Ngày 29/12, đại diện Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tham gia Hội thảo Xây dựng chương trình Bảo vệ trẻ em tỉnh Điện Biên giai đoạn 2021 - 2025 do Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Điện Biên phối hợp với Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc (Unicef) tại Việt Nam tổ chức. Tham dự có bà Lê Hồng Loan - Trưởng chương trình Bảo vệ trẻ em, Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc (Unicef) tại Việt Nam; bà Caitlin Wyndham - Chuyên gia phát triển nguồn nhân lực và quan hệ đối tác, Tổ chức trẻ em Rồng xanh; đại diện lãnh đạo các Sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; lãnh đạo các huyện, thị xã, thành phố

Chương trình Bảo vệ trẻ em (BVTE) là một chương trình đặc thù nhằm thực hiện các quyền cơ bản của trẻ em trong công tác quản lý Nhà nước và xã hội hóa về bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em. Những năm qua, tỉnh Điện Biên đã trải qua 3 giai đoạn Chương trình hành động vì trẻ em (giai đoạn 1991 - 2000, 2001 - 2010, 2013 - 2020); 2 giai đoạn Chương trình Bảo vệ trẻ em ( giai đoạn 2011 - 2015, 2016 - 2020).

Đối với Chương trình BVTE giai đoạn 2016 - 2020 đã đạt được những kết quả quan trọng. Giảm tỷ lệ trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt từ 4,4% năm 2015 xuống dưới 3,8% vào năm 2020 (giảm ít nhất 0,1 %/năm). Mỗi năm tăng từ 3 - 5% tỷ lệ trẻ có hoàn cảnh đặc biệt và trẻ em có nguy cơ rơi vào hoàn cảnh đặc biệt có hồ sơ quản lý, theo dõi và trợ giúp hàng năm. Năm 2020 có 91% trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt được trợ giúp, chăm sóc để phục hồi, hòa nhập xã hội và có cơ hội phát triển. 100% trẻ em bị xâm hại khi phát hiện được can thiệp sớm, được chăm sóc sức khỏe và hỗ trợ tâm lý phát triển toàn diện và hòa nhập cộng đồng. 

Từ những kết quả và bài học kinh nghiệm có được của những giai đoạn trước, dự thảo Chương trình BVTE tỉnh Điện Biên giai đoạn 2021 - 2025 đã đề ra những mục tiêu cụ thể là: Giảm tỷ lệ trẻ em bị xâm hại so với tổng trẻ em xuống dưới 1%; giảm tỷ lệ trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt so với tổng số trẻ em xuống dưới 3,3%; 100% trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt được thống kê, quản lý, trong đó 90% được chăm sóc, nuôi dưỡng, trợ giúp phù hợp, hiệu quả; tổ chức phối hợp liên ngành về trẻ em được củng cố và hoạt động có hiệu quả ở tất cả các cấp; 100% xã, phường, thị trấn bố trí nhóm thường trực bảo vệ trẻ em và người làm công tác bảo vệ trẻ em cấp xã, phấn đấu 40% cấp xã có cộng tác viên và có cơ chế hỗ trợ cộng tác viên; 100% người được giao làm công tác bảo vệ trẻ em ở các cấp, các ngành, các tổ chức, các cơ sở cung cấp dịch vụ bảo vệ trẻ em được nâng cao năng lực quản lý, thực hành bảo vệ trẻ em phù hợp với vị trí, chức năng, nhiệm vụ được giao; có ít nhất một cơ sở cung cấp dịch vụ bảo vệ trẻ em cấp tỉnh (thúc đẩy đề án thành lập Trung tâm bảo trợ và công tác xã hội) đủ điều kiện, năng lực cung cấp, kết nối với các cơ quan , tổ chức, cơ sở dịch vụ có trách nhiệm bảo vệ trẻ em; 100% huyện, thị xã, thành phố triển khai thí điểm và nhân rộng mô hình dịch vụ bảo vệ trẻ em trong bệnh viện, trường học.

Cũng tại hội thảo, các đại biểu đã tập trung thảo luận để tìm giải pháp và góp ý vào dự thảo Chương trình Bảo vệ trẻ em tỉnh Điện Biên giai đoạn 2021 - 2025 như tăng cường giáo dục liên quan đến phòng, chống xâm hại trẻ em; Nâng cao vai trò và sự phối hợp của ba môi trường giáo dục là Nhà trường, gia đình và xã hội; đặc biệt là cần nâng cao các kỹ năng sống cho trẻ em. Đồng thời, các đại biểu cũng đưa ra nhiều ý kiến đóng góp là sự vào cuộc tích cực hơn nữa của các cấp, ngành để trẻ em phát triển toàn diện, khỏe mạnh, an toàn.

Tham gia Hội thảo, đại diện Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã tiếp nhận được nhiều thông tin, kiến thức liên quan đến công tác BVTE phục vụ cho hoạt động quản lý trong lĩnh vực Gia đình.


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Liên kết website
Thống kê: 7.119.534
Online: 58