Ngày 07/12 tại trụ sở Đảng ủy - HĐND - UBND xã Huổi Só. UBND huyện Tủa Chùa long trọng tổ chức Lễ công bố và trao chứng nhận di sản văn hóa phi vật thể quốc gia Lễ Tủ cải (Cấp sắc) của người Dao, ngành Dao quần chẹt, bản Huổi Lóng, xã Huổi Só, huyện Tủa Chùa, tỉnh Điện Biên. Theo Quyết định số 255 /QĐ-BVHTTDL ngày 22/01/2019 của Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch về việc công bố Danh mục Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia; di sản văn hóa phi vật tập quán xã hội tín ngưỡng: Lễ Tủ cải (Cấp sắc) của người Dao, ngành Dao quần chẹt, bản Huổi Lóng, xã Huổi Só, huyện Tủa Chùa, tỉnh Điện Biên.

Tới dự có các đồng chí Đoàn Văn Chì - Phó giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Điện Biên; Vừ A Hùng - Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Tủa Chùa cùng lãnh đạo một số các phòng, ban các ngành huyện Tủa Chùa; lãnh đạo UBND xã Huổi Só và đông đảo nhân dân.

Lễ cấp sắc (Tủ cải) của người Dao, ngành Dao quần chẹt là một trong những di sản văn hóa đặc sắc của người Dao đây là một trong những nghi lễ quan trọng nhất để nam giới dân tộc Dao được công nhận trưởng thành; được đặt lại tên để báo cáo tổ tiên; được công nhận là con cháu Bàn Vương; được trao quyền làm thầy, được thờ cúng tổ tiên. Làm lễ Cấp sắc còn là dịp để mọi người cùng biết tôn sư trọng đạo, hiếu thuận với cha mẹ, biết làm điều thiện, tránh điều ác, hướng tới những điều tốt đẹp trong tương lai, qua đó người được thụ lễ và những người tham dự lễ hiểu rõ hơn về lịch sử cội nguồn của dân tộc mình qua những bài cúng, tích truyện mà thầy cúng đọc, hát khi hành lễ; mỗi người tự nâng cao ý thức gìn giữ và phát huy truyền thống văn hóa tốt đẹp của dân tộc, góp phần làm cho đời sống tinh thần thêm phong phú, tạo nên sức mạnh vượt qua mọi khó khăn của cuộc sống.

Việc Lễ Cấp sắc của người Dao, ngành Dao quần chẹt được đưa vào Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia thể hiện sự quan tâm của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh và các Sở, ban ngành đoàn thể đối với việc gìn giữ, bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa truyền thống của các dân tộc, góp phần bảo vệ, phát huy giá trị di sản văn hóa; quảng bá, phát huy tiềm năng thế mạnh di sản văn hóa địa phương và giáo dục di sản văn hóa đến cộng đồng. Khơi dậy tinh thần đoàn kết dân tộc, gắn kết cộng đồng, giữ gìn, bảo tồn, phát huy những di sản văn hóa truyền thống, giáo dục thế hệ trẻ luôn có ý thức, trách nhiệm với lịch sử, với văn hóa của dân tộc.

Đ/c Đoàn Văn Chì, PGĐ Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch trao giấy chứng nhận di sản văn hóa phi vật quốc gia cho UBND xã Huổi Só

Tại buổi lễ đồng chí Đoàn Văn Chì, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, công bố Quyết định số 255 /QĐ-BVHTTDL ngày 22/01/2019 của Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch và trao giấy chứng nhận di sản văn hóa phi vật thể tập quán xã hội tín giưỡng: Lễ Tủ cải (Cấp sắc) của người Dao, ngành Dao quần chẹt cho Ủy ban nhân dân xã Huổi Só huyện Tủa Chùa.

 Trong dịp này huyện Tủa Chùa tổ chức biểu diễn văn nghệ chào mừng; Trích đoạn Lễ Tủ cải (Cấp sắc) của người Dao, ngành Dao quần chẹt. Nhằm tạo không khí vui tươi phấn khởi cho nhân dân, bảo tồn nét văn hóa truyền thống dân tộc, góp phần nâng cao đời sống tinh thần và vật chất cho Nhân dân.


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Liên kết website
Thống kê: 7.121.745
Online: 44