Được sự nhất trí của Ban Thường vụ Đảng ủy Sở, ngày 18/02/2020, Chi bộ Văn phòng Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức Đại hội Chi bộ lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020 - 2022. Dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí: Phạm Việt Dũng - Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; các đồng chí trong Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ Sở, Chi ủy các chi bộ trực thuộc; đại diện các tổ chức đoàn thể và các đồng chí đảng viên trong chi bộ.

Chi bộ Văn phòng Sở có tổng số 33 đảng viên, chia làm 03 tổ đảng; trong đó, trình độ lý luận: cao cấp 06 đồng chí, trung cấp 07 đồng chí; trình độ chuyên môn: Thạc sỹ 01 đồng chí, Đại học 28 đồng chí, cao đẳng 04 đồng chí; nam 16 đồng chí (chiếm tỷ lệ 48,5 %), nữ 17 đồng chí (chiếm tỷ lệ 51,5 %); Ban Chi ủy gồm 04 đồng chí (01 Bí thư, 01 Phó Bí thư và 02 chi ủy viên).

Trong nhiệm kỳ 2017- 2020 diễn ra nhiều sự kiện chính trị trọng đại của đất nước, của tỉnh: Kỷ niệm 65 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ; 110 năm thành lập tỉnh, 70 năm thành lập Đảng bộ tỉnh; 10 năm thành lập Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch… Chi bộ đã lãnh đạo đảng viên, công chức, lao động hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn, tham mưu thực hiện đạt và vượt kế hoạch các chỉ tiêu được giao. Công tác phát triển Đảng được quan tâm chỉ đạo, số đảng viên mới kết nạp tăng so với nhiệm kỳ trước; công tác giáo dục chính trị tư tưởng có nhiều tiến bộ; chất lượng sinh hoạt của chi bộ từng bước được nâng lên, bước đầu đã chú trọng sinh hoạt theo chuyên đề; các tổ chức đoàn thể hoạt động tốt, có nhiều nội dung phong phú, thiết thực; góp phần xây dựng Chi bộ trong sạch, vững mạnh.

Có được những kết quả trên là do mỗi Đảng viên và cán bộ, công chức, lao động đã thể hiện tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, năng động, vượt khó trong công tác và nỗ lực học tập nâng cao trình độ để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Đảng uỷ luôn quan tâm, hướng dẫn, chỉ đạo sát sao, kiểm tra giám sát thường xuyên đối với các hoạt động của Chi bộ. Bên cạnh đó, Chi bộ đã triển khai có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Phạm Việt Dũng ghi nhận những kết quả Chi bộ đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua. Đồng thời nhấn mạnh, trước tình hình mới có nhiều khó khăn, thách thức; mỗi cán bộ, đảng viên phải luôn trau dồi đạo đức cách mạng, bản lĩnh chính trị, tuyệt đối trung thành và tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, đoàn kết thống nhất, phát huy trí tuệ tập thể, năng động sáng tạo, nêu cao ý thức tự lực, tự cường vượt mọi khó khăn, ra sức thi đua phấn đấu, thực hiện thắng lợi mục tiêu Đại hội đã đề ra.

Tại Đại hội, các đại biểu đã nhất trí trong nhiệm kỳ 2020 - 2022 tiếp tục xây dựng chi bộ vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức; thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, đề cao tự phê bình và phê bình trong sinh hoạt chi bộ và trong công tác. Phát huy tính tiền phong gương mẫu của đảng viên. Đại hội nhất trí thông qua Nghị quyết gồm 6 nhiệm vụ trọng tâm, 8 mục tiêu cụ thể.​ Đồng thời thảo luận và thông qua phương hướng nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu nhằm thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu mà Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2020 - 2022 đã đề ra. 

Đại hội nghiêm túc, dân chủ, đã bầu 05 đảng viên vào Chi ủy và các chức danh Bí thư, Phó Bí thư Chi bộ nhiệm kỳ 2020 - 2022./.

Chương trình văn nghệ chào mừng Đại hội

Đ/c Phạm Việt Dũng phát biểu chỉ đạo Hội nghị

Đảng viên chi bộ bỏ phiếu tại Đại hội

Ban chấp hành nhiệm ký 2020 - 2022 ra mắt tại Đại hội


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
     Liên kết website
    Thống kê: 6.676.365
    Online: 55