Chiều 04/12/2020, tại Hội trường Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hội đồng thẩm định hồ sơ Di sản văn hóa phi vật thể đã tiến hành họp thẩm định 02 Di sản văn hóa phi vật thể đề nghị đưa vào Danh mục Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia gồm: Lễ mừng cơm mới dân tộc Xinh Mun tỉnh Điện Biên; Nghệ thuật chế tác khèn và múa khèn của người Mông tỉnh Điện Biên.

Di sản văn hóa phi vật thể là sản phẩm tinh thần gắn với cộng đồng hoặc cá nhân, vật thể và không gian văn hóa liên quan, có giá trị lịch sử, văn hóa, khoa học, thể hiện bản sắc văn hóa cộng đồng, không ngừng được tái tạo và được lưu truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác bằng truyền miệng, trình diễn và các hình thức khác. Trong những năm qua được sự quan tâm của Đảng và Nhà nước công tác gìn giữ, bảo tồn, tôn tạo các nghi thức, lễ hội dân gian truyền thống của cộng đồng các dân tộc trên địa bàn tỉnh Điện Biên được ngành văn hóa, thể thao và du lịch tỉnh nỗ lực thực hiện và đạt được nhiều những kết quả.

Tại buổi thẩm định đồng chí Phạm Việt Dũng, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Chủ tịch Hội đồng đã kết luận các ý kiến đóng góp của các thành viên trong Hội đồng và giao Phòng Di sản văn hóa tiến hành hoàn thiện hồ sơ theo các ý kiến đóng góp sau đó gửi về Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề nghị công nhận đưa vào Danh mục Di sản Văn hóa phi vật thể quốc gia.

Hiện nay, tỉnh Điện Biên đã có tổng cộng 8 di sản văn hóa phi vật thể quốc gia gồm: Xòe Thái; Lễ hội đền Hoàng Công Chất (Thành Bản Phủ) tại xã Noong Hẹt, huyện Điện Biên; Lễ Kin Pang Then của người Thái tại bản Na Nát, phường Na Lay, thị xã Mường Lay; Tết Nào Pê Chầu tại bản Nậm Pọng, xã Mường Đăng, huyện Mường Ảng; Tết Té nước (Bun huột nặm) của người Lào tại xã Núa Ngam, huyện Điện Biên;  Nghệ thuật tạo hoa văn trên trang phục truyền thống của người Mông hoa, tại xã Sa Lông, huyện Mường Chà;  Lễ hội Mền Loóng Phạt Ái (Tết Hoa mào gà) của dân tộc Cống và Lễ Gạ Ma Thú (Cúng bản) của  dân tộc người Hà Nhì tại huyện Mường Nhé.

Việc lập hồ sơ khoa học Di sản văn hóa phi vật thể nhằm góp phần quảng bá, giới thiệu, bảo tồn và phát triển Di sản văn hóa các dân tộc trên địa bàn tỉnh gắn với phát triển kinh tế - xã hội và phát triển du lịch bền vững của tỉnh Điện Biên, đồng thời góp phần nâng cao trách nhiệm của người dân trong công tác bảo tồn bản sắc văn hóa, quảng bá, tuyên truyền nét đẹp văn hóa độc đáo của địa phương đến bạn bè trong và ngoài nước.


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Liên kết website
Thống kê: 7.121.919
Online: 79