74 năm trước vào ngày 9/11/1946, bản Hiến pháp đầu tiên của nước Việt Nam dân chủ cộng hòa được ban hành, đánh dấu mốc son trong lịch sử Lập pháp của Việt Nam. Hiến pháp 1946 đã thể hiện triệt để tinh thần, tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng Nhà nước Pháp quyền của dân, do dân và vì dân.

Nhằm tôn vinh Hiến pháp và pháp luật, giáo dục ý thức tuân thủ pháp luật của cán bộ, công chức, viên chức, Nhân dân, doanh nhân và theo đề xuất của Chính phủ, ngày 9/11 - Ngày ban hành Hiến pháp 1946 được xác định là Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; đã được chính thức luật hóa tại Điều 8 của Luật Phổ biến giáo dục pháp luật năm 2012 “Ngày 9/11 hằng năm là Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”.

Để hưởng ứng Ngày Pháp luật  9/11 bên cạnh việc tăng cường các tin, bài viết tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật trên trang thông tin của đơn vị, căng treo băng zôn khẩu hiệu… Trung tâm đã tổ chức trưng bày, giới thiệu các loại sách Pháp luât tại các Hiệu sách, cửa hàng, đẩy mạnh hoạt động phát hành các xuất bản phẩm có nội dung về hiến pháp, pháp luật của hệ thống pháp luật Việt Nam đã được Quốc hội thông qua: Luật kinh doanh, khởi nghiệp; quyền và lợi ích hợp pháp của người dân, doanh nghiệp; lao động, bảo vệ môi trường, đảm bảo vệ sinh, an toàn thực phẩm; phòng chống tham nhũng, lãng phí, khiếu nại, tố cáo; phòng, chống xâm hại phụ nữ và trẻ em, bạo lực học đường, bạo lực gia đình, tội phạm, các tệ nạn xã hội, cháy nổ; bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, an toàn thực phẩm và các vấn đề khác của xã hội, …

Thông qua hoạt động này nhằm khơi dậy được  trong mỗi cá nhân về ý thức, trách nhiệm, bổn phận , quyền lợi, sống và làm việc theo Pháp luật. Góp phần đẩy mạnh giáo dục và nâng cao nhận thức; tăng cường trách nhiệm, đạo đức nghề nghiệp của công chức, viên chức, người lao động  trong việc tìm hiểu, học tập, áp dụng  và tự giác chấp hành Pháp luật./.

 


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
     Liên kết website
    Thống kê: 7.016.303
    Online: 36