Ngày 13/02/2020 Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên đã ban hành Quyết định số 02/2020/QĐ-UBND Quy định mức chi đối với giải thi đấu thể thao và mức chi, việc thực hiện chế độ dinh dưỡng đối với huấn luyện viên, vận động viên trên địa bàn tỉnh Điện Biên .

Theo đó, Quyết định đã quy định:

 + Chế độ dinh dưỡng cho vận động viên, huấn luyện viên thể thao thành tích cao trong thời gian tập trung tập luyện thường xuyên, huấn luyện và tập trung thi đấu theo quyết định của cấp có thẩm quyền;

+ Mức chi đối với các giải thi đấu thể thao trên địa bàn tỉnh;

+ Mức chi khen thưởng cho vận động viên đạt thành tích thi đấu giải thể thao trong tỉnh;

+ Khen thưởng cho vận động viên, huấn luyện viên của tỉnh lập thành tích tại Đại hội thể thao toàn quốc, các giải thể thao quốc gia.

Quyết định có hiệu lực từ 01/03/2020 và thay thế Quyết định số 12/2012/QĐ-UBND ngày 12/6/2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Quy định một số chế độ đối với vận động viên; huấn luyện viên và mức chi đối với các giải thi đấu thể thao trên địa bàn tỉnh Điện Biên./.

 


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
     Liên kết website
    Thống kê: 6.708.384
    Online: 48