bộ tuyên truyền giới thiệu sách- Chào mừng kỷ niệm 65 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ; Tuần phim kỷ niệm 65 năm chiến thắng Điện Biên Phủ; giải đua xe đạp “Về Điện Biên Phủ 2019”, đồng thời tổ chức các chặng đua tại tỉnh Điện Biên; vòng Chung kết giải bóng chuyền hạng A toàn quốc tại tỉnh Điện Biên năm 2019; Ngày hội Văn hóa dân tộc Thái lần thứ II tại tỉnh Điện Biên năm 2019;... Các hoạt động chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn đã góp phần tạo khí thế thi đua sôi nổi, khơi dậy lòng tự hào, cổ vũ động viên tinh thần cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và nhân dân các dân tộc trong tỉnh; góp phần giới thiệu, quảng bá các sản phẩm văn hoá, du lịch độc đáo riêng có, nhằm giới thiệu, quảng bá sản phẩm du lịch, thu hút khách du lịch trong và ngoài nước đến với Điện Biên, qua đó thúc đẩy du lịch Điện Biên phát triển.

Công tác tuyên truyền, cổ động phục vụ các nhiệm vụ chính trị của tỉnh có hiệu quả, quy mô các hoạt động được mở rộng, hình thức đa dạng, phong phú đáp ứng nhu cầu thông tin của các tầng lớp nhân dân.

Phong trào văn hóa, văn nghệ quần chúng được tổ chức rộng khắp, thu hút nhiều đối tượng, thành phần tham gia; Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” gắn với phong trào “Xây dựng nông thôn mới” tiếp tục mang lại hiệu quả thiết thực, góp phần xây dựng nếp sống văn minh ở cơ sở; trách nhiệm và nhận thức của người dân trong việc bảo vệ phát huy giá trị di tích, di sản văn hóa truyền thống, môi trường sinh thái được nâng cao; Công tác nghiên cứu, sưu tầm, bảo quản, lập hồ sơ khoa học các di sản văn hóa tiếp tục được quan tâm triển khai góp phần bảo tồn, gìn giữ vốn tinh hoa văn hóa các dân tộc trên địa bàn tỉnh Điện Biên.

Công tác bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa cũng đã được các cấp, các ngành đặc biệt quan tâm. Năm 2019, hoàn thành việc báo cáo, xin ý kiến Bộ Chính trị, Ban Bí thư và trình Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo thực hiện Đề án bảo tồn, tôn tạo di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Chiến trường Điện Biên Phủ đến năm 2030; Phối hợp với cơ quan chuyên môn của Bộ VHTTDL xây dựng hồ sơ Nghệ thuật Xoè Thái của tỉnh Điện Biên tham gia vào bộ hồ sơ đề cử quốc gia “Nghệ thuật Xoè Thái Việt Nam” đề nghị UNESCO đưa vào danh sách di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại và hồ sơ Then Thái của tỉnh Điện Biên vào bộ hồ sơ đề cử quốc gia “Then Tày, Nùng, Thái” đề nghị UNESCO đưa vào danh sách di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại; kiểm kê, lập hồ sơ đề nghị cấp có thẩm quyền tiếp tục xếp hạng các danh lam, thắng cảnh, di tích lịch sử trên địa bàn tỉnh; đến nay toàn tỉnh có 24 di tích được xếp hạng (trong đó 01 di tích được xếp hạng cấp Quốc gia đặc biệt, 13 di tích được xếp hạng cấp Quốc gia, 10 di tích được xếp hạng cấp tỉnh), 08 di sản văn hóa phi vật thể được đưa vào danh mục di sản văn hóa phi vật thể Quốc gia. Tỷ lệ các dân tộc được kiểm kê, đánh giá về di sản văn hóa đạt 94,7%; tỷ lệ các dân tộc có các giá trị di sản văn hóa, tiêu biểu, đại diện được bảo tồn, phát huy đạt 57,8%.

Phong trào “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” phát triển cả về số lượng và chất lượng, số người tham gia tập luyện thể dục, thể thao thường xuyên tăng so với năm trước.Số người tham gia tập luyện thể dục thể thao thường xuyên năm 2019 đạt 169,06 ngàn người, chiếm 28,1%dân số toàn tỉnh,  tăng 0,8% so với năm 2018;có 21,28 ngàn gia đình thể thao, chiếm 17,4% /tổng số gia đình toàn tỉnh, tăng 0,6% so với năm 2018;… góp phần nâng cao sức khỏe cho người dân trong tỉnh.

Du lịch đã có bước phát triển tích cực, cơ sở hạ tầng và cơ sở vật chất kỹ thuật phục vụ hoạt động du lịch từng bước được các doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế quan tâm đầu tư; việc đa dạng các sản phẩm du lịch đặc trưng và mang tính cạnh tranh với các tỉnh trong khu vực đã và đang được chú trọng phát triển. Hiệp hội Du lịch tỉnh được thành lập là bước khởi đầu quan trọng nhằm liên kết các hội viên hỗ trợ, hợp tác lẫn nhau trong kinh doanh và phát triển ngành du lịch - dịch vụ của tỉnh. Kết quả,năm 2019tỉnh Điện Biên đón khoảng 845 ngàn lượt khách, tăng 19,9% so với năm 2018; Tổng thu từ hoạt động du lịch ước đạt trên 1.366 tỷ đồng, tăng 18,3% so với năm 2018.

Bước sang năm 2020, phát huy kết quả đã đạt được, Ngành Văn hoá, Thể thao và Du lịch sẽ tiếp tục tổ chức thực hiện tốt các kế hoạch, chương trình đề ra. Mặc dù vẫn còn rất nhiều khó khăn, thử thách nhưng với quyết tâm của toàn Ngành, hy vọng bức tranh văn hóa, thể thao, du lịch, gia đình sẽ ngày càng sáng hơn, góp phần tô thắm thêm truyền thống văn hóa, bản sắc các dân tộc của tỉnh, tạo động lực quan trọng để xây dựng và phát triển đất nước./.


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
     Liên kết website
    Thống kê: 6.703.861
    Online: 78