Chiều 30/11, tại Nhà Văn hóa Thiếu nhi tỉnh Điện Biên diễn ra Hội nghị Tổng kết 20 năm thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” (TDĐKXDĐSVH) trên địa bàn thành phố Điện Biên Phủ giai đoạn 2000 -2020. Dự chương trình đồng chí Đào Hoài Nam - Ủy viên BTV Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND thành phố, Trưởng Ban chỉ đạo phong trào TDĐKXDĐSVH thành phố; đồng chí Nguyễn Hoàng Hiệp - Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Theo báo cáo kết quả thực hiện phong trào TDĐKXDĐSVH giai đoạn 2000 - 2020, qua 20 năm, các cấp ủy Đảng, chính quyền, các đoàn thể đã có nhiều nỗ lực, cố gắng tổ chức triển khai thực hiện sâu rộng phong trào trên toàn địa bàn. Các mục tiêu, nhiệm vụ thực hiện phong trào đề ra trong các năm đều đạt và vượt kế hoạch.

Phong trào đã được nâng cao về chất và đi vào chiều sâu, tiếp tục khẳng định tính toàn dân, toàn diện và đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ. Đến nay, tỷ lệ hộ gia đình văn hoá đạt 90%; tỷ lệ tổ dân phố, bản, cụm dân cư văn hóa đạt  92%; tỷ lệ cơ quan, đơn vị văn hoá đạt 99,2% .

Toàn cảnh hội nghị

Tại Hội nghị, đại diện các cơ quan, đơn vị, tập thể, cá nhân tiêu biểu xuất sắc đã tham luận chia sẻ bài học kinh nghiệm, giải pháp thực hiện nâng cao chất lượng phong trào TDĐKXDĐSVH. Hội nghị cũng đề ra 05 mục tiêu, 10 nhiệm vụ và 06 giải pháp xây dựng phong trào TDĐKXDĐSVH đến năm 2025.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Hoàng Hiệp - Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch ghi nhận, đánh giá cao kết quả phong trào TDĐKXDĐSVH thành phố Điện Biên Phủ đạt được trong thời gian qua.

Đồng chí Nguyễn Hoàng Hiệp - Phó Giám đốc SVHTTDL phát biểu tại hội nghị

Đồng chí đề nghị Ban chỉ đạo phong trào TDĐKXDĐSVH thành phố, Ban chỉ đạo cấp xã, phường cần tập trung vào các nhiệm vụ trọng tâm: Đẩy mạnh và đổi mới hình thức tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên và nhân dân về phong trào; Tăng cường công tác lãnh đạo chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền đối với công tác xây dựng phong trào tại địa phương; Thường xuyên tổ chức các lớp tập huấn về chuyên môn nghiệp vụ, xây dựng kế hoạch kiểm tra phong trào gắn với thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới; Tiếp tục xây dựng và hoàn thiện các thiết chế văn hóa, thể thao ở cơ sở; Định kỳ tổ chức rà soát, sửa đổi, bổ sung các tiêu chí mới trong xây dựng phong trào với từng giai đoạn; Hằng năm tổng kết đánh giá phong trào, thường xuyên động viên, biểu dương, khen thưởng kịp thời các tổ chức, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện phong trào trên địa bàn.

Các cá nhân, gia đình được nhận bằng khen của Chủ tịch UBND thành phố 

Nhân dịp này, 30 tập thể, 56 cá nhân, gia đình được nhận bằng khen của Chủ tịch UBND thành phố vì có thành tích xuất sắc trong phong trào TDĐKXDĐSVH thành phố Điện Biên Phủ giai đoạn 2000 - 2020.


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Liên kết website
Thống kê: 7.119.387
Online: 57